Aktuální informace o programech podpory podnikání (13. 1. 2016)

13. 1. 2016 | Zdroj: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

motiv článku - Aktuální informace o programech podpory podnikání (13. 1. 2016) Přehled novinek z oblasti podpory podnikání v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) k 13. lednu 2016.

Upozornění pro žadatele z programu TECHNOLOGIE – VÝZVA III

Vážení žadatelé, v souvislosti s právě probíhajícím příjmem žádostí o podporu v programu Technologie III Vás informujeme, že jejich příjem je garantován poskytovatelem dotace pouze do 19. 1. 2016 do 8:00.

S přihlédnutím k aktuálnímu vývoji objemu již podaných žádostí lze očekávat, že podmínka pro zastavení příjmu žádostí při dosažení alokace 3 mld. Kč bude do této doby naplněna a podání žádostí po 8:00 dne 19. 1. 2016 nebude již možné.

Aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část

Dne 13. 1. 2015 došlo k aktualizaci dokumentu Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK - obecná část. Výčet provedených úprav je uveden na str. 5 dokumentu.

Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část je k dispozici na stránkách agentury CzechInvest.

Program Aplikace - aktualizace zvláštní části Pravidel pro žadatele a příjemce z OP PIK

V minulých dnech byl aktualizován dokument Příloha č. 12 - Pravidla pro žadatele a příjemce - Zvláštní část programu Aplikace – Výzva I. Byl upraven text u záložky Subjekty projektu na str. 20. Dále bylo na str. 29 doplněno, že datum posledního příjmu finálních Žádostí o podporu bylo následně prodlouženo do 29. 2. 2015.

Zvláštní část pravidel pro žadatele a příjemce z OP PIK je k dispozici na webu CzechInvestu spolu s textem Výzvy I programu Aplikace a ostatními přílohami.

Aktualizace přílohy Postup dle Pravidel pro VD nebo Zákona o VZ

V minulých dnech byla provedena aktualizace dokumentu Příloha č. 1 Postup dle Pravidel pro VD nebo Zákona o VZ. Dokument byl upraven v souvislosti se změnou finančních limitů pro veřejné zakázky (od 1. 1. 2016).

Příloha č. 1 Postup dle Pravidel pro VD nebo Zákona o VZ je k dispozici na stránkách CzechInvestu.

Aktualizace Seznamu právních forem přípustných pro výzvy programů vyhlášené v prosinci 2015

Dne 12. 1. 2015 byl aktualizován Seznam právních forem přípustných pro výzvy programů OP PIK vyhlášené v prosinci 2015. Došlo k upřesnění právních forem u III. Výzvy programu Technologie.

Seznam právních forem přípustných pro výzvy programů OP PIK vyhlášené v prosinci 2015 je k dispozici na stránkách agentury CzechInvest.

 

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek