Aktuální informace o programech podpory podnikání (8. 1. 2016)

8. 1. 2016 | Zdroj: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

motiv článku - Aktuální informace o programech podpory podnikání (8. 1. 2016) Přehled novinek z oblasti podpory podnikání v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) k 8. lednu 2016.

Aktualizace Pravidel způsobilosti a publicity OP PIK

Dne 8. 1. 2015 došlo k aktualizaci dokumentu Pravidla způsobilosti a publicity - obecná část. Na str. 6 byl doplněn text u bodu 2.8.3 Platba kartou na internetu. Dále byl v tabulce na str. 9 a 10 doplněn text u způsobilých výdajů Mzdy a pojistné a Cestovné. V kapitole Publicita byl upraven bod 3.2.4 Plakát na str. 11.

Pravidla způsobilosti a publicity – obecná část je k dispozici na stránkách agentury CzechInvest.

Výzva III programu Technologie – aktualizace zvláštní části Pravidel pro žadatele a příjemce z OP PIK

V minulých dnech byl aktualizován dokument Příloha č. 4 Pravidla pro žadatele a příjemce - zvláštní část programu Technologie – Výzva III. V tabulce Popis indikátorů na str. 20 a 21 došlo ke změně v poznámce u indikátorů 10401 a 21404 a v definici u indikátorů 10400 a 10402.

Zvláštní část pravidel pro žadatele a příjemce z OP PIK je k dispozici na webu CzechInvestu spolu s textem Výzvy III programu Technologie a ostatními přílohami.

Výzva I programu Inovace-inovační projekt – aktualizace zvláštní části Pravidel pro žadatele a příjemce z OP PIK

V minulých dnech byl aktualizován dokument Příloha č. 4 Pravidla pro žadatele a příjemce - zvláštní část programu Inovace - inovační projekt – Výzva I. Na str. 31 byla upravena následující věta: „Jako cílová hodnota u indikátorů 21410, 20400 a 20702 bude uvedena vždy 0 (cílová hodnota se nestanovuje), u indikátorů 21200 a 21301 žadatel dle svého podnikatelského záměru zvolí, zda je podnikem, který dostává podporu pro účely uvádění nových výrobků na trh nebo zda zavádí výrobky nové pro podnik.“

Zvláštní část pravidel pro žadatele a příjemce z OP PIK je k dispozici zde spolu s textem Výzvy I programu Inovace-inovační projekt a ostatními přílohami.

Výzva I programu Smart grids II – aktualizace dokumentů

V minulých dnech byly aktualizovány dokumenty  Smart grids II.- I.výzva a Příloha č. 3 PpŽP - zvláštní část programu Smart grids II – Výzva I. Došlo k odstranění indikátoru 33800 Transformační výkon.

Text Výzvy Smart grids II a její přílohy jsou k dispozici zde.

Výzva I programu Aplikace – prodloužení termínu příjmu Žádostí o podporu

V programu Aplikace – Výzva I došlo k prodloužení termínu příjmu Žádostí o podporu (žádostí II. stupně). Žádosti o podporu jsou přijímány do 29. 2. 2016. 

Text Výzvy I programu Aplikace a její přílohy jsou k dispozici na stránkách CzechInvestu.

Seznam právních forem přípustných pro výzvy OP PIK vyhlášené v prosinci 2015

V minulých dnech byl zveřejněn Seznam právních forem přípustných pro výzvy programů OP PIK vyhlášené v prosinci 2015.

Seznam je k dispozici na webu CzechInvestu.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek