Aktuální informace o programech podpory podnikání (15. 3. 2016)

15. 3. 2016 | Zdroj: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

motiv článku - Aktuální informace o programech podpory podnikání (15. 3. 2016) Přehled novinek z oblasti podpory podnikání v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) k 15. březnu 2016.

Vyhlášení Výzvy II v programu Aplikace

Dne 11. 3. 2016 byla vyhlášena Výzva II v programu Aplikace. Příjem žádostí o podporu byl zahájen 11. března 2016 (13:00) a bude ukončen dne 30. dubna 2016 (23:59). V rámci této výzvy bude podporována pouze realizace projektů zapojených do mezinárodní spolupráce prostřednictvím mezinárodní sítě IraSME. Jedná se o kolovou výzvu, tj. soutěžní typ, kde budou jednotlivé projekty porovnávány mezi sebou a výběr projektů bude proveden až po zhodnocení všech projektů.

Veškeré informace k této výzvě jsou zveřejněny na webových stránkách CzechInvestu a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Vyhlášení Výzvy II v programu Spolupráce – Klastry

Dne 11. 3. 2016 byla vyhlášena Výzva II v programu Spolupráce – Klastry. Příjem žádostí o podporu byl zahájen 11. března 2016(13:00) a bude ukončen dne 30. dubna 2016 (23:59). V rámci této výzvy bude podporována pouze realizace projektů zapojených do mezinárodní spolupráce prostřednictvím mezinárodní sítě Cornet. Jedná se o kolovou výzvu, tj. soutěžní typ, kde budou jednotlivé projekty porovnávány mezi sebou a výběr projektů bude proveden až po zhodnocení všech projektů.

Veškeré informace k této výzvě jsou zveřejněny na webových stránkách CzechInvestu a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Program Služby infrastruktury - aktualizace zvláštní části Pravidel pro žadatele a příjemce z OP PIK

V minulých dnech byl aktualizován dokument Příloha č. 1 Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – zvláštní část programu Služby infrastruktury – Výzva I. Výčet provedených změn je uveden na str. 3 dokumentu.

Text Výzvy I programu Služby infrastruktury i její přílohy jsou k dispozici na stránkách CzechInvestu

Upozornění pro žadatele z OP PIK

Vážení žadatelé, při vyplňování žádostí o podporu (včetně žádostí vrácených k opravě/doplnění) je nutné nově vyplnit následující:

  1. Formulář Účty subjektu. Zde se vyplňuje číslo účtu žadatele o podporu, kam bude v budoucnu poskytovatel dotace v případě schválení žádosti o podporu zasílat dotaci.
  2. Ve formuláři Rozpočet základní u každé rozpočtové položky nastavit příznak u De minimis, a to konkrétně Patří do de minimis nebo Nepatří do de minimis v závislosti na druhu poskytované podpory (pozn.: V případě programů Školicí střediska a Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví volí žadatelé u každé rozpočtové položky Patří do de minimis).
Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek