22. výzva sítě Cornet pro projekty mezinárodního kolektivního výzkumu je otevřena do 28. září 2016

12. 8. 2016 | Zdroj: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

motiv článku - 22. výzva sítě Cornet pro projekty mezinárodního kolektivního výzkumu je otevřena do 28. září 2016 Výzva je určena pro sdružení malých a středních podniků. Podporovány jsou partnerské projekty z minimálně dvou participujících zemí zaměřené na kolektivní výzkum vycházející ze společných potřeb malých a středních podniků.

  • Příjem žádostí je otevřen pro partnerské projekty z následujících zemí: Rakousko, Německo, Česká republika, Belgie, Polsko. 
  • Příjem žádostí bude uzavřen 28. září 2016 ve 12:00.

Cornet je síť národních programů výzkumu a vývoje koordinovaná Spolkovým Ministerstvem hospodářství a technologií, síť nedisponuje vlastními dotačními prostředky na realizaci projektů.

Podání společného projektu do sítě Cornet se zahraničním partnerem je podmínkou pro možnost financování projektu z příslušných programů národních/regionálních poskytovatelů dotace.

Partnerem projektu za Českou republiku je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Financování projektu s českými účastníky (klastry) je podmíněno podáním projektu do výzvy programu Spolupráce – klastry – kolektivní výzkum Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, která má být vyhlášena v září 2016.

Projekt musí respektovat veškeré podmínky programu včetně definice oprávněných žadatelů a způsobilých výdajů. Výdaje mezinárodních partnerů jsou hrazeny z příslušných národních programů a nemohou být zařazeny do projektu v rámci programu Spolupráce - klastry.

Další informace naleznete na webu programu Cornet

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek