Adresář nakladatelů ČR (NAK)

23. 3. 2005 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Online adresář nakladatelů spravovaný Národní knihovnou České republiky obsahuje údaje o nakladatelích či případně vydavatelích, účastnících se systému ISBN v ČR od r. 1989 a systému ISMN v ČR od r. 1996. Zahrnuti jsou i nakladatelé neregistrovaní v ISBN ani ISMN (jejich údaje se však již neaktualizují). Databáze má přes 5000 záznamů.

Online adresář nakladatelů (NAK) spravovaný Národní knihovnou České republiky obsahuje údaje o nakladatelích případně vydavatelích, účastnících se systému ISBN, který v České republice funguje od roku 1989 a systému ISMN v ČR od roku 1996. Zahrnuti jsou rovněž nakladatelé neregistrovaní v systémech ISBN ani ISMN, jejichž údaje se však neaktualizují. V současnosti databáze NAK obsahuje přes 5000 záznamů.

Díky databázi je každému umožněno, aby sám pro sebe učinil obec českých nakladatelů a vydavatelů přehlednější a transparentnější. Pro některé může být databáze důležitým nástrojem pro vlastní podnikatelské záměry nebo při hledání nových partnerů.

Jaké údaje a podle čeho můžete vyhledávat? Jestliže si zvolíte vyhledávání prostřednictvím prohlížení rejstříků (přístupových souborů), můžete použít následující rejstříky:

  • Název nakladatele
  • Zaměření
  • Identifikátor

Budete-li chtít vyhledávat pomocí jednotlivých slov (Vyhledávání), budete používat indexy, které obsahují slova z významných údajů záznamu. K dispozici jsou indexy:

  • Název/sídlo nakladatele
  • Název nakladatele
  • Sídlo nakladatele
  • Zaměření
  • Identifikátor

Zájemci o slovenské nakladatele mohou přejít do podobné počítačové databáze nakladatelů fungující na území Slovenské republiky.


Mezinárodní kódy

ISBN

Systém mezinárodního standardního číslování knih International Standard Book Numbering vznikl koncem 60. let ve Velké Británii původně jako národní systém. Postupně se rozšířil do více než 165 zemí. V České republice je zaveden od roku 1989 ( tehdy ještě Československá socialistická republika).

Systém používá desetimístného čísla ISBN k jednoznačné identifikaci knih (neperiodických publikací). Číslo ISBN slouží především knižnímu obchodu (jeho prostřednictvím lze knihy objednávat a vést skladovou agendu), knihovnám (pro jednoznačnou identifikaci titulu v bibliografických databázích, ale i pro potřeby meziknihovních služeb) i nakladatelům (pro kontrolu vlastní produkce i pro vedení skladu). Význam ISBN spočívá v usnadnění agend spojených s knihou.

ISMN

Systém mezinárodního standardního číslování hudebnin International Standard Music Numbering existuje od roku 1995, kdy bylo zavedeno v Německu. V České republice je v provozu od roku 1996. Systém vznikl v důsledku úspěchu systému ISBN a je určen pro specifický druh publikací - tištěné hudebniny. V současné době je v systému ISMN registrováno 40 zemí.

Systém používá desetimístného čísla ISMN (místo první číslice je písmeno M - pro music, tj. hudebnina) k jednoznačné identifikaci hudebnin. Číslo ISMN slouží především knižnímu obchodu (jeho prostřednictvím lze objednávat hudebniny a vést skladovou agendu), knihovnám (pro jednoznačnou identifikaci titulu v bibliografických databázích, ale i pro potřeby meziknihovních služeb) i hudebním vydavatelům (pro kontrolu vlastní produkce i pro vedení skladu).

ISSN

Systém mezinárodního standardního číslování seriálových publikací International Standard Serials Numbering vznikl koncem 60. let ve Spojených státech, kde se původně čísla ISSN přidělovala centrálně. Postupně se rozšířil do více než 75 zemí. V České republice je zaveden od začátku 70. let (tehdy ještě Československá socialistická republika).

Systém používá osmimístného čísla k ISSN k jednoznačné identifikaci titulu tzv. pokračujících zdrojů (dříve seriálové publikace). Číslo ISSN se vztahuje k tzv. klíčovému názvu publikace (se změnou názvu se mění ISSN). Číslo ISSN slouží především knižnímu obchodu (usnadňuje objednání i prodej při převedení ISSN do čárového kódu EAN), knihovnám (zejména při subskripci, ale i pro potřeby meziknihovních služeb) i vydavatelům (pro kontrolu vlastní produkce). Přidělování čísel ISSN je v České republice dobrovolné.

zpět na začátek


Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek