Akt o jednotném trhu II: dvanáct prioritních opatření pro nový růst

4. 10. 2012 | Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR

Evropská komise dne 3. října 2012 přijala Akt o jednotném trhu II, v němž předložila dvanáct klíčových opatření, která musí orgány EU urychleně přijmout. Tato opatření se soustředí na čtyři hlavní hnací síly růstu, zaměstnanosti a důvěry. Jde o integrované sítě, přeshraniční mobilitu občanů a podniků, digitální hospodářství a o opatření posilující soudržnost a výhody pro spotřebitele.

Tento rok si připomínáme 20. výročí jednotného trhu. Zvládlo se toho hodně. Pro evropské spotřebitele jednotný trh znamená větší výběr za nižší ceny. Občanům jednotný trh umožnil volně cestovat a usazovat se a pracovat, kde chtějí. Mladým lidem dal příležitost studovat v zahraničí – za posledních 25 let této příležitosti využilo více než 2,5 milionu studentů. A 23 milionům společností v EU jednotný trh otevřel cestu k 500 milionům spotřebitelů a podnítil zahraniční investice. Poselství je jasné a prokazatelné: silný a hluboce integrovaný jednotný trh vytváří růst a evropským občanům zajišťuje pracovní místa a nabízí příležitosti, které ještě před 20 lety neměli.

Dokončení jednotného trhu představuje trvalý úkol a je ústředním prvkem evropské agendy zaměřené na růst, která má řešit současnou hospodářskou krizi. Evropská komise dnes proto přijala Akt o jednotném trhu II, v němž předložila dvanáct klíčových opatření, která musí orgány EU urychleně přijmout. Tato opatření se soustředí na čtyři hlavní hnací síly růstu, zaměstnanosti a důvěry: a) integrované sítě, b) přeshraniční mobilitu občanů a podniků, c) digitální hospodářství a d) opatření posilující soudržnost a výhody pro spotřebitele.

„Jednotný trh může pro evropské občany a podniky udělat více,“ uvedl Michel Barnier, komisař pro vnitřní trh a služby Evropské komise, a dodal: „Akt o jednotném trhu II od nás, tvůrců politik, požaduje věcnou a soustředěnou práci a konkrétní výsledky. Jsem přesvědčen, že dvanáct klíčových opatření, která dnes představujeme, se dočká politického přijetí, jaké si zasluhuje. Je to příležitost využít naší silné stránky, jednotného trhu, k tomu, aby se naše sociálně tržní hospodářství opět stalo konkurenceschopným a prosperovalo“.

Akt o jednotném trhu II jde ve stopách prvního souboru opatření předloženého Komisí – „Aktu o jednotném trhu I“ (IP/11/469) – a představuje novou kapitolu v procesu směřujícím k dosažení hlouběji a lépe integrovaného jednotného trhu.

Uvedený akt se předkládá k 20. výročí jednotného trhu EU a otevírá týden jednotného trhu (15.-20. října 2012). Týdenní série akcí v celé EU pořádaná pod hlavičkou „Společně pro nový růst“ umožní tvůrcům politik a občanům diskutovat o úspěších jednotného trhu a o výzvách s ním spojených a přijít s novými myšlenkami.

Akt o jednotném trhu II obsahuje tato opatření:

Dopravní a energetické sítě: páteří jednotného trhu jsou účinné a plně integrované dopravní a energetické sítě. Příležitosti, které skýtá fond soudržnosti a strukturální fondy, musí být v plném souladu se závazkem vůči hospodářské soutěži, výběru a kvalitním službám v celé EU. Za účelem uskutečnění této vize Akt o jednotném trhu II zahrnuje:

 1. opatření, jež má otevřít poskytování vnitrostátních služeb osobní železniční dopravy další hospodářské soutěži uvnitř EU;
 2. opatření ke zlepšení jednotného trhu námořní dopravy;
 3. opatření k rychlejšímu vytvoření jednotného evropského nebe;
 4. opatření, která zefektivní uplatňování stávajících právních předpisů EU v oblasti energetiky.

Mobilita občanů a podniků: volný pohyb přes hranice je samotným základem jednotného trhu a jedním ze základů, na nichž stojí Evropská unie. Praktické a právní překážky, které mobilitě občanů, podnikatelských činností a investičních prostředků brání, však nadále přetrvávají. V Aktu o jednotném trhu II proto Komise navrhuje:

 1. vytvořit z portálu EURES plnohodnotný nástroj k přeshraničnímu zprostředkování pracovních příležitostí a náboru pracovních sil;
 2. zavést ustanovení k využití dlouhodobých investičních fondů pro soukromé společnosti a dlouhodobé projekty;
 3. modernizovat úpadkové řízení, počínaje přeshraničními případy, a přispět k tvorbě prostředí, které neúspěšným podnikatelům nabídne druhou šanci.

Digitální hospodářství: vzhledem ke svému hospodářskému významu a zásadním vedlejším účinkům, například pokud jde o produktivitu a řešení společenských problémů, zůstává digitálněhospodářská revoluce příležitostí, kterou nesmíme promarnit. V rámci úsilí o dokončení jednotného digitálního trhu do roku 2015 Komise navrhuje:

 1. usnadnit elektronický obchod v EU jednodušším používáním a větší důvěryhodností a konkurenceschopností platebních služeb;
 2. zaměřit se na hlavní příčinu nedostatečných investic do vysokorychlostního širokopásmového připojení, tj. jeho stavební náklady;
 3. zavést elektronickou fakturaci jako standardní postup při zadávání veřejných zakázek, neboť prokazatelně šetří peníze.

Sociální podnikání, soudržnost a důvěra spotřebitelů: úspěch jednotného trhu je rovněž důsledkem hospodářské a sociální účasti, jakou dokáže zajistit. Spotřebitelé musí mít důvěru a všichni občané v celé EU musí mít možnost využívat příležitostí, které jednotný trh nabízí. Komise hodlá tento cíl prosazovat tím, že využije konkrétních nástrojů vnitřního trhu, včetně:

 1. zlepšení právních předpisů upravujících bezpečnost výrobků a jejich prosazování;
 2. opatření k zajištění širokého přístupu k bankovním účtům, jakož i transparentních a srovnatelných poplatků za vedení účtu a snadnějšího převodu bankovních účtů.

Jaké jsou další kroky?

 • Online diskuse o jednotném trhu na stránkách Google dne 10. října
 • Týden jednotného trhu ve dnech 15.-20. října 20121
 • Komise předloží všechny klíčové legislativní návrhy Aktu o jednotném trhu II do jara roku 2013 a návrhy nelegislativní povahy do konce roku 2013.
 • Evropský parlament a Rada se vyzývají, aby legislativní návrhy přijaly přednostně do jara roku 2014.

Další informace:

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek