2016: Nejnižší úroveň výstavby nových větrných parků ve Švédsku

13. 3. 2017

  • Země: SE - Švédsko
  • Datum zveřejnění: 13.03.2017

Celkový instalovaný výkon nově postavených větrných elektráren ve Švédsku v roce 2017 byl 605 MW, což představuje značný pokles v porovnání s předchozími lety, kdy byly nově instalované výkony na úrovni mezi 700 a 900 MW.
 
Podle Švédského energetického úřadu (Energimyndigheten) byl však tento pokles očekáván. Během posledních několika let totiž výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů přesáhla reálnou poptávku.

 

V předchozích několika letech bylo v instalaci nových větrných parků dosahováno rekordů. V současné době taktéž pokles ceny elektrické energie způsobil navýšení konkurence mezi dodavateli a technický rozvoj v posledních letech umožnil výstavbu vyšších a větších větrných elektráren, které dosahují většího výkonu. Všechny tyto důvody vyústily v pokles ziskovosti.

 

Švédský parlament stanovil celkový cíl výroby energie obnovitelných zdrojů na  30 TWh ročně do roku 2020, resp 48 TWh do roku 2030. Současný výkon instalovaných větrných elektráren dosahuje 16 TWh což znamená, že by se mělo postavit dalších 1600 jednotek k dosažení tohoto stanoveného cíle.

 

Švédský energetický úřad zmiňuje, že mnoho investorů se rozhodlo instalovat nové kapacity v jiných zemích a důvodem může být právě to, že Švédsko je blízko k dosažení stanoveného cíle. V oboru také existuje momentálně určitá nejistota ohledně toho, jak budou dodávky energie z obnovitelných zdrojů hrazeny. Současný systém totiž vyústil ve ztráty pro firmy, které v počátku své investice v tomto segmentu realizovaly.

 

Trh je v krizi a zisky jsou na nízké úrovni. „Myšlenka byla, že systém plateb bude přispívat k investičním nákladům k rozvoji zdrojů obnovitelných energií. Bohužel se však tato domněnka nepotvrdila.“, říká zástupce Energimyndigheten. Instituce doufá, že švédská vláda brzy přijde s novým návrhem.

 
„Funkční systém zajistí, že obor větrné energetiky dosáhne stanoveného cíle pro rok 2030. Hráči na trhu potřebují získat důvěru v to, že systém úhrad dokáže zohlednit technický vývoj tak, aby původní investoři nevytvářeli ztráty. Čelíme klimatické krizi a v Evropě stále dominuje uhlí výrobě elektrické energie. Musíme tedy vyrábět více energie z obnovitelných zdrojů,“ zdůrazňuje Švédský energetický úřad. 

Tisknout Vaše hodnocení: