Aktuální stav ekonomiky Guatemaly dle zprávy Mezinárodního měnového fondu

8. 6. 2016 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Na základě pravidelných konzultací, které se uskutečnily na konci května 2016 v Guatemale (GT), vydal Mezinárodní měnový fond (MMF) zprávu, ve které analyzuje současné pokroky i problémy GT.

Guatemala v současné době prochází v minulosti nevídanými změnami, které následovaly po propuknutí korupčních skandálů obřích rozměrů a pádu prezidenta O. Péreze v loňském roce. Nová vláda se snaží dostát svému slovu ohledně boje proti korupci a beztrestnosti a prosadit potřebné institucionální reformy (vč. reformy finančního úřadu (SAT) či volební reformy).

Navzdory politickým turbulencím však zůstala GT ekonomika stabilní s robustním růstem 4,1 % HDP za rok 2015, i přes pokles veřejné spotřeby a investic v souvislosti s politickou krizí. Soukromá spotřeba byla podpořena nižšími cenami ropy a remitencemi. Nezaměstnanost se držela na nízké úrovni 3 % a inflace zůstala pod cílovými 4 %.

Platební bilance se v průběhu roku 2015 výrazně zlepšila. Deficit běžného účtu poklesl z 2 procent na 0,25 %, právě díky nízkým cenám ropy a silnému přílivu remitencí. Fiskální deficit byl nakonec nižší než plánovaný (1,5 % HDP místo 2 %) a veřejný dluh ve výši 24 % HDP patří k nejnižším v regionu.

Finanční systém a měnový kurs jsou dlouhodobě stabilní, stejně jako dlouhodobý makroekonomický výhled. Jedním z mála ekonomických negativ je limitovaný pokrok v sociální oblasti, kde např. došlo v růstu extrémní chudoby a poklesu školní docházky.

Stabilní ekonomický růst dává GT vládě příležitost vypořádat se se strukturálními nedostatky, které GT dlouhodobě sužují, jako např. nízká úroveň bezpečnosti, nedostatek fyzického i lidského kapitálu, vysoká podvýživa, chudoba a nerovnost.

Jednou z klíčových iniciativ v tomto ohledu je Alianza para la Prosperidad, díky které získají země Střední Ameriky na tyto účely jen od USA více než 750 mil. USD.

Petra Krejčová, ALL pro přiakreditované země

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek