Aktuálně vyhlášené výzvy v OP PIK: Program Marketing

8. 11. 2016 | Zdroj: Agentura pro podnikání a inovace (API)

24. října 2016 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu II. Výzvu dotačního programu Marketing, který je zaměřen na rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních trzích a zvýšení využití exportních příležitostí, které na světovém trhu existují. Marketing patří k oblíbeným programům, v I. Výzvě programu v rámci OP PIK byla alokace přečerpána ještě před uplynutím lhůty pro podání žádostí.

Malí a střední podnikatelé mohou podporu využít k individuální prezentaci svých produktů na zahraničních výstavách a veletrzích, které si mohou vybrat dle svého zaměření. Dotaci nelze získat na účast na konferencích, sympoziích či workshopech. Od okamžiku zahájení projektu, nejdříve v den podání Žádosti o podporu, může firma během následujících 36 měsíců navštívit až 15 zahraničních veletrhů.

Dotace na projekt je poskytována do výše 50 % způsobilých výdajů, minimálně ve výši 200 tisíc korun a maximálně do výše 5 milionů korun. Hlavní podporovanou aktivitou je pronájem, zřízení a provoz výstavního stánku. Dále je možné získat podporu na dopravu vystavovaných exponátů na veletrh a na propagační materiály vyrobené pro účely veletrhů. Celková alokace Výzvy je 450 milionů korun.

Oproti I. Výzvě došlo ke změně způsobu příjmu Žádostí o podporu, a to na kolový sběr žádostí, což znamená, že nebude rozhodující čas podání žádosti, ale důležitý bude počet dosažených bodů v rámci hodnocení.

Příjem žádostí o podporu probíhá od 7. listopadu 2016. Nenechávejte podání žádosti na poslední chvíli, při dosažení hranice 600 milionů korun může být příjem Žádostí o podporu již po lhůtě 14 dnů ukončen. Žadatel by měl být proto připraven podat kompletní žádost včetně všech příloh právě během těchto 2 týdnů po zahájení příjmu.

Bližší informace k Výzvě II programu Marketing naleznete na stránkách API.

V případě dotazů kontaktujte pracovníky API na bezplatné informační lince 800 800 777, a to každý všední den od 9 do 13 hodin. Konzultace k podnikatelským záměrům poskytují regionální kanceláře agentury.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek