Aktuální stav projektu Seed fond: očekávání rozhodnutí ÚOHS

4. 7. 2013 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

V průběhu zadávacího řízení POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU INVESTIČNÍHO FONDU PRO ČESKÝ ROZVOJOVÝ, UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND, A.S., byl vyloučen uchazeč AVANT investiční společnost, a.s., a to z důvodu nesplnění zadávacích podmínek a předložení mimořádně nízké nabídkové ceny. Uchazeč podal námitky proti rozhodnutí o vyloučení a proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Zadavatel (MPO) námitky zamítl, vyloučený uchazeč následně podal dva návrhy na zahájení správního řízení na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Tento úřad vydal rozhodnutí o nařízení předběžného opatření, které neumožňuje uzavřít smlouvu v zadávacím řízení s vítězným uchazečem. Předběžné opatření nepředjímá rozhodnutí ÚOHS v dané věci. MPO podalo prostřednictvím svého právního zástupce rozklad proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření.

Do rozhodnutí ÚOHS nelze v naplňování projektu Seed fond činit další kroky.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek