Sedm způsobů, jak financovat podnikání

22. 7. 2014 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Možností, jak financovat podnikání, existuje celá řada. Od klasických úvěrů přes leasing až po různé investiční fondy. Každá forma financování se však hodí pro něco jiného. Připravili jsme tedy přehled základních způsobů, kterými můžete svou firmu financovat.

korunyBez peněz do podnikání nelez. Tak by se dalo změnit tradiční české přísloví. Podnikat bez financí totiž nelze. Jen málokterá firma si ale vystačí s vlastními prostředky a většina podnikatelů proto využívá cizí zdroje financování. Ač to neplatí vždy a za všech okolností, cizí zdroje financování bývají zpravidla levnější než vlastní, a firmám se proto vyplatí.

Podívejte se, jaké možnosti financování (nejen) banky podnikatelům nabízí, v čem se odlišují od klasických úvěrů a na které věci se vyplatí je použít. Jak totiž upozorňují odborníci, nelze jednoznačně vyzdvihnout nějakou metodu financování před jinou. Firmy musí zvážit své možnosti a sledovat svoji likviditu. Podle účelů financování, lhůt splatnosti, nákladovosti jednotlivých variant pak lze vybrat tu nejvýhodnější formu právě pro ně.

1. Úvěry

Klasickým a nejrozšířenějším typem financování jsou bezesporu úvěry. Během ekonomické krize se sice snížila jejich dostupnost, jak však uvádí banky i samotní podnikatelé, situace se již zlepšila a v současnosti je možná nejlepší za posledních několik let. Úvěrovému financování nahrávají též nízké úrokové míry a poptávka po provozních i investičních úvěrech roste. „Sledujeme tedy pozvolna rostoucí zájem firem o úvěrové financování, přičemž zatím stále ještě převažuje poptávka po provozních úvěrech na zajištění běžného chodu firmy. Objevují se však i signály větší investiční aktivity firem a roste zájem o větší technologické investice,“ potvrdil pro časopis Komora.cz Tomáš Kofroň, mluvčí Raiffeisenbank.

Největší úspěch slaví tradičně neúčelové úvěry, své zájemce ale mají i účelové úvěry. Provozní náklady spojené s výrobou a kompletací náročnějších zakázek podle kupní smlouvy pokryje ideálně úvěr na účelové financování výroby. Mezi jeho hlavní výhody patří získání zdrojů ve výrobní fázi, aniž by podnik musel po odběrateli vyžadovat zálohové platby.

2. Kontokorent

Jednou z nejoblíbenějších forem provozního financování zůstává klasický kontokorent, který je formou povoleného čerpání debetního zůstatku účtu velmi jednoduchou variantou získání provozních úvěrových prostředků. Mezi hlavní výhody kontokorentu patří časová flexibilita a rychlá dostupnost peněz, jelikož jeho pořízení bývá vázáno na účet podnikatele.

Úroky se zpravidla pohybují okolo 15 procent a částka, o kterou mohou jít firmy do minusu, činí zpravidla statisíce korun. Kontokorent se tak dá využít i na vyšší výdaje. „Stejně jako u úvěru není ani kontokorent zajištěn nemovitostí a žadatel nemusí dokládat účel čerpání finančních prostředků,“ upřesnila Tereza Fořtová z České spořitelny.

3. Leasing

Další často využívanou možností financování je leasing. Oproti úvěrům však má omezené využití, a hodí se především na investice do strojů a automobilů. Hlavně automobily se často zakupují přes leasing, jelikož leasingová společnost zajistí pojištění, povinné ručení a další služby spojené s provozem vozů. Zatímco dříve vévodil finanční leasing, nyní oboru leasingu dominuje leasing operativní. Za změnou stojí především legislativní znevýhodnění. „Minimální předepsaná délka finančního leasingu, která je navázána na dobu odpisování dané věci, jej totiž v porovnání s alternativními produkty diskvalifikuje,“ vysvětlil generální tajemník České leasingové a finanční asociace (ČLFA) Jiří Pulz.

Obecně se operativní leasing liší oproti finančnímu hlavně v tom, že po ukončení splátek se předmět vrací pronajímateli. Rozložením předpokládaných nákladů do splátek se eliminují jednorázové výdaje. Z ceny nového auta firma navíc uhradí jen část, kterou během splácení opotřebuje, a v zakoupeném předmětu se jí neváže kapitál.

4. Faktoring

Specifické uplatnění má metoda financování zvaná faktoring. Firma prodá pohledávku, která jí vznikla při prodeji zboží nebo služeb, specializované společnosti – faktorovi. Tím, že se pohledávky zbaví, eliminuje riziko, a navíc ihned dostane peníze. Od faktora sice dostane méně peněz, než dělá hodnota pohledávky, zbavuje se ale starostí s vymáháním pohledávek a správou faktur. Faktoring se hodí hlavně firmám, které disponují velkým objemem prostředků blokovaným v pohledávkách za odběrateli.

5. Kreditní karty

Své opodstatnění ve financování podnikání mají v dnešní době také kreditní karty. Výhodu mají v bezúročném období, které obvykle činí 45 až 55 dnů. Pomocí kreditních karet se vyplatí financovat provozní výdaje, například na úhradu pohonných hmot. Kreditní karty se mohou vydat i společníkům nebo zaměstnancům. Za držení kreditní karty se platí řádově stokoruny ročně.

6. Neúčelová hypotéka

Již fungující firmy mohou využít neúčelovou hypotéku. Do zástavy dají nemovitost a banka jim následně poskytne hypotéku, kterou mohou využít dle svého uvážení. Pro získání hypotéky stačí přiložit daňové přiznání a ocenění nemovitosti. Výhodou hypotéky jsou relativně nízké měsíční splátky, které výrazně nezatěžují cash-flow společnosti. Oproti úvěrům mají hypotéky nižší úrokovou míru. Doba splácení se sice pohybuje v řádu desítek let, dá se ale samozřejmě domluvit předčasné splacení. U hypotéky bývá vyžadována spoluúčast.

7. Kapitálové financování

Peníze na podnikání se samozřejmě dají získat i mimo banky, například skrze různé investiční fondy. „Variantou (ale spíš pro střední firmy než malé podnikatele) je pak získání kapitálu místo úvěru – takovou možností může být např. úpis akcií, oslovení potenciálních investorů prostřednictvím speciálního fondu nebo stále populárnější emise firemních dluhopisů,“ doplnil Tomáš Kofroň z Raiffeisenbank.

„Obecně jsou tyto způsoby financování vhodné pro prosperující podnikatelské subjekty, nevýhodou je u rizikového kapitálu relativně malá zkušenost,“ upozornil Jan Wiesner, šéf Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.

Banky se předhání o klienty

Vzhledem k tomu, že zájem o úvěry stoupá, banky se předhání v nabídkách, kterými se k sobě snaží nalákat podnikatele. Například Komerční banka umožňuje firemním klientům nově čerpání krátkodobých a revolvingových úvěrů on-line. Raiffeisenbank zase nabízí svým firemním klientům kromě bankovních služeb  také účetní a analytické služby. UniCredit Bank cílí rovněž na zástupce svobodných povolání, hlavně na právníky. V nabídce má nově balíček určený pro lékaře, kteří si chtějí otevřít vlastní praxi a financovat náklady s tím spojené.

Některé banky začínají poskytovat úvěry i firmám, které vykazují záporný vlastní kapitál, tedy firmám, které v minulosti daňově optimalizovaly. Také těmto firmám se otevírá možnost úvěrového financování.

Poptávka po úvěrech výrazně roste

Ekonomická recese je už u konce, alespoň to naznačuje objem úvěrů, které si berou malé a střední fi rmy. Podle informací bank vzrostl objem úvěrů o desítky procent. Nejčastěji se jedná o provozní úvěry. Firmy po několika letech také realizují odložené či nové investice, které fi nancují investičními úvěry. „Konkrétně objem úvěrů pro malé fi rmy a střední fi rmy meziročně vzrostl o více než 20 %,“ uvedl pro časopis Komora Petr Plocek, mluvčí UniCredit Bank.

„V prvním čtvrtletí letošního roku se nově poskytnuté úvěry malým a středním fi rmám vyvíjely pozitivně, ve srovnání se stejným obdobím loňského roku došlo k několikaprocentnímu nárůstu. Co se týče zbytku roku, předpokládáme, že se bude vyvíjet ve stejném trendu,“ připojila se Tereza Fořtová z České spořitelny.

Zaručený úvěr

Kdo si půjčí úvěr, může využít programu ZÁRUKA Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). Výše zaručovaného úvěru je omezena pro záruky za úvěry pro malé podnikatele do 5 milionů korun. Cena záruky činí maximálně 0,3 % p. a. z výše záruky a poskytuje se bez zajištění až na 6 let. Záruky může dosáhnout až do výše 70 % jistiny úvěru. V programu ZÁRUKA spolupracuje ČMZRB s Českou spořitelnou, Evropsko-ruskou bankou, GE Money Bank, Komerční bankou, PPF Bankou, Raiffeisenbank, Raiffeisenbank im Stiftland, UniCredit Bank, Sberbank a Waldviertler Sparkasse von 1842.

S Českou spořitelnou pak ČMZRB spolupracuje ještě v rámci projektu INOSTART, který podnikatelům poskytuje zvýhodněné záruky k úvěrům. Projekt je financován z prostředků Programu švýcarsko-české spolupráce a zaměřuje se na podporu činnosti inovačních start-u podniků. Poskytnutý úvěr od České spořitelny zaměřený na tvorbu nových nebo na zlepšení již existujících výrobních technologií, výrobků a služeb se může pohybovat v rozmezí 0,5 milionu korun až 15 milionů korun, maximální doba splatnosti úvěru je stanovena na pět let od data první splátky jistiny a odklad splátek jistiny může být až o tři roky.

Převzato z časopisu Komora
Autor článku: Daniel Morávek

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek