Aktuální informace o programech podpory podnikání (29. 9. 2016)

29. 9. 2016 | Zdroj: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

motiv článku - Aktuální informace o programech podpory podnikání (29. 9. 2016) Přehled novinek z oblasti podpory podnikání v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) k 29. září 2016.

Pravidla pro výběr dodavatelů v OP PIK – platnost od 1. 10. 2016

Dne 27. 9. 2016 byla zveřejněna Pravidla pro výběr dodavatelů platná od 1. 10.2016. Tento dokument vstoupí v platnost 1. 10. 2016, seznámit se s ním můžete již nyní.

Dokument je k dispozici na webu agentury CzechInvest.

Změna žadatele a prokazování splnění podmínky účetní, ekonomické a daňové historie žadatele

Dne 29. 9. 2016 byl zveřejněn dokument Změna žadatele a prokazování splnění podmínky účetní, ekonomické a daňové historie žadatele platný od 30. 9. 2016.

Dokument je k dispozici na webu agentury CzechInvest.

Starší verze dokumentu Transformace subjektu jsou k dispozici v Archivu.

Kategorizace sankcí za porušení postupu zadavatele zakázek

Dne 29. 9. 2016 byl zveřejněn dokument Kategorizace sankcí za porušení postupu zadavatele zakázek platný od 1. 10. 2016.

Byly provedeny následující aktualizace:

  • V Návodce na první straně byla doplněna věta: „O udělenou sankci se sníží předložené způsobilé výdaje související s příslušnou zakázkou. Ze snížených způsobilých výdajů se vypočítá dotace dle míry podpory příslušného projektu.“
  • U typu porušení rozpočtové kázně bodu 19 na str. 5 bylo přeformulováno následující: Výpočet: 25% způsobilých výdajů zakázky plus 100% výše způsobilých výdajů zakázky vyplývajících z podstatné úpravy smluvních prvků zakázky.
  • U typu porušení rozpočtové kázně bodu 20 na str. 6 bylo přeformulováno následující: Výpočet: Hodnota snížení rozsahu plus 25% způsobilých výdajů konečného rozsahu (pouze tehdy, když se jedná o podstatné snížení v rámci zakázky).
  • U typu porušení rozpočtové kázně bodu 21 na str. 6 byla přeformulována sankce následovně: 100% dodatečných ZV

Starší verze dokumentu Kategorizace sankcí za porušení postupu zadavatele zakázek je k dispozici v Archivu na webových stránkách CzechInvestu.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek