Agrární export Indie

21. 9. 2017

  • Země: IN - Indie
  • Datum zveřejnění: 19.09.2017

Podle ekonomických prognostiků Indie je schopna do roku 2022 zvýšit příjmy agrárního sektoru na dvojnásobek a také zvýšit export zemědělských komodit na 100 miliard USD ze současných 36 miliard USD. Celková agrární produkce současné Indie předsatvuje hodnotu 367 miliard USD a řadí se co do velikosti na druhé místo na světě.
Zemědělství zaměstnává nejenom pracovní sílu v prvovýrobě, ale se sektorem se pojí i vysoká zaměstnanost ve službách pro zemědělství jako opravárentství. Fakt, že je Indie stále výrazně agrární zemí, dosvědčují statistické údaje: přebytek agrární produkce je vyvážen a hodnota tohoto produktu je vyšší než výstup výrobního sektoru. Indie je druhým největším agrárním producentem, ale až na 11. místě v objemu poskytovaných služeb a 12. místě v objemu průmyslové výroby.
Ekonomika Indie v současnosti žije realizací program Make in India. Tento program by měl Indii posunout mezi světovou průmyslovou velmoc a zmodernizovat indický průmysl, indický průmysl se má stat “dílnou světa”. Obdobný program se má uvést v život i v agrární sféře pod označením Grow in India. Indie disponuje velkou pracovní silou v zemědělství, ale stávající produktivita a efektivita je stále nízká. V nejbližších letech se tento trend má změnit a Indie chce povýšit i svůj exportní potenciál v podobě vyšších příjmů rolníků a farmářů a zvýšením exportu.
Odborní poradci z
Tata Strategic Management Group odmítli názor, že by indické zemědělství nadužívalo chemické prostředky k ochraně rostlin nebo výživě rostlin. Na druhé straně nelze počítat s všeobecným rozšířením výroby biopotravin, protože tato oblast zemědělství se potýká s nedostatkem přirozených hnojiv. Ani chemická ochrana rostlin není mimo světový průměr-indičtí zemědělci investují pouze 1 % z příjmů do nákupu prostředků chemické ochrany rostlin, což vyvrací některá tvrzení o nízké bezpečnosti agrární produkce v Indii. Země je největším výrobcem mléka, druhým největším producentem ovoce a zeleniny, ryb a třetím největším prducentem vajec na světě.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Bengalúru.

 

 

 

Zdroj: IMC Daily News Alert, 14.9. 2017

 

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře Czechtrade Bengalúru.

 

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: