1. ročník celostátní soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“

5. 1. 2016 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

motiv článku - 1. ročník celostátní soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“ Ministerstvo průmyslu a obchodu, Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Svaz průmyslu druhotných surovin ČR představili 1. ročník celostátní soutěže "Přeměna odpadů na zdroje".

Dne 22.10.2015 se konala v hotelu Barceló pod záštitou předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí ČR a Hospodářské komory České republiky konference „Šetrná energetika a přeměna odpadů na zdroje“.

Jako první řečník vystoupil v úvodním bloku konference ministr Jan Mládek, který účastníky seznámil s aktuálním stavem v oblasti energetiky, též uvedl potřebu přípravy ČR na přechod k oběhovému hospodářství a zmínil i vyhlášení soutěže v oblasti druhotných surovin, která byla představena v další části programu.

1. ročník celostátní soutěže "Přeměna odpadů na zdroje" představila Pavlína Kulhánková, ředitelka odboru ekologie z Ministerstva průmyslu a obchodu společně s Petrem Šulcem, výkonným ředitelem Svazu průmyslu druhotných surovin a Vítem Jáskem, výkonným ředitelem Unie zaměstnavatelských svazů ČR.

Soutěž bude vyhlášena ve čtyřech kategoriích a vítězům v každé kategorii (za 1., 2. a 3. místo) bude udělena "Cena ministra průmyslu a obchodu pro rok 2016".

Hlavním cílem soutěže je poskytnout možnost podnikatelských subjektům zabývajících se získáváním, zpracováním, úpravou a využíváním druhotných surovin, prezentovat výsledky své činnosti a též subjektům veřejné správy poskytnout možnost prezentovat efektivní používání výrobků z druhotných surovin. Další příležitost prezentovat výsledky své činnosti se zaměřením na druhotné suroviny je nabídnuta i vzdělávacím zařízením (různé formy výtvarných, literárních a další prací a nápadů).

Dalším cílem soutěže je zvýšení povědomí odborné i občanské veřejnosti o významu druhotných surovin, o inovativních technologiích a nových postupech získávání, zpracování a využívání druhotných surovin jako vstupní suroviny pro různá průmyslová odvětví a finální aplikace výrobků z druhotných surovin, včetně pozitivní propagace kvality a praktického použití druhotných surovin a výrobků z nich.

Nedílnou součástí je také osvěta veřejnosti v oblasti nového směru Evropské unie – Oběhového hospodářství, jehož hlavním cílem je uzavírání materiálových toků, tj. využívání materiálů, surovin a výrobků po ukončení jejich životnosti v dalších výrobních procesech. Tato soutěž má upozornit na skutečnost, že Oběhové hospodářství se bude dotýkat nejen podnikatelské sféry, ale celé společnosti a právě druhotné suroviny mají v tomto systému své nezastupitelné místo.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlášením soutěže v oblasti druhotných surovin zároveň plní úkol č. 3. 8. stanovený v příloze usnesením vlády ze dne 13. července 2015 č. 564 o Akčním plánu na podporu zvyšování soběstačnosti České republiky v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami.

Vyhlášení soutěže je plánováno na počátek roku 2016, kdy budou zveřejněny další podrobnosti a kritéria pro jednotlivé kategorie. Bližší informace o jednotlivých kategoriích soutěže jsou uvedeny níže v příloze.

1. ročník celostátní soutěže Přeměna odpadů na zdroje

 

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek