Agropotravinářský zahraniční obchod Kanady v roce 2015

19. 8. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Kapitoly článku

motiv článku - Agropotravinářský zahraniční obchod Kanady v roce 2015 Dovoz agropotravinářských výrobků a mořských plodů do Kanady dosáhl v roce 2015 hodnoty 47,1 mld. CAD a meziročně se tak zvýšil o 9,87 %. K největšímu nárůstu došlo u dovozu tabáku, medu, koření, ořechů, hlávkového zelí, čokolády, cikorky, cukrové třtiny, mraženého hovězího masa, uzenin a džemů.

Kód HS 4 Hlavní dovozní položky Dovoz 2015 (v mil. CAD) Meziroční růst/pokles % (2014/2015)
2204 víno z čerstvých hroznů a vinný mošt 2 296,9 +7,14
1905 chléb, pečivo, cukrářské výrobky, oplatky 1 865,8 +13,0
2106 potravinové přípravky jiné 1 689,1 +13,66
0901 káva 1 584,9 +9,82
1806 čokoláda a ostatní potravinářské přípravky s kakaem 1 232,9 +18,75
2309 krmivo k výživě zvířat 1 120,8 +12,15
2202 voda a minerální sodovky, slazené vody (mimo šťáv) 1 109,6 +18,31
0810 jiné ovoce (čerstvé) 1 087,9 +7,29
2008 ořechy a jedlé části rostlin, jiné ovoce (ne vařené) 1 063,1 +19,40
0306 korýši (čerství, zmrazení, vaření aj.) 1 000,4 +3,56
2103 omáčky, koření, směsi koření, hořčice 956,5 +26,17
0709 ostatní zelenina (chlazená i čerstvá) 947,7 +14,85
2208 destiláty, likéry (vol. < 80 %) 903,4 +7,41
1602 konzervované maso 864,9 +2,79
2009 ovocné a zeleninové šťávy 852,2 +10,57
0201 hovězí maso (čerstvé, chlazené) 848,3 -0,91
2207 etylalkohol a denaturované destiláty (vol. > 80 %) 815 -13,14
0802 jiné ořechy (čerstvé nebo sušené) 752,5 +27,43
1904 obilné výrobky (mimo kukuřici) 718,9 +24,53
0304 rybí filé a jiné maso z ryb 717,7 +4,99
2203 pivo ze sladu 715,8 +8,29
0805 citrusové plody (čerstvé, sušené) 689,2 +17,37
1901 potravinářské výrobky ze sladu, mouky 669 +14,06
0806 hrozny (čerstvé nebo sušené) 634,3 +14,70
0207 drůbeží maso (čerstvé, chlazené nebo zmrazené) 610,9 +26,58
0705 salát a cikorka 571,7 +27,10
0203 vepřové maso (čerstvé, chlazené nebo zmrazené) 545,9 -3,09
1902 těstoviny, kuskus 538,3 +19,16
0704 hlávkové zelí, květák, kedlubna aj. (čerstvé nebo chlazené) 533,3 +31,04
0803 banány 530,2 +12,27
0804 datle, fíky, ananas, avokádo, guava, mango (čerstvé nebo sušené) 507,5 +10,29
1704 cukrovinky (včetně bílé čokolády), bez kakaa 496,6 +14,34
1701 cukrová třtina a řepný cukr 478,3 -18,86
1005 kukuřice (zrno) 475,1 +4,58
0202 hovězí maso (zmrazené) 458,3 +29,30
1604 konzervované ryby a kaviár 430,7 +9,04
1006 rýže 429,6 +9,82
0702 rajčata (čerstvá nebo chlazená) 399,5 +11,94
0808 jablka, hrušky a kdoule (čerstvé) 373,9 -3,34
0406 sýry a tvaroh 310,9 +4,05
0807 melouny a papáje 310,2 +14,51
0809 meruňky, třešně, broskve, nektarinky (čerstvé) 302,3 +2,29
1601 uzeniny a jim podobné výrobky z masa 268,2 +23,07
1702 sirupy, karamel 243,1 +11,37
0302 ryby (čerstvé nebo chlazené) 219,1 -7,63
1509 olivový olej 209,5 +8,44
1201 sójové body 198,9 -6,06
0902 čaj 171,3 +4,83
2007 džemy, marmelády, ovocné pyré 126,9 +22,35
2401 tabák (nezpracovaný) 58,3 -32,01
2402 doutníky, cigarety aj. tabákové výrobky 48,9 +1,50
0409 přírodní med 41,2 +27,92
0905 vanilka 25,3 +2,32

Zdroj: Statistics Canada

Vývoj na trhu a perspektivní dovozní položky

V souvislosti s rostoucí migrací do Kanady (a tím i zvyšujícím se počtem obyvatel) se dá očekávat i větší objem dovozu potravin do Kanady. V roce 2015 se v celé zemi narodilo 388 tis. novorozenců, z nichž odhadem 240 tis. (62 %) pochází právě z rodin imigrantů. Největší přírůstky zaznamenaly provincie Ontario (144 tis.), Québec (86 tis.), Alberta (57 tis.) a Britská Kolumbie (44 tis. obyvatel). Nejmenší počet novorozeňat přišel na svět v teritoriu Yukon (443 narozených).

Vysoká migrace do země také mění portfolio potravin, které se do země dováží. Desetitisíce migrantů míří do Kanady z Filipín, Indie a Číny. (Pro srovnání: V roce 2014 přišlo z ČR jen 244 migrantů). Za perspektivní položky dovozu lze tak považovat i potraviny a produkty, na které jsou tito lidé zvyklí a konzumují je.

V roce 2015 země dosáhla celkového hrubého domácího produktu (HDP) téměř ve výši 2 tis. mld. CAD (HDP na osobu tak činil 55 500 CAD). HDP za rok 2015 vzrostl o 1,2 %.

Do HDP země přispívá velkou částí Canadian Agriculture and Agri-Food System (AAFS), který se v roce 2014 na HDP podílel 6,7 % (108,1 mld. CAD) a každé osmé pracovní místo bylo vytvořeno právě v sektoru zemědělství. Největší podíl představoval maloobchodní a velkoobchodní průmysl (1,8 %), následovaný potravinářským, nápojovým a tabákovým sektorem s podílem 1,7 % (Food, Beverage & Tobacco – FBT). Zemědělství se na HDP podílelo 1,3 %, přitom jen provincie Ontario a Québec se na zemědělském a potravinářsko-zpracovatelském průmyslu podílejí 52 %. AAFS zvyšuje HDP meziročně od roku 2007, s výjimkou hospodářské krize v roce 2009.

AAFS v roce 2014 zaměstnával 2,2 mil. lidí, jen v oblasti zemědělství si našlo práci na 285 tis. pracovníků. Nejvyšší počet pracovníků zaměstnává potravinářský průmysl, který představuje 5,7 % všech kanadských pracovních míst. Počet pracovních míst v AAFS v letech 2009 a 2013 vzrostl o 3,4 %.

Canadian Agri-Food Trade Alliance (CAFTA)

Kanada je podobně jako ČR zemí silně závislou na mezinárodním obchodě, který podporuje jak kanadské národní zemědělství, tak i venkovské oblasti a komunity napříč všemi provinciemi a teritorii. Aliance CAFTA vznikla jako koalice národních a regionálních organizací s cílem podporovat férový a otevřený mezinárodní agrární trh. Vytváří přes 90 % kanadského agrárního exportu, který ročně vydělá 50 mld. CAD a vytváří stovky tisíc pracovních příležitostí.

Za pomocí obchodních dohod se členové CAFTA snaží o eliminaci celních a necelních bariér volného obchodu. V nedávně době zástupci Kanady a Ukrajiny v Kyjevě podepsali Dohodu o volném obchodu mezi zeměmi, kde se Ukrajina zavázala po ratifikaci zrušit dovozní cla u 86 % kanadského vývozu. Mezi hlavní cíle CAFTA patří implementace Trans-Pacific Partnership (TPP) a také zajištění obchodních vazeb pro kanadské exportéry kanadsko-evropskou dohodou Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA). V roce 2015 vývoz kanadských zemědělských produktů do EU činil 2,84 mld. CAD.

Další důležitou událostí pro kanadské exportéry je zrušení omezení dovozu hovězího masa do Mexika a na Tchaj-wan. Mexiko omezilo dovoz v roce 2003, kdy se u kanadského skotu vyskytla bovinní spongiformní encefalopatie (BSE/nemoc šílených krav). USA jsou třetím nejdůležitějším odběratelem hovězího a telecího masa z Kanady. Mexiko napodobilo Tchaj-wan, který dočasně přerušil dovoz kanadského hovězího v únoru 2015.

Trans-Pacific Partnership (TPP)

Dohoda TPP je stěžejní pro kanadské vývozce a poskytuje jim konkurenční výhodu na trzích při obchodování se zeměmi v partnerství oproti zemím mimo něj (EU, Čína nebo Thajsko) a umožňuje zemi snadný přístup na trhy v oblasti Asie a Tichomoří.

V současné době TPP zahrnuje dvanáct států – Austrálii, Brunej, Kanadu, Chile, Japonsko, Malajsii, Mexiko, Nový Zéland, Peru, Singapur, USA a Vietnam a představuje tak kombinovaný trh s téměř 800 mil. lidí a HDP ve výši 28,5 bil. CAD. Dobrá strategie Kanady je, že má nyní uzavřené dohody o volném obchodu s 51 státy a má tak přístup k 60 % světové ekonomiky.

Vývoz zemědělských produktů do zemí TPP

Graf vývozu zemědělských produktů do zemí TPP

Zdroj: Global Trade Atlas

V letech 2012–2014 činil průměrný kanadský export zemědělských výrobků do zemí TPP 31,2 mld. CAD. Největší podíl na exportu měl řepkový olej, pšenice, živá prasata, pekařské výrobky, hovězí a zpracované brambory. Závislost Kanady na obchodování se zemědělským odvětvím je patrná, země vyváží více než polovinu zemědělsko-potravinářských výrobků (65 %) na trhy zemí TPP.

TPP také navrhuje ukončit dovozní tarify pro signatářské země. Japonsko se zavázalo zrušit kolem 32 % celních sazeb pro zemědělství a zemědělsko-potravinářské produkty budou po vstupu v platnost osvobozeny od cla. Vietnam po vstupu v platnost eliminuje na 31 % celních sazeb a dalších 67 % osvobodí od cla do 15 let.

Stejně bude postupovat i Malajsie, která zruší hned 92 % celních tarifů po vstupu v platnosti a dalších 7 % osvobodí od cla do 15 let. Austrálie se zavazuje odstranit všechna cla ihned po vstupu v platnost. Podobný záměr má i Nový Zéland, který při vstupu v platnost odstraní 99 % cel a zbylé procento pak eliminuje do pěti let.

Osvobození od cel u jednotlivých zemědělsko-potravinářských produktů:

  • Hovězí a vepřové maso – v letech 2012 až 2014 kanadský vývoz vepřového masa a produktů z něj na trhy zemí TPP činil v průměru 2,6 mld. CAD, hovězího masa a hovězích výrobků se pak ve stejném období exportovalo 1,3 mld. CAD (83% do USA, 10 % do Mexika a 6 % do Japonska). TPP umožní Kanadě snazší přístup na japonský trh (to do 10 let zruší celní sazby ve výši až 20 % na vepřové produkty, včetně klobás a 38,5 % cel u hovězího masa). Vietnam zruší 27 % celních sazeb u vepřového masa a 31 % u produktů z vepřového masa do devíti let a na 31 % cel u hovězího masa do dvou let.
  • Pšenice – v minulých letech se vývoz kanadské pšenice a ječmene v průměru pohyboval okolo 2,8 mld. CAD za rok. Krmná pšenice bude po vstupu v platnost při dovozu do Japonska bez celních sazeb, na pšenici určenou ke spotřebě se bude vztahovat dovozní kvóta ve výši 40 tis. t (do 6 let se zvýší na 53 tis. t). Vietnam zruší clo ve výši 5 % na veškerou pšenici. Kanada se tak stane velkým konkurentem pro země EU i Rusko.
  • Řepkový olej – Kanada v letech 2012–2014 ročně vyvezla do zemí TPP trhy 1,8 mld. CAD. V současné době je Japonsko jedním z hlavních trhů pro kanadský olej, Vietnam a Malajsie jsou důležitými odběrateli s potenciálem většího růstu. Japonsko i Vietnam zruší celní sazby do 5 let, což by mohlo zvýšit vývoz až o 780 mil. CAD ročně.
  • Víno a destiláty – do zemí dohody TPP vyvezla Kanada v minulých letech víno a alkoholické nápoje v hodnotě průměrně 473,2 mil. CAD ročně. Eliminace celních tarifů významně pomůže zemi na při expanzi na nové trhy v tomto sektoru. Vietnam zruší až 55 % dovozních cel na whisky a 59 % na víno do 12 let, Austrálie odstraní 5 % cel na whisky ihned po vstupu dohody v platnost. Společně s Novým Zélandem odstraní Austrálie 5 % dovozních cel na víno a vinné sekty, a to ihned po vstupu dohody v platnost.

Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA)

Kanadský vývoz zemědělských produktů do zemí EU v letech 2012–2014 činil průměrně 2,8 mld. CAD ročně (jednalo se o pšenici, sójové boby a jiná olejnatá semena, řepkový olej, mražené ovoce a javorový sirup). V současné době se ale tento export potýká s vysokými celními sazbami. Díky dohodě CETA získá Kanada přístup na největší světový trh (více než 500 mil. lidí) ve 28 zemích s HDP ve výši 20 bil. USD.

Při vstupu v platnost CETA odstraní téměř 94 % celních sazeb u zemědělských produktů z EU a do 7 let se toto číslo rozroste na více než 95 % (odstranění cel se však nedotkne velmi citlivých produktů jako mléčné výrobky, kuřecí a krůtí maso, vejce a vaječné produkty). V citlivých sektorech zemědělství je přístup na trh omezen tarifními kvótami.

Tento přístup umožní kanadským zemědělským produktům (kanadské hovězí nebo vepřové) primární vstup na trh EU a zajistí konkurenční výhodu oproti výrobcům z jiných zemí, které nemají dohodu o volném obchodu s EU. Nově otevřený trh tak nabídne evropským zákazníkům širší možnost výběru a zároveň zabrání zvyšování cen. CETA se také zavazuje chránit ochranné známky tradičních produktů (ustanovení upravují autorská práva, ochranné známky a průmyslové vzory).

V českém kontextu Kanada uznala dva zeměpisné názvy – „Žatecký chmel“ a „České pivo“. V rámci EU CETA odstraní všechna průmyslová cla a ušetří evropským vývozcům okolo 470 mil. EUR ročně (pro Kanadu činí úspora 158 mil. EUR). Eliminace většiny cel začne, jakmile dohoda vstoupí v platnost, do 7 let pak budou odstraněna všechna cla mezi EU a Kanadou na průmyslové výrobky. Dále téměř 92 % zemědělských a potravinářských produktů bude z Kanady exportováno bez cla.

Stávající kanadská sýrová dovozní kvóta 13 tis. tun pro EU s nulovým clem bude navýšena o dalších 18,5 tis. t. Tím by dle údajů mělo dojít k růstu podílu evropských sýrů na kanadském trhu z 5 % na 7,5 % (cca 32 tis. t). V letech 2017–2024 by mělo být k dispozici pro nové licencované dovozce (a tedy i pro potenciální nové české exportéry) minimálně 30 % ročního objemu sýrové kvóty, v následujících letech se pak tento podíl sníží na 10 %.

Součástí dohody je také protokol zlepšující vzájemné uznávání při posouzení souladu s příslušnými normami a standardy. Takto bude moci evropský certifikační subjekt vyjádřit soulad s kanadskými standardy, čímž se evropským vývozců zjednoduší přístup na kanadský trh. Dojde také k očekáváné úspoře jeho nákladů, podle odhadů dosáhnou možné úspory z tohoto opatření výše až 2,9 mld. EUR ročně pro EU.

Při exportu agropotravinářských produktů do Kanady čelí zahraniční firmy různým obchodním omezením (celní sazby, kvóty nebo jiná omezení).

Vládní monopol na dovoz alkoholických nápojů

Každá z deseti kanadských provincií uplatňuje monopol na dovoz alkoholických nápojů, který zajišťuje vládní společnost (tzv. Crown Corporation). Tyto „Provincial Liquor Control Boards“ (LCB) provozují nákup, distribuci i prodej veškerých alkoholických nápojů v Kanadě. LCB v provincii Ontario a Québec jsou největším a druhým největším jednotlivým nákupčím alkoholických nápojů na světě vůbec. V jednotlivých provinciích se jedná o tyto organizace:

Ve většině provincií zajišťují vládní firmy také distribuci a maloobchodní prodej všech alkoholických nápojů, ale v některých provinciích (Alberta, British Columbia a Québec) zprostředkovávají prodej také některé privátní firmy. Je tedy nutné, aby zahraniční dovozci alkoholu do Kanady kontaktovali vládního monopolního dovozce v každé provincii zvlášť (a přesvědčili je o zařazení svých výrobků do jejich sortimentu).

Lze říci, že praktiky těchto monopolů vůči zahraničním dodavatelům jsou takřka omezující a výrazně tak ztěžují přístup na kanadský trh v tomto sektoru. Zahraniční dodavatel musí také zajistit, že prodej jeho produktů v této síti dosáhne určité minimální množství (naplní danou kvótu), jinak je pak prodej v dané provincii ukončen a nesmí se zde dále distribuovat. U některých typů dováženého alkoholu určuje vládní monopol rovněž minimální nebo maximální prodejní cenu.

Státní podpora prodeje alkoholu domácích výrobců

LCB v provinciích Ontario a Québec umožňuje kanadským producentům vín přímý prodej jejich vín (vyrobená jen z místních hroznů) v místě produkce, zatímco prodej evropských vín je možný pouze přes systém LCB. Ontarijská vláda umožňuje LCB prodávat všechna ontarijská vína do místních restaurací a barů s dodatečnou slevou 5 %.

Provincie Ontario a British Columbia dovolují také prodej místním výrobcům na farmářských trzích. LCB v Ontariu rovněž aplikuje nižší prodejní marži u levnějších domácích alkoholických nápojů, než u zahraničních alkoholických nápojů příslušné cenové kategorie a účtuje na dovážený alkohol extra poplatek za službu (Cost of Service Fee) ve výši 6 % z ceny vína. Tento poplatek by mohl být odstraněn vstoupením v platnost dohody CETA. 

Supply Management System (Systém řízené nabídky)

Prodej mléčných výrobků, vajec a drůbežího masa je v Kanadě regulován tzv. Supply Management System (SMS). Systém je kontrolován národními a provinčními komoditními organizacemi, které regulují nabídku příslušných komodit na kanadském trhu pomocí produkčních kvót pro jednotlivé provincie.

Každá organizace tak musí žádat příslušné národní komoditní organizace (tj. The Chicken Farmers of Canada, The Canadian Milk Supply Management Committee, The Canadian Egg Marketing Agency, The Canadian Turkey Marketing Agency) o přidělení produkční kvóty, které následně rozdělí v rámci provincie mezi své producenty. Ti si výrobní kvóty nakupují a z těchto poplatků je pak plně hrazena činnost národních komoditních organizací.

Co se týká zahraničních dovozců, import příslušných komodit je omezen množstevními celními kvótami (např. na mléčné výrobky) a také mimořádně vysokými dovozními cly (přes 300 %). Tento systém podporuje místní zemědělce na 17 tis. kanadských farmách.

Omezení prodeje mezi jednotlivými provinciemi

Provinční monopolní prodejci alkoholických nápojů omezují prodej alkoholu z ostatních kanadských provincií (např. při cestování mezi jednotlivými provinciemi si spotřebitel může přivést maximálně 2 láhve vína). V roce 2014 byla federální vládou schválena novelizace zákona Intoxicating Liquors Act z roku 1928, který usnadňuje převoz alkoholických nápojů mezi jednotlivými provinciemi. Od jara t. r. došlo k určitému ulehčení dovozu alkoholu pro osobní spotřebu mezi jednotlivými provinciemi.

SMS omezuje farmáře ve volném prodeji mléčných výrobků, vajec a drůbeže mezi jednotlivými provinciemi. Např. provincie Québec zakazuje prodej produktů, které míchají máslo nebo mléko do nápojů a pomazánek na bázi zeleninového nebo sójového oleje.

Další obchodní překážky na kanadském trhu

Při registraci geografického označení u potravin a nápojů se producenti potýkají s dlouhými lhůtami (které mohou dosáhnout až několika let). U některých produktů (jako např. pšenice, ječmen a výrobky z nich, vepřového, hovězího a drůbežího masa, vajec a mléčných výrobků) jsou stanoveny až prohibitivní dovozní celní kvóty a cla nad jejich rámec. Dovozce z jiných států mohou také zmást a omezovat rozdílné předpisy na potraviny v jednotlivých provinciích.

Nově zaváděná a připravovaná netarifní opatření

Od konce roku 2013 podléhá potravinářská inspekce Canadian Food Inspection Agency (CFIA) ministrovi zdravotnictví (dříve pod ministrem zemědělství). Ten je nyní přímo zodpovědný za veškerou činnost v oblasti bezpečnosti potravin. Za ekonomické a obchodní záležitosti, ochranu zdraví zvířat a rostlin, tedy nepotravinovou bezpečnost, zůstává v sektoru zemědělství odpovědný ministr zemědělství a agro-potravinářství. Jak pro všechny dovážené a vyvážené potraviny, tak i pro potraviny určené pro obchod v rámci Kanady platí jedny předpisy inspekce potravin.

Nyní stále probíhá implementace Safe Food for Canadians Action Plan, který navrhnul nová nařízení zahrnující horizontální požadavky na bezpečnost potravin (hlavně licenční požadavky, preventivní kontroly, sledovatelnost a udržování záznamů) a specifické požadavky na bezpečnost potravin a ochranu spotřebitele podle komodity. Jedná se například o jateční ustanovení – standardy pro identitu, jakost, velikost balení, kontrolní značky, označení). Akční plán přinesl také doplňující nařízení o zveřejňování informací a správní peněžité sankce.

Na kanadské straně dochází k dynamickému legislativnímu vývoji a změnám dělby kompetencí mezi resorty zemědělství a zdravotnictví. Od roku 2012 se prováděcími předpisy postupně zavádí nově přijatý zákon Safe Food for Canadian Act (SFCA), který konsoliduje předpisy o bezpečnosti domácích a dovážených potravin. Finální prováděcí nařízení tohoto zákona vstoupila v platnost v červnu 2015. Nová pravidla přináší změnu pro dovozce potravin – nezbytné budou mj. dovozní licence. V rámci Kanadou uznanému systému bezpečnosti potravin dojde k posílení dovozních kontrol.

Vzájemný agrární obchod je poměrně nízký, za rok 2014 český vývoz agrárních komodit do Kanady činil podle informací eAgri 221 mil. Kč, což je 1,87 % celkového vývozu ve stejném období.

Obchodní operace 2012 2013 2014
Vývoz z ČR do Kanady 189 214 221
Dovoz z Kanady do ČR 671 552 627
Obrat agrárního obchodu 860 766 848
Saldo -482 -338 -406

Pozn.: Údaje v mil. Kč, zdroj: eAgri.cz 2015

Graf obchodu Kanady a ČR se zemědělskými komoditami

Zdroj: eAgri, data za rok 2014

Výše uvedené údaje v tabulce vzájemného agrárního obchodu ČR s Kanadou přehledně zobrazuje i graf nahoře.

Statistika vzájemného obchodu mezi ČR a Kanadou (2010-2015, v tis. USD)
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (1–6/2016)
Vývoz 149 303 260 411 253 816 280 325 257 618 260 684 382 209
Dovoz 176 396 193 960 165 014 196 864 177 202 163 803 248 988
Obrat 325 699 454 371 418 830 477 262 434 820 424 488 631 197
Bilance -27 093 66 451 88 803 83 533 80 415 96 880 133 220

Zdroj: ČSÚ

Celkový vývoz výrobků a zboží z ČR do Kanady v roce 2015 činil 260,7 mil. USD, dovoz z Kanady do ČR ve stejném období představoval 163,8 mil. USD. ČR od roku 2011 vykazuje kladné saldo obchodní bilance (za loňský rok přebytek činil téměř 97 mil. USD).

Informační zdroje:

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Ottawě (Kanada).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek