10 miliard ročně na překlenutí propasti mezi Severem a Jihem italské infrastruktury

6. 12. 2011

  • Země: Itálie
  • Datum zveřejnění: 05.12.2011
  • Zdroj: Il sole 24 ore

Itálie má vážný problém s infrastrukturou především v jižních regionech země, kde jsou z převážné části v sektoru infrastruktury přítomny pouze malé veřejné podniky a ještě je jich málo. K překlenutí rozdílu v infrastruktuře mezi italským severem a jihem by bylo potřeba investovat 10 miliard euro ročně: 2,13 miliard do vodohospodářské infrastruktury, 0,92 miliard do plynu, 3,6 miliard do sektoru komunálního odpadu, 3,13 miliard do veřejné dopravy, v celkové výši 9,78 miliard euro.

To jsou pouze některá čísla, která jsou obsahem podrobné studie veřejných služeb a místního rozvoje, realizované Confservizi (svaz služeb), Nomisma a Unicredit. I přes veškeré problémy, které infrastruktura momentálně v Itálii vykazuje, jde o sektor, který bude i nadále vykazovat anticyklickou funkci hrát velmi významnou roli i v dobách hospodářského poklesu. Jedná se o sektor s více než 186 tisíci zaměstnanců a obratem kolem 36,963 miliard euro, který i v období krize (2008-2009) vzrostl o 5 % ve srovnání s ostatními odvětví italského hospodářství.

Zpracovala zahraniční kancelář CzechTrade Milán.

 

Tisknout Vaše hodnocení: