Afghánistán: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Kábulu (Afghánistán)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Česko-afghánský bilaterální obchod měl v posledních dvou letech klesající tendenci. Rozvoj ekonomických vztahů je pro ČR prioritou. Z hlediska svého potenciálu je Afghánistán důležitým partnerem ČR především v oblastech zemědělství, infrastruktury, důlního a obranného průmyslu.

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

 

USD (tis.)

poř.

Index

USD(tis.)

poř.

Index

USD(tis.)

poř.

Index

USD(tis.)

2010

20 947

95.

63,2

617

138.

181,5

21 564

106.

64,4

20 330

2011

13 820

103.

66,0

804

136.

130,3

14 624

112.

67,8

13 016

2012

10 944

114.

79,2

217

164.

27,0

11 161

123.

76,3

10 727

2013

12 124

109.

110,8

88

183.

40,6

12 212

121.

109,4

12 036

2014

12 408

111.

102,3

349

159.

396,6

12 757

123.

104,5

12 059

2014/I

611

119.

-

6

169.

-

617

131.

-

605

2015/I

1 874

86.

306,7

9

158.

150,0

1 883

98.

305,2

1 865

2016/I (1.1-31.3)

7 184

88.  205.6 

121

138.  1198.1 

7 305

101. 208.4 

7 063

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Český Vývoz do Afghánistánu 2012

Komodita

HS číslo

Počet

Cena v USD

Léky

30067001

-

1755

Náhradní díly

84220000

-

3987

Ostatní elektronika

88011800

-

107419

Automobily a náhradní díly

87089100

-

102758

strojní zařízení

90189000

-

2033917

Ostatní

99999999

-

298618

Celkem

 

2548454

Český Vývoz do Afghánistánu 2013

Komodita

HS číslo

Počet

Cena v USD

Náhradní díly

84220000

-

6650

Ostatní elektronika

85011800

-

10892

strojní zařízení

9018900

-

75263

Ostatní

99999999

-

518282

Celkem

 

611087

Český Vývoz do Afghánistánu 2014

Komodita

HS číslo

Počet

Cena v USD

Ostatní   elektronika

85011800

-

81.038

strojní   zařízení

9018900

-

1 367.233

Ostatní

99999999

-

136.601

Celkem

 

1584.872

Vývoz Afghánistánu do ČR 2014/15

Komodita

HS číslo

Počet

Cena v USD

Hrozinky

0806202

43000 Kg

81 700

Vývoz Afghánistánu do ČR 2016

Komodita

HS číslo

Počet

Cena v USD

Hrozinky

0806202

43000 Kg

81 700

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu a Obchodní komora Afghánistánu

Vývoz do Afghánistánu 2016 1.1.2016  –  31. 3. 2016

Název zboží

Stat. hodnota USD(tis.)

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

4 203

Letadla kosmické lodě jejich součásti části

1 657

Vozidla motorová traktory kola aj vozidla

846

Silice rezinoidy přípravky kosmetické toal ap.

196

Přístr. el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

83

Přístroje optické foto kinem lékař chirurg ap

66

Nábytek lůžkoviny svítidla stavby montované

60

Obuv kamaše apod výrobky části těchto výrobků

61

Výrobky ze železa nebo oceli

3

Výrobky farmaceutické

3

Dovoz z Afghánistánu 2016 1.1.2016  –  31. 3. 2016

Název zboží

Stat. hodnota USD(tis.)

Vozidla motorová traktory kola aj vozidla

83

Perly drahokamy drahé kovy výrobky bižuterie

32

Káva čaj maté koření

2

Koberce aj krytiny podlahové textilní

2

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

1

Vata plst textilie netkané lana provazy apod

-

Zbytky odpad v potravinářském průmyslu krmivo

-

Rostliny živé a výrobky květinářské

-

 

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ Kábul zaznamenává zájem o studium na českých vysokých školách. Zájem o studium v českém a anglickém jazyce. Česká republika také realizuje za pomocí ZÚ program vládních stipendií pro afghánské studenty. ČR může být atraktivní turistickou destinací především v oblasti lázeňství a rehabilitace.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Kábul jsou známy minimální české přímé investice v Afghánistánu. V České republice působí tři soukromé subjekty, které poskytují služby v oblastech ekonomických informací, prezentací a podnikatelských misí:

Česko Afghánská Smíšená Obchodní Komora v České Republice
Myslíkova 25, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 224 828 905
Fax: +420 224 828 907
e-mail: info@obchodnikomora.cz
web: www.obchodnikomora.cz

Afghan Czech Union Consorcium
Jankovcova 1037/49
Classic 7 – Building C
170 00 Prague 7
Czech Republic
Tel.: +420255733400
E-mail: info@acuc.af 

Česká-středoasijská smíšená obchodní komora

Na Pankráci 14
140 00 Praha 4

tel.: +420 296 348 804
e-mail: csok@csok.cz

V současné době jsou dle informací Afghánské investiční agentury (AISA) registrovány následující české subjekty v Afghánistánu:

Aktivity

Firma

Původ

Status

Datum založení

Místní zaměstnanci

Logistic Services

Omega Point Logistic Services

Czech Republic-

Limited

30/06/2013

0

Logistic Service

Star Union Logistic Services Company

Czech Republic-Afghanistan

Partnership

30/06/2013

0

Construction

Chakorawa Artan Construction

Czech Republic-Czech Republic

Limited

24/04/2003

300

Engineering Consultancy Services

IKP Praha consulting Services

Czech Republic-Afghanistan

Limited

07/08/2013

3

Business Consultancy Services

Star Asia consultancy Services

Czech Republic-Czech Republic

Limited

26/08/2013

20

Logistic Service

Lom Praha Trade

Czech Republic-Czech Republic

Limited

18/4/2016

-

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Seznam platných smluv mezi Českou republikou a Islámskou republikou Afghánistán:

  • Dohoda o leteckých dopravních službách mezi Československou republikou a Královstvím afghánským (Praha, 28. 5. 1960)
  • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o vědeckotechnické spolupráci (Praha, 31. 3. 1980)
  • Protokol k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o vědeckotechnické spolupráci (Praha, 31. 3. 1980)
  • Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou demokratickou republikou (Praha, 22. 4. 1981)
  • Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou demokratickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních (Praha, 24. 6. 1981)
  • Dohoda o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky (Kábul, 19. 12. 1981)
  • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd s tím, že článek 9 této Dohody nebude nadále platný ve vztazích mezi Českou republikou a Islámskou republikou Afghánistán (Kábul, 29. 4. 1987)

Většina dohod neodpovídá realitě současných ani možných budoucích bilaterálních vztahů a zejména vnitropolitické situaci v Afghánistánu.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR se prostřednictvím zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) dlouhodobě podílí na podpoře ekonomického a sociálního rozvoje Afghánistánu. V koncepci ZRS na období 2010–2017 je Afghánistán zařazen v nejvyšší kategorii tzv. prioritních zemí s programem spolupráce. Program zahraniční rozvojové spolupráce s Afghánistánem na období 2013-2017 byl odsouhlasen i afghánskou stranou a předán afghánskému ministerstvu financí, které je odpovědné za koordinaci rozvojové spolupráce, v dubnu 2013.  Identifikovanými prioritami ZRS mezi ČR a Afghánistánem jsou zemědělství, voda a sanitace a vzdělávání. Průřezovými tématy jsou mj. podpora kapacit afghánských institucí, podpora re-integrace afghánských uprchlíků, rovné příležitosti žen či prevence drogových závislostí a negativních jevů s drogami spojených. Po ukončení aktivit PRT proběhlo v rámci ZRS postupné navýšení finančních prostředků na standardní ZRS (ze 6 mil. Kč v roce 2011 na 21 mil. Kč v roce 2013  a 29 mil. v 2014). Pro rok 2015 se předpokládá realizace projektů ve výši cca 23 mil. Kč.

Dne 29. srpna 2012 vláda ČR svým usnesením č. 638 schválila poskytnutí peněžního daru vládě Islámské republiky Afghánistán na podporu afghánských rozvojových programů ve výši 20 mil. Kč v roce 2014 a dále na podporu afghánských rozvojových programů a na fungování Afghánských národních bezpečnostních sil (Afghan National Security Forces, ANSF) v celkové výši 40 mil. Kč ročně v letech 2015 - 2017. Konkrétně se jedná o následující finanční částky v těchto letech:

 

Podpora afghánských rozvojových programů

Podpora fungování afghánských bezpečnostních sil

2014

20 mil. Kč

-

2015

20 mil. Kč

20 mil. Kč

2016

20 mil. Kč

20 mil. Kč

2017

20 mil. Kč

20 mil. Kč

2014 – 2017

80 mil. Kč

60 mil. Kč

Celkem

140 mil. Kč

Vláda ČR svým usnesením č. 821 ze dne 8. 10. 2014 schválila, že podpora rozvojových programů Afghánistánu bude realizována formou peněžního daru pro Afghánský rekonstrukční svěřenecký fond ve výši 20 mil. Kč. Příspěvek pro ANSF je rozdělen do Afghan National Army Trust Fund (75%) a Law and Order Trust Fund (25%). Příspěvek pro armádu je preferenčně určen pro vrtulníkové síly, kde se ČR dlouhodobě angažuje ve výcviku pilotů i dodávkách materiálu.

ZRS 2016

19 mil.CZK –(Bilateral AID) ČRA

20 mil.CZK-ARTF

20 mil. CZK -LOTFA+ANATF

Human development (educational,health)- Podpora vzdělávání (9 mil. CZK)- 333,061.95 EUR

Human development (educational,health)- Afghanistan Agricultural Inputs project (5 mil. CZK)- 185,034.42 EUR

Civilian Policing-LOTFA (Support to Payroll Management) (5 mil. CZK)-185,034.42 EUR

Human development (educational,health)- Rozvoj drogové prevence (4 mil. CZK) -148,027.53 EUR

Multiple sectors (including ARTF)- National Horticulture and Livestock Project (5 mil. CZK)- 185,034.42 EUR

ANATF-neuveden (15 mil. CZK)- 555,150.00 EUR

Rural Economy- Podpora zemědělské produkce (6 mil. CZK)- 296,055.07 EUR

Multiple sectors (including ARTF)- zbytek, který nelze alokovat dle smlouvy z ARTF (10 mil. CZK)- 370,068.83 EUR

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: