Akademie věd nabízí své služby také firmám

22. 6. 2017 | Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)

Akademie věd ČR se zabývá nejen výzkumem, ale usiluje také o spolupráci s firmami. Staronového člena Akademie rady AV ČR zodpovědného za propojení obou sfér, Josefa Lazara z Ústavu přístrojové techniky, jsme se zeptali na novinky i úskalí v této oblasti.

Jaké jsou cíle Akademie věd ČR ve věci transferu technologií v rámci nově zvolené Akademické rady?
Cíle je možné vyjádřit jednoduše: aby transfer znalostí a technologií dobře fungoval a aby se prohloubila spolupráce Akademie věd s aplikační sférou. Dosluhující Akademická rada proto spustila takzvanou Strategii AV21, která podporuje výzkumné úsilí směrem k řešení klíčových problémů naší společnosti a ekonomiky. Z této iniciativy vzešlo založení Centra transferu technologií Akademie věd ČR (CETTAV), které má koordinovat aktivity jednotlivých pracovišť.

Jaké překážky podle Vás brání lepšímu přenosu poznatků ze základního výzkumu do praxe?
Určitě neplatí, že by existovaly jednoduché překážky, které jen stačí odstranit a vše půjde snadno. V České republice panuje rozšířený názor, že přenos znalostí a technologií z akademické do firemní sféry zoufale
nefunguje. Já ale zjišťuji, že v řadě ústavů spolupráce s partnerskými firmami bez problémů probíhá. Přesto objektivní překážky existují. Svět výzkumu se za poslední desetiletí stal velmi svázaným řadou zákonů, předpisů a nařízení, které někdy působí téměř jako sabotáž vědy.

Výzkum není něco, co se dá jen tak objednat a koupit.
Podnik by měl spolupracovat s vědci proto, aby se inspiroval.

Máte připraveny konkrétní kroky, které budete chtít prosadit pro zlepšení situace?
Na celospolečenské úrovni bych rád začal měnit právě výše zmíněné společenské povědomí. Současně bych chtěl poukázat na to, co může firma od spolupráce s ústavem Akademie věd čekat. Výzkum není něco, co se dá jen tak objednat a koupit. Podnik by měl spolupracovat s vědci proto, aby se inspiroval, kam směřovat svůj vývoj ve vzdálenějším horizontu.

Co může Vaše instituce nabídnout firmám a v jakých oborech?
Domnívám se, že je mezi pracovišti Akademie věd možno nalézt expertizu snad pro jakýkoli okruh problémů. Doporučil bych jako kontaktní místo Centrum transferu technologií, které je součástí Střediska společných činností AV ČR.

Můžete uvést konkrétní příklady úspěšné spolupráce?
Orientační přehled nabízejí programy Strategie AV21, kde jsou seznamy spolupracujících ústavů, ale také partnerských podniků. Budu-li mluvit za sebe, dlouhodobými firemními partnery mého oddělení jsou především Tescan Orsay Holding, Meopta – optika, firma Mesing, PROFIcomms nebo Hiwin. 

Převzato z časopisu Svazu průmyslu a dopravy České republiky SPEKTRUM.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek