Afghánistán: Vztahy země s EU

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Kábulu (Afghánistán)
Obsah neuveden

3.1. Zastoupení EU v zemi

Adresa: Ministry of Interior Road, Charahi Sedarat, Shahr-e-Naw (Opposite the Ministry of Interior), Kabul
Telefon: +93 (0) 202 200443, +93 (0)799 09 50 04
Fax: +32 (2) 473 00 46
E-mail: delegation-afghanistan@eeas.europa.eu
Web: http://eeas.europa.eu/delegations/afghanistan/index_en.htm

Vedoucí Delegace EU do srpna 2017 působí rovněž v roli zvláštního představitele EU pro Afghánistán (tzv. „EUSR“). Post byl zřízen v roce 2001 jako nerezidentní a od roku 2010 působí přímo v zemi. Delegace EU plní tak funkce Evropské komise a plní sektorové agendy (zejména ekonomické a rozvojové aspekty) a v roli EUSR představuje i zahraničně-politický rozměr.

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Obchodní Bilance Afghánistánu s EU

V mil. Euro

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 

Zemědělské produkty

Import

25

21

23

26

25

17

10

Export

115

119

109

69

43

49

45

Saldo

90

99

87

42

18

32

34

 

Nezemědělské produkty

Import

16

27

34

32

23

 9 15

Export

657

777

835

506

450

 251 224

Saldo

641

750

800

474

427

 242 209

 

Potraviny a suroviny

Import

25

21

22

26

24

 5 10

Export

119

121

112

71

44

 38 46

Saldo

94

101

91

45

20

 33 36

 

Paliva

Import

0

0

1

5

2

 0 1

Export

22

164

193

67

54

 5 8

Saldo

22

164

192

62

52

 5 7

 

Chemikálie

Import

0

0

1

1

1

 5 1

Export

27

22

26

42

111

 49 74

Saldo

27

22

26

42

110

 45 73

 

Strojní zařízení

Import

4

21

10

11

3

13 2

Export

428

431

517

311

234

 263 100

Saldo

423

410

507

299

231

 250 98

 

Textil a oblečení

Import

1

1

1

1

2

 5 2

Export

15

18

8

5

2

 49 2

Saldo

14

17

7

4

0

 45 0

 

Ostatní

Import

11

5

22

15

16

 0 10

Export

162

140

86

80

48

 4 39

Saldo

150

136

64

65

32

 4 29

Zdroj: European Commission-Directorate General for Trade

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Evropská unie patří k jednomu z hlavních dárců, který poskytuje oficiální rozvojovou (ODA) a zároveň i humanitární pomoc Afghánistánu. Delegace Evropské unie (DEU) byla otevřena v Kábulu v roce 2002, ihned po nástupu prozatímní vlády prezidenta Karzaie.

 

 

Celkový závazek (v mil. €)

Vynaložené prostředky (v mil. €)

2002

247.59

151.04

2003

285.55

213.9

2004

247.55

171.19

2005

224.48

206.11

2006

200.53

175.08

2007

195.90

224.59

2008

214.49

213.27

2009

269.83

285.65

2010

254.61

215.2

2011

347

261.41

2012

283.61

199.63

2013

316.86

188.41

2014

200

n/a

2015

200

n/a

2016

200

n/a

Celkem

3 688.00

2 506.38

Zdroj:Delegation of the EU to Afghanistan

Rozvojová pomoc je poskytována z rozpočtu EU spravovaným Evropskou komisí (EC) prostřednictvím DEU v Afghánistánu. Legislativní a strategický rámec rozvojové spolupráce s Afghánistánem je zakotven v tzv. Development Cooperation Instrument  (DCI), který zahrnuje Strategy for Afghanistan (CSP) 2014-2016 a Multiannual Indicative Programme (MIP) 2014-2020. Tyto dokumenty definují prostor působnosti a zároveň poukazují na širší spojitosti spolupráce s afghánskou vládou. Tyto dohody jsou dále implementovány za pomoci Annual Action Programmes (AAP) a různých dohod o financování, které předurčují specifické postupy.  Veškeré finanční dohody jsou podepsány s Ministerstvem financí Afghánistánu. CSP a MIP podporují potlačovaní chudoby, přístup k potravinám, stabilitu, rozvoj venkova, dobrou vládu, rozvoj infrastruktury a zdravotnictví.

MIP

Momentální verze MIP pokrývá období 2014-2020 a jedná se o největší bilaterální několikaletý program v rámci DCI. MIP definuje roli EU v čtyřech hlavních oblastech působnosti - zemědělský a venkovský rozvoj, zdravotnictví, zajištění bezpečnosti (právní stát) a demokratizace (zodpovědnost). Mimo bilaterální pomoci Afghánistán také obdržuje EU prostředky za pomoci asijského regionálního programu Aid for Uprooted People a tématických programů Food Security, Non state actors, the European Instrument for Democracy and Human Rights and the Instrument contributing to Stability and Peace. Humanitární pomoc je poskytována prostřednictvím Directorate General for Humanitarian Aid-ECHO, které má své sídlo v Kábulu.

Prioritní oblasti/sektory

(v mil. €)

zemědělský a venkovský rozvoj

337

zdravotnictví

274

zajištění bezpečnosti (právní stát)

319

demokratizace (zodpovědnost)

163

v souladu s TMAF

300

Další podpůrné programy

7

Celkem

14 00

MIP 2014-2020

Každý rok přijímá EU AAP pro Afghánistán s několika sektory, jenž jsou v souladu s MIP.

Projekt

v mil. €

zemědělský a venkovský rozvoj

102.5

Zdrovotnické a vyživové služby

37

demokratizace (zodpovědnost)

43

Celkem

182.5

AAP 2014

EU soustavně koordinuje své rozvojové portfolio s prioritami afghánské vlády, které jsou popsány ve vládní rozvojové strategii - Afghan National Development Stratey (ANDS). ANDS je strukturována kolem třech pilířů:

  • bezpečnost
  • vláda-právní stát a lidská práva
  • ekonomický a sociální rozvoj

Na konferenci v Londýně (2014) vláda Národní jednoty představila novou reformní strategii na dalších pět let -Realising Self-Reliance, která má za úkol urychlenou implementaci reforem a ucelení mezinárodních partnerství. Zároveň se jedná o jakousi revizi reformních bodů, takzvaných NPP (National Priority Programe).

EU je také aktivním účastníkem mezinárodních koordinačních struktur jako je JCMB (the Joint Coordination and Monitoring Board), Joint Evaluation of the Paris Declaration, poskytuje přímou podporu afghánskému Ministerstvu financí (formulace rozpočtu, transparentnost) a několika technickým skupinám relevantním pro rozvojovou spolupráci EU. V roce 2010 se uskutečnila Kábulská konference, jež dala rámec správě veřejných financí a ukládá povinnost dárcovským zemím a institucím poskytovat min. 50 % prostřednictvím státního rozpočtu. EU společně se Světovou bankou a Ministerstvem zdravotnictví také podporuje tzv. System Enhancement for Health Action in Transition (SEHAT), který poskytuje základní zdravotní péči do 22 provincií. DEU také v Kábulu pravidelně organizuje setkaní rozvojových diplomatů.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: