19. polsko-německo-české forum kooperace podniků, Jelenia Góra

4. 10. 2012

  • Země: Polsko
  • Datum zveřejnění: 03.10.2012
  • Zdroj: http://www.karr.pl

Cílem tohoto fóra je pomoci polským mikro, malým a středním podnikům v navázání přímých obchodních kontaktů s českými a německými firmami.

Účastnit se budou výrobní podniky a poskytovatelé služeb z oborů:
• kovovýroba, strojírenství, elektrostrojírenství, elektronika,
• elektrotechnika, energetika
• pozemní a podzemní stavitelství
• informatika a průmyslová automatika,
• informatický obor
• subdodavatelské služeb pro průmysl

V roce 2011 se fóra zúčastnilo 150 osob / 43 polských, 19 německých a 26 českých firem

Organizátor fóra zajišťuje:
• simultánní tlumočení během semináře,
• individuální výběr partnerů k jednání prostřednictvím internetového systému propojování firem „Každý s každým”,
• harmonogram individuálních jednání na kooperační burze,
• tlumočnický servis během kooperačních jednání,
• nabídkový katalog s adresami účastníků fóra (polsko-německo- česká verze),
• informační stánky (stoly) partnerských organizací,
• kávové přestávky a lunch,
• pro účastníky kooperační burzy on-line konzultace, umožňující kontakt s institucemi, jako jsou patentové úřady, patentoví zástupci či centra transferu vědy.

Účastnický poplatek: účast zdarma (max. 2 osoby za firmu).

Uzávěrka přihlášek: 12. října 2012 prostřednictvím internetové přihlášky — na webu www.karr.pl

Kontaktní osoby:
Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou
Jiráskova 9, 466 01 Jablonec nad Nisou
Telefon: 483 346 000, E-mail: info@ohkjablonec.cz

ARR — Agentura regionálního rozvoje, spol.s.r.o.
Tř.1 Máje 97/25, 46002 Liberec
Tel. +420 488 577 070, fax +420 488 577 071
d.veselovska@arr-nisa.cz

Místo a datum konání:
8.11.2012
HOTEL MERCURE Jelenia Góra
ul. Sudecka 63, 58-500 Jelenia Góra
Tel. +48/75/75-49-148, Fax: +48/75/75-26-266
E-mail: rez.mer.jgora@orbis.pl
www.mercure.com

Zpracoval kolektiv pracovníků kanceláře zahraniční sítě MPO ve Varšavě.

Tisknout Vaše hodnocení: