Akční plán italské vlády na podporu růstu ekonomiky Plán Itálie 4.0 předpokládá finanční efekt v objemu 10 miliard EUR

7. 11. 2016

  • Země: IT - Itálie
  • Datum zveřejnění: 24.10.2016

Akční plán na podporu růstu italské ekonomiky „Piano Italia 4.0“ představil premiér Renzi společně s ministry pro hospodářský rozvoj Carlem Calendou a financí Pier Carlem Padoanem jako ambiciózní projekt, jenž si dává za cíl mobilizaci průmyslových investic ve výši 10 mld. EUR a slibuje další finanční injekci z italských veřejných zdrojů ve výši 7 mld. EUR k již vyčleněným 7,5 mld. na období 2017 - 2020. Jedná se o incentivy v podobě daňových pobídek, podpory rizikového kapitálu, rozšíření pokrytí širokopásmovým internetem a podpory vzniku dalších výzkumných a vývojových center nejvyšší úrovně. Tento projekt se chystá italská vláda představit během summitu G7, který bude organizovat v roce 2017. První část schválených opatření je již zahrnuta v návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2017, zbytek bude zahrnut do zákona v druhé fázi.

Italská vláda hodlá investovat přes 3 mld. EUR během příštích 4 let do inovací. V rámci podpory malých a středních podniků zřizuje garanční fond ve výši 900 mil. EUR a zhruba 270 mil. EUR uvolní na aktivaci investičního fondu, klíčového pro industrializaci a podporu start-upů v odvětví průmyslu. S procesem digitalizace produkce malých a středních podniků je úzce spjato pokrytí vysokorychlostním internetem. V roce 2020 by měla mít většina italských podniků přístup k vysokorychlostním sítím a vláda uvolnila částku ve výši 3 mld. EUR do tzv. šedých zón, nacházejících se na hranici mezi tzv. bílými zónami, nezajímavými pro soukromé operátory, a tzv. černými zónami, kde se již soukromí operátoři nacházejí. Právě v těchto tzv. šedých oblastech, obsluhovaných zpravidla jediným operátorem, se nachází přes 69% italských firem. Vláda si rovněž vytýčila ambiciózní projekty v oblasti podpory lidského kapitálu v rámci Národní strategie digitálního vzdělávání. Projekt předpokládá uvolnění další částky ve výši 70 mil. EUR na vývoj nových vysokoškolských a magisterských kurzů 4.0 a v plánu je zahrnuto rovněž rozšíření vzdělávací nabídky s vysokou technologickou specializací za účelem zdvojnásobení počtu studentů středních technických škol a jejich následným uplatněním v průmyslových odvětvích 4.0.

 

Zpracoval ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Římě dle ekonomického deníku Il Sole 24 Ore

 

Tisknout Vaše hodnocení: