Rozpočet Evropské unie 2015: Poslanci žádají vyrovnané účty a více investic

22. 10. 2014 | Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR

motiv článku -  Rozpočet Evropské unie 2015: Poslanci žádají vyrovnané účty a více investic Členské státy EU musí podle europoslanců své politické závazky podpořit dostatečnými prostředky na oživení růstu, tvorbu pracovních míst, podporu výzkumu a vývoje. EU také musí mít prostředky pro své zahraničněpolitické úkoly, uvedli ve středu poslanci. Parlament zamítl škrty Rady v návrhu rozpočtu EU na rok 2015.

Poslanci rovněž uvedli, že dohoda na dodatečných prostředcích pro rok 2014 je pro Parlament podmínkou dohody s Radou na rozpočtu na příští rok.

Evropský parlament navýšil prostředky na závazky na 146 348,9 milionů eur a prostředky na platby na 146 416,5 milionů eur na rok 2015. Svou pozici Parlament schválil poměrem hlasů 464 pro a 186 proti, 46 se zdrželo hlasování.

ˮS pouhým procentem unijního HND může rozpočet EU napomoci národním rozpočtům a podpořit růst a zaměstnanost. Naše priority jsou shodné s prioritami Rady, avšak Rada je nechce financovat,” uvedla hlavní zpravodajka pro rozpočet 2015 Eider Gardiazábal (S&D, ES) během plenární rozpravy.

Růst, zaměstnanost, malé a střední podniky, vzdělávání, zemědělci

Parlament zamítl všechny škrty, které prosazovaly členské státy vůči původnímu návrhu Komise. V souladu s návrhem rozpočtového výboru EP poslanci žádají o navýšení prostředků na podporu hospodářského růstu a tvorby pracovních míst.

Dle Parlamentu by mělo být vyčleněno dodatečných 190,5 milionů eur na podporu malých a středních podniků, výzkumné programy a vzdělávání, včetně výměnného studentského programu Erasmus+.

Poslanci rovněž žádají navýšení rozpočtu o 6,1 milionů eur pro agentury finančního dohledu, o 30 milionů eur pro zemědělce a rybáře, kteří jsou postiženi ruským embargem na vývoz jejich produktů, a o 16,7 milionů eur pro unijní fond podpory nejpotřebnějších občanů.

Zahraničněpolitická role

Parlament také schválil požadavek na navýšení rozpočtu potřebného k tomu, aby EU plnila své mezinárodní závazky, zejména vůči syrským uprchlíkům, Ukrajině a Palestině, o 400 milionů eur oproti původnímu návrhu Komise.

Vážný výpadek v rozpočtu na platby

Evropská komise se musela uchýlit k požadavku o dodatečné prostředky ve formě návrhů opravných rozpočtů, aby byla s to proplácet účty orgánům samosprávy, malým podnikům a dalším příjemcům evropských fondů v roce 2014.

“Dříve než začnou jednání o rozpočtu na rok 2015 s Radou, musíme mít dohodu o návrzích opravných rozpočtů. Tuto pozici jednomyslně podporují všechny politické skupiny,” uvedl v úterní rozpravě zpravodaj Gérard Deprez (ALDE, BE).

Za účelem zabránit tomu, aby se nezvyšoval schodek rozpočtu, který od roku 2010 do konce roku 2014 dosáhl výše 25 miliard eur, Parlament v hlasování podpořil navýšení prostředků na platby v roce 2015 o 4 miliardy eur.

Další postup

28. října 2014 zahájí Parlament třítýdenní “smírčí” jednání s Radou, jejichž cílem je dohodnout se na podobě rozpočtu do 17. listopadu. O rozpočtu na příští rok by pak Parlament mohl hlasovat 26. listopadu, kdy by jej také mohl předseda Parlamentu podepsat.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek