Akční plán podpory malých a středních podnikatelů na rok 2016

29. 12. 2015 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

motiv článku - Akční plán podpory malých a středních podnikatelů na rok 2016 Dne 14. prosince 2015 byl na zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky projednán Akční plán podpory malých a středních podnikatelů na rok 2016.

V minulém roce se akční plán podařilo z velké části naplnit, přičemž v důsledku zajištění kontinuity plnění vybraných opatření byly do akčního plánu na rok 2016 zahrnuty i některé úkoly pro rok 2015. Nesplněné úkoly se týkaly především opatření v oblasti legislativy, kupř. zatím se nepodařilo ukončit legislativní proces u návrhu zákona o sociálním podnikání.

Struktura akčního plánu na rok 2016 zůstává stejná jako v roce 2015. Člení se do čtyř prioritních oblastí, zahrnujících příznivé podnikatelské prostředí pro malé a střední podniky, přístup k financím, internacionalizaci podnikání malých a středních podniků a energetické úspory v podnikání malých a středních podniků.

Akční plán je klíčovým implementačním dokumentem Ministerstva průmyslu a obchodu, který reflektuje aktuální potřeby malých a středních podnikatelských subjektů v České republice. Cílem akčního plánu je v souladu s Koncepcí podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014–2020 předložit soubor opatření, která by umožnila efektivnější rozvoj malých a středních podniků v České republice ve všech fázích jejich podnikatelského cyklu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje zahrnout některá opatření na rok 2016 do vládního Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR. Cílem této provázanosti je zajistit, aby kontrola plnění opatření, která nejsou v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu, probíhala na vládní úrovní, a tím umožnit jejich koordinovanější implementaci.

Ministerstvo průmyslu a obchodu stejně jako v předešlém roce spolupracovalo při přípravě akčního plánu na rok 2016 s hospodářskými a sociálními partnery na platformě Rady hospodářské a sociální dohody ČR a Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst.

Konkrétně se do zpracování tohoto dokumentu zapojili tito představitelé svazů a asociací: Českomoravská konfederace odborových svazů, Svaz průmyslu a dopravy České Republiky, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Svaz českých a moravských výrobních družstev.

Akční plán podpory malých a středních podnikatelů na rok 2016 [pdf, 468 kB]

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek