Aktuálně vyhlášené výzvy v OP PIK: Úspory energie

4. 1. 2017 | Zdroj: Agentura pro podnikání a inovace (API)

28. listopadu 2016 byla Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR vyhlášena Výzva II programu Úspory energie. Výzva je směřována na ty podnikatelské subjekty, které si uvědomují nutnost snížení nákladů zejména na vytápění, ohřev užitkové vody a úspor v technologických procesech, například formou modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla či využitím odpadní energie ve výrobních procesech.

Jako doplňkové aktivity jsou podporovány rekonstrukce osvětlení – náhrada neekonomických zdrojů novými úspornými světelnými zdroji a instalace fotovoltaických panelů na střechách nebo stěnách podnikatelských objektů.

Výzva II disponuje alokací 11 miliard korun.

Nejdůležitější změny oproti Výzvě I mohou žadatelé zaznamenat v oblasti věcného zaměření, kdy došlo ke zvýšení maximálně možného instalovaného výkonu fotovoltaických panelů na úroveň 100kWp z původních 30kWp. Dále byla omezena výrobní kapacita nového úsporného výrobního zařízení pouze na hodnotu nahrazovaného zařízení.

Další novinka se týká zateplování objektů. V případě, že nelze doložit faktury za spotřebu energií v předchozích letech, má žadatel možnost doložit výpočet energetických úspor dle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. Jako výchozí stav se bude uvažovat klasifikační třída energetické náročnosti budov 1,5 x ER dle Přílohy č. 2 zmíněné vyhlášky, což odpovídá klasifikační třídě D – méně úsporná.

Důležitou změnou prošla i oblast výběrových kritérií, kdy žadatel může získat 10 bodů za doložení již vydaného Stavebního povolení současně s podáním Žádosti o podporu.

Žádosti o podporu mohou žadatelé podávat prostřednictvím systému IS KP14+ od 15. prosince 2016 do 30. března 2018.

Bližší informace k Výzvě II programu Úspory energie jsou k dispozici na stránkách agentury API.

V případě dotazů využijte bezplatné informační linky 800 800 777 každý všední den od 9 do 13 hodin. Konzultace k podnikatelským záměrům poskytují regionální kanceláře API.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek