Aktuální informace o programech podpory podnikání (16. 12. 2015)

21. 12. 2015 | Zdroj: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

motiv článku - Aktuální informace o programech podpory podnikání (16. 12. 2015) Přehled novinek z oblasti podpory podnikání v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) k 16. prosinci 2015.

Vyhlášení nových výzev v OP PIK

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán OP PIK vyhlásilo dne 15. prosince 2015 výzvy k následujícím programům podpory Operačního programu Podnikání a inovace (OP PIK):

I. výzva programu podpory Spolupráce — Technologické platformy
I. výzva programu podpory Služby infrastruktury
I. výzva programu podpory Obnovitelné zdroje energie
II. výzva programu podpory Inovace - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví
III. výzva programu podpory Technologie


Texty výše uvedených výzev včetně specifických příloh k výzvám jsou zveřejněné na webu CzechInvestu pod jednotlivými záložkami a také na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Příjem žádostí o podporu bude pro všechny uvedené výzvy zahájen prostřednictvím monitorovacího systému MS2014+ dne 4. ledna 2016 (přesné termíny zpřístupnění žádostí o podporu v MS2014+, zahájení a ukončení příjmu žádostí o podporu, druhu vyhlášené výzvy, modelu hodnocení a finanční alokace na výzvu jsou uvedeny v textu výzvy).

Ve všech případech se jedná o výzvy s tzv. jednokolovým modelem hodnocení, kdy žadatelé podávají pouze jednu žádost o podporu obsahující veškeré potřebné údaje o projektu nutné pro jeho hodnocení ze strany Řídicího orgánu. Kromě výzvy Inovace -Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví, která je vyhlášena jako výzva průběžná (tj. nesoutěžní typ výzvy, kdy hodnocení žádostí probíhá průběžně), se u všech ostatních výzev jedná o výzvy kolové (tj. soutěžní typ výzvy, kde jsou projekty porovnávány mezi sebou a výběr projektů je proveden až po zhodnocení všech projektů).

Program Spolupráce - Klastry – aktualizace přílohy

V minulých dnech byla aktualizována Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK - zvláštní část programu Spolupráce – Klastry Výzva I. Na str. 19 bylo upraveno vyplnění pole Veřejná podpora. Na str. 34 a 35 byly doplněny informace týkající se CBA. Na str. 34 byly doplněny informace k povinným přílohám žádosti o podporu a dále byly doplněny požadované ostatní přílohy.

Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – zvláštní část je k dispozici na webu CzechInvestu.

Program Partnerství znalostního transferu – aktualizace přílohy

V minulých dnech byla aktualizována Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z OP PIK – zvláštní část programu Partnerství znalostního transferu. Na str. 33 a 34 byly doplněny informace k CBA. Dále byly na str. 33 doplněny požadované ostatní přílohy žádosti o podporu.

Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – zvláštní část je k dispozici na stránkách agentury CzechInvest.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek