Aktuální informace o programech podpory podnikání (25. 2. 2016)

25. 2. 2016 | Zdroj: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

motiv článku - Aktuální informace o programech podpory podnikání (25. 2. 2016) Přehled novinek z oblasti podpory podnikání v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) k 25. únoru 2016.

Upozornění pro žadatele z OP PIK – nefunkční Rozpad financí

Vážení žadatelé, aktuálně nelze provést Rozpad financí na záložce Přehled zdrojů financování v aplikaci IS KP14+. CzechInvest doporučuje žadatelům, aby prostřednictvím depeše v IS KP14+ informovali svého projektového manažera o nemožnosti podání žádosti o podporu z tohoto technického důvodu (a uložili si printscreen chybové hlášky).

Dodavatel systému na odstranění chyby intenzivně pracuje, o opětovném fungování Rozpadu financí a dalším postupu Vás budeme informovat.

Aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část

Dne 24. 2. 2016 došlo k aktualizaci dokumentu Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK - obecná část. Výčet provedených úprav je uveden na str. 5 dokumentu. Mj. byla upravena lhůta pro doplnění žádosti o podporu (10 pracovních dnů od data doručení výzvy k doplnění).

Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část je k dispozici na webu agentury CzechInvest.

Aktualizace informací týkající se Plné moci – delegování pravomocí

V minulých dnech byly aktualizovány informace na záložce Plná moc – delegování pravomocí na webu CzechInvestu včetně formulářů plných mocí.

Nová příloha v programu Úspory energie v SZT – Výzva I

V minulých dnech byla vložena nová příloha Posouzení nákladů a přínosů SZT EP (posouzení nákladů a přínosů při zpracování energetického posudku dle § 9a odst. 1, písmeno b), c) nebo d) zákona č.406/2000 Sb. v platném znění o hospodaření s energií) pro program Úspory energie v SZT – Výzva I.

Text Výzvy I programu Úspory energie v SZT včetně jejích příloh naleznete na stránkách CzechInvestu.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek