Aktuální informace o programech podpory podnikání (29. 8. 2016)

29. 8. 2016 | Zdroj: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

motiv článku - Aktuální informace o programech podpory podnikání (29. 8. 2016) Přehled novinek z oblasti podpory podnikání v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) k 29. srpnu 2016.

Aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce z OPPIK – obecná část

V minulých dnech byla aktualizována Pravidla pro žadatele a příjemce dotace - obecná část.Na titulní straně dokumentu byla doplněna věta upravující podmínky platnosti Pravidel.

Aktuální Pravidla pro žadatele a příjemce dotace – obecná část naleznete ve Společných přílohách dotačních programů OPPIK.

Starší verze Pravidel naleznete v Archivu

Aktualizace přípustných právních forem v programu Inovační vouchery

Byl aktualizován seznam přípustných právních forem v aktuální výzvě programu Inovační vouchery.

Seznam je zveřejněn v tomto dokumentu.

Oznámení Řídicího orgánu OP PIK o navýšení alokace výzvy Potenciál I a zrušení vyhlášené výzvy Potenciál II

Řídicí orgán OP PIK v reakci na situaci, kdy v rámci přednastaveného systému automatického podání plných žádostí v MS2014+ došlo u výzvy Potenciál I k vysokému převisu žádostí velkých firem, které tohoto systému využily a tudíž mají v monitorovacím systému zaznamenán stejný čas podání žádosti (tj. 1. 12. 2015 v 15.00 hod.), jenž je v průběžné výzvě rozhodný pro pořadí hodnocení projektů do vyčerpání alokace (stanovené původně na 1,5 mld. Kč), rozhodl po projednání s Národním orgánem pro koordinaci (tj. Ministerstvem pro místní rozvoj) a souhlasu vedení Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 25. 8. 2016 o navýšení alokace této výzvy na 2.920.000.000 Kč, z čehož 40 % (tj. 1,168 mld. Kč) je předurčeno pro úspěšně hodnocené projekty velkých firem a 60 % (tj. 1,752 mld. Kč) pro úspěšně hodnocené projekty malých a středních firem.

S ohledem na toto aktuálně schválené rozhodnutí, které vede k výraznému navýšení alokace výzvy Potenciál I, Řídicí orgán OP PIK ruší výzvu Potenciál II, vyhlášenou mimořádně dne 31. 7. 2016 s alokací 1,5 mld. Kč a s plánovaným příjmem žádostí o podporu od 15. 9. 2016 od 8.00 hod. Žadatelé, kteří připravovali své projektové žádosti do této rušené druhé výzvy, budou mít příležitost uplatnit své žádosti o dotaci v rámci plánované "řádné" výzvy Potenciál III, která bude vyhlášena na přelomu září/října 2016, s příjmem žádostí ještě v průběhu letošního roku.

Celé znění oznámení naleznete na webu MPO.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek