Aktuální informace o programech podpory podnikání (13. 7. 2016)

13. 7. 2016 | Zdroj: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

motiv článku - Aktuální informace o programech podpory podnikání (13. 7. 2016) Přehled novinek z oblasti podpory podnikání v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) k 13. červenci 2016.

Aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část

Dne 13. 7. 2016 byla provedena rozsáhlejší aktualizace dokumentu Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK - obecná část. Mj. byla přidána podkapitola č. 1.8 Postup k žádosti o změnu správce přístupů na žádosti/projektu v IS KP14+, byly upraveny a doplněny informace týkající se podání žádosti o platbu a přidány povinné přílohy k žádosti o platbu v OPPIK, došlo k úpravě postupu v případě odstoupení od projektu a další. Taktéž byla aktualizována Příloha č. 2 – Etapizace projektu.

Výčet provedených změn je k dispozici na 5. a 6. straně dokumentu.

Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část včetně příloh jsou k dispozici na stránkách agentury CzechInvest.

Program Inovační vouchery - aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce z OP PIK – zvláštní část

Dne 11. 7. 2016 byla aktualizována Příloha č. 4 - Pravidla pro žadatele a příjemce - zvláštní část. Výčet provedených změn je uveden na 4. straně dokumentu.

Zvláštní část Pravidel pro žadatele a příjemce z OP PIK je spolu s textem Výzvy I programu Inovační vouchery a ostatními přílohami k dispozici na webu CzechInvestu.

Program Inovační vouchery – nová příloha Metodický pokyn č. 1

Dne 11. 7. 2016 byla zveřejněna nová příloha Metodický pokyn I. Jedná se o upřesnění definice certifikované zkušebny.

Metodický pokyn je spolu s textem Výzvy I programu Inovační vouchery a ostatními přílohami k dispozici na stránkách CzechInvestu.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek