428 projektů elektráren bylo v Brazílii přihlášeno do dražby rezervních energetických zdrojů. Dražba proběhne 29. července 2016.

6. 5. 2016

  • Země: Brazílie
  • Datum zveřejnění: 05.05.2016

Brazilská Společnost pro energetický výzkum (Empresa de Pesquisa Energética, EPE) registruje celkem 428 přihlášených projektů do letos první dražby rezervních energetických zdrojů (Leilão de Energia de Reserva, 1º LER 2016), projekty nabízejících 10195 MW. Dražba, která proběhne 29. července 2016 zahrnuje vodní i solární elektrárny.

ilustrační obrázekDo dražby se přihlásilo 295 projektů solárních elektráren nabízejících 9210 MW. Dále 73 projektů malých vodních elektráren (Pequenas Centrais Hidrelétricas, PCHs), které brazilský energetický regulátor (ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica) definuje jako vodní elektrárny s výkonem od 1MW do 30 MW. Přihlášené projekty malých vodních elektráren nabízejí kapacitu 889 MW. Do dražby byly také přihlášeny projekty 60 velmi malých vodních elektráren (Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGHs), které ANEEL definuje jako vodní elektrárny s výkonem do 1MW. Celkový výkon nejmenších přihlášených vodních elektráren je 96 MW. Nyní procházejí přihlášené projekty technickým schvalovacím procesem.

Nejvíce přihlášených projektů solárních elektráren se nachází ve federálním státě Bahia, celkem 61 projektů s výkonem 1593 MW. Druhým v pořadí je stát Piauí, který se nachází také na severovýchodě Brazílie. Zde je přihlášeno 42 projektů s výkonem 1430 MW. Následuje Sao Paulo s 44 projekty a 1328 MW.

Vítězným projektům bude nabídnuta smlouva na odběr energie na 20 let u solárních elektráren a na 30 let u vodních elektráren. Vodní elektrárny by měly začít dodávat energii od 1. března 2020, solární elektrárny od 1. července 2018. Draží se nejnižší cena za MWh.

Podmínky dražby se neliší od předchozích, definují základní technické parametry projektů pro účast. Cílem dražby je rezervních energetických zdrojů je snížit rizika spojená s případným zpožděním výstavby, obdobím nízkého stavu vody anebo výpadků elektráren.

Další dražba rezervních energetických zdrojů by se měla uskutečnit 28. října 2016. Účastnit se mohou projekty solárních a větrných elektráren.

Seznam schválených projektů na stránkách Společnosti pro energetický výzkum, EPE:

http://www.epe.gov.br/leiloes/Paginas/1%C2%BA%20Leil%C3%A3o%20de%20Energia%20de%20Reserva%202016/EPEcadastra428projetoscomofertade10195MWpara1%C2%BALER2016.aspx

Vyhláška brazilského ministerstva hornictví a energetiky (MINISTRO DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA, MME) ohledně vyhlášení dražeb rezervních energetických zdrojů v roce 2016 (PORTARIA Nº 104, DE 23 DE MARÇO DE 2016):

http://www.epe.gov.br/leiloes/Documents/prt2016104mme.pdf

Metodika výpočtu rentability vodních elektráren Společnosti pro energetický výzkum:

http://www.epe.gov.br/leiloes/Documents/Leil%C3%B5es%20de%20Energia%20de%20Reserva%202016/EPE-DEE-031-2016-r0.pdf

Zdroj: Canal Energia, EPE, ANEEL, MME

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Brazílii.

Tisknout Vaše hodnocení: