190 milionů euro pro nízkoemisní vozidla

22. 8. 2012

  • Země: Itálie
  • Datum zveřejnění: 20.08.2012
  • Zdroj: GO GREEN

190 milionů euro je částka, která bude v podobě pobídek vyplacena v průběhu tří let (2013-2014-2015) na podporu nízkoemisních vozidel (do 120 gr/km CO2). Mezi tyto vozidla patří elektrická vozidla, hybridní a LPG vozidla, vozidla na zemní plyn, biometan, biopaliva a vodík.

Se schválením Dekretu o rozvoji (Decreto Sviluppo) bude přiděleno:

-       20 milionů euro pro rok 2013, 15 milionů euro pro rok 2014 a 2015 určených pro dobíjení vozidel a na podporu výzkumu v této oblasti

-       50 milionů euro pro rok 2013 a 45 milionů pro roky 2014 a 2015 určených na pobídky pro vozidla.

Bonusy budou vypláceny těm, kteří si v Itálii zakoupí nové nízkoemisní vozidlo a nechají sešrotovat vozidlo staré. Dále bude finanční podpora vyplacena na základě převodu tradičního vozidla na vozidlo elektrické.

Příspěvek bude ve výši:

  • 20 % pořizovací hodnoty nízko emisního vozidla, maximálně však 5 000 euro (do hodnoty 50g/km CO2 – elektrická vozidla) v letech 2013-2014
  • 15 % pořizovací hodnoty nízko emisního vozidla, maximálně však 3 500 euro (do hodnoty 50g/km CO2 – ostatní vozidla) v roce 2015
  • 20 % pořizovací hodnoty nízko emisního vozidla, maximálně však 4 000 euro (do hodnoty 95g/km CO2) v letech 2013-2014
  • 15 % pořizovací hodnoty nízko emisního vozidla, maximálně však 3 000 euro (do hodnoty 95g/km CO2 – ostatní vozidla) v roce 2015
  • 20 % pořizovací hodnoty nízko emisního vozidla, maximálně však 2 000 euro (do hodnoty 120g/km CO2) v letech 2013-2014
  • 15 % pořizovací hodnoty nízko emisního vozidla, maximálně však 3 000 euro (do hodnoty 120g/km CO2 – ostatní vozidla) v roce 2015.

 Zpracovala kancelář zahraniční sítě MPO v Miláně. 

Tisknout Vaše hodnocení: