Aktuálně vyhlášené výzvy v OP PIK: ICT a sdílené služby

10. 11. 2016 | Zdroj: Agentura pro podnikání a inovace (API)

motiv článku - Aktuálně vyhlášené výzvy v OP PIK: ICT a sdílené služby Program ICT a sdílené služby je zaměřen na rozvoj informační a znalostní společnosti a je určen všem podnikům, kteří chtějí vyvíjet vlastní softwarová řešení nebo vytvářet tzv. centra strategických služeb, a tím urychlit rozvoj tohoto progresivního odvětví v Česku. První výzva programu vyhlášená v květnu 2015 byla velmi úspěšná. Aktuálně byla vyhlášena druhá výzva s upravenými podmínkami.

Aktivita Tvorba nových ICT/IS řešení:

  • osobní náklady na všechny zaměstnance pracující na projektu musí být ve výši minimálně 50 procent všech způsobilých výdajů
  • investiční náklady jsou způsobilé pouze do výše minimální investice na projekt
  •  do způsobilých výdajů je možné zahrnout pouze osobní náklady na zaměstnance s uzavřenou pracovní smlouvou, nebudou akceptovány dohody o provedení práce a dohody o provedení činnosti
  • doba udržitelnosti se u podpořených pracovních míst počítá od prvního obsazení pozice a doba udržitelnosti týkající se pořizovaného majetku se počítá od data proplacení poslední žádosti o platbu

Aktivita Centra sdílených služeb:

  • došlo ke konkrétnímu vymezení vnitropodnikových funkcí – účetnictví, finance a finanční řízení podniku, administrace v oblasti lidských zdrojů, správa informačních systémů, řízení zásob, sofistikované kreativní aktivity (jako např. práce grafiků, projektantů, konstruktérů, designérů, apod.), správa a optimalizace výrobních systémů
  • investiční náklady jsou způsobilé pouze do výše minimální investice na projekt

Aktivita Datová centra:

  • není omezena jedním místem realizace

Výzva II je vyhlášena za účelem podpořit podniky malé, střední i velké, které se svou činností chtějí podílet na IT infrastruktuře. Vývoj v této oblasti vyžaduje velké finanční prostředky zejména na osobní náklady, protože je dobře známo, že nejdůležitější jsou ve vývoji lidské zdroje. Pokud máte zájem o vytvoření nového nebo o významné zlepšení stávajícího řešení v oblasti vývoje, jste správným žadatelem pro aktivitu Tvorba nových ICT/IS řešení.

Veškeré informace k aktivitě „Tvorba nových ICT/IS řešení“ jsou k dispozici na webu agentury API.

Drobné či naopak velké firmy nemají často finanční prostředky nebo čas na řízení jednotlivých vnitropodnikových funkcí. Pokud se tedy rozhodnete přebrat zodpovědnost za řízení, provoz a administraci určité vnitropodnikové funkce s přidanou hodnotou od zákazníka, pro něhož není daná funkce hlavním předmětem podnikání, můžete žádat v naší další aktivitě Centra sdílených služeb.

Veškeré informace k aktivitě „Zřizování a provoz center sdílených služeb“ jsou k dispozici na stánkách API.

Součástí dnešní moderní doby se stala i potřeba vytvoření telekomunikačních a centralizovaných úložišť, ať fyzických či virtuálních, pro skladování, řízení a šíření dat a informací. Vztahuje-li se tato potřeba i na váš podnik nebo zákazníky, využijte aktivity Datová centra a podejte si Žádost o podporu na datové centrum.

V této aktivitě podpoříme vybudování nových či modernizaci stávajících datových center. Datové centrum představuje centrum, které má optimalizovanou spotřebu elektrické energie, využívá hospodárný hardware a jeho virtualizaci. Poskytuje pronájem a provoz aplikací včetně pronájmu výpočetního výkonu ve vysoce bezpečném prostředí, případně je využíváno pro potřeby majitele nebo skupiny.

Veškeré informace k aktivitě „Budování a modernizace datových center“ jsou k dispozici na webu API.

Hlásit se můžete od 16. listopadu 2016.

V případě dotazů kontaktujte pracovníky agentury API na bezplatné informační lince 800 800 777 každý všední den od 9 do 13 hodin. Konzultace k podnikatelským záměrům poskytují regionální kanceláře.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek