Aktuální informace o programech podpory podnikání (11. 8. 2016)

11. 8. 2016 | Zdroj: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

motiv článku - Aktuální informace o programech podpory podnikání (11. 8. 2016) Přehled novinek z oblasti podpory podnikání v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) k 11. srpnu 2016.

Aktualizace Pravidel způsobilosti a publicity

V minulých dnech byla aktualizována Pravidla způsobilosti a publicity - obecná část. Přehled provedených změn a aktualizací je k dispozici v úvodu dokumentu.

Pravidla způsobilosti a publicity naleznete zde.

Aktualizace příloh v programu Inovace – Inovační projekt

V minulých dnech byla aktualizována příloha Pravidla pro žadatele a příjemce - zvláštní část a příloha Rozhodnutí o poskytnutí dotacev programu Inovace – inovační projekt – Výzva I.

Veškeré přílohy včetně textu Výzvy I programu Inovace – inovační projekt jsou k dispozici na stránkách agentury CzechInvest.

Aktualizace příloh v programu Inovace – projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

V minulých dnech byla aktualizována Příloha č. 2 Pravidla pro žadatele a příjemce - zvláštní část a Příloha č. 3 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace v programu Inovace – projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví – Výzva II.

Veškeré přílohy včetně textu Výzvy II programu Inovace – projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví jsou k dispozici na webu CzechInvestu.

Navýšení alokace výzev Technologie III a ICT a sdílené služby I

Řídicí orgán OP PIK rozhodl na základě výrazného převisu kvalitních projektů v níže uvedených kolových výzvách k předkládání projektů a s ohledem na usnesení vlády ČR č. 4114/2016 k Výroční zprávě o implementaci Dohody o partnerství v programovém období let 2014 až 2020 za rok 2015 o navýšení alokace uvedené ve vyhlášených výzvách Technologie III a ICT a sdílené služby I takto:

  • plánovaná alokace výzvy Technologie III, oznámená dne 15. 12. 2015 ve výši 1,5 mld. Kč se navyšuje na celkové 3,0 mld. Kč, s ohledem na téměř čtyřnásobný požadavek na dotační prostředky z předložených žádostí o podporu;
  • plánovaná alokace výzvy ICT a sdílené služby I, oznámená dne 29. 5. 2015 ve výši 1,5 mld. Kč se navyšuje na celkové 2,25 mld. Kč, s ohledem na téměř dvojnásobný požadavek na dotační prostředky z předložených žádostí o podporu.

Podrobné informace naleznete na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu.

22. výzva sítě Cornet pro projekty mezinárodního kolektivního výzkumu otevřena do 28. 9. 2016

Výzva je určena pro sdružení malých a středních podniků. Podporovány jsou partnerské projekty z minimálně dvou participujících zemí zaměřené na kolektivní výzkum vycházející ze společných potřeb malých a středních podniků.

Příjem žádostí je otevřen pro partnerské projekty z následujících zemí: Rakousko, Německo, Česká republika, Belgie, Polsko. Příjem žádostí bude uzavřen 28. září 2016 ve 12:00.

Financování projektu s českými účastníky (klastry) je podmíněno podáním projektu do výzvy programu Spolupráce – klastry – kolektivní výzkum Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, která má být vyhlášena v září 2016.

Více informací naleznete na stránkách Agentury CzechInvest.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek