Aktuální stav projektu výstavby II. bloku tepelné elektrárny Pljevlja v Černé Hoře

29. 11. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Aktuální stav projektu výstavby II. bloku tepelné elektrárny Pljevlja v Černé Hoře Od konce září 2016, kdy byla slavnostně podepsána Dohoda mezi podniky Škoda Praha a černohorskými energetickými závody EPCG o zahájení příprav na realizaci projektu výstavby II. bloku tepelné elektrárny Pljevlja, se tomuto projektu (výstavba II. bloku TE o výkonu 254 MW) příležitostně věnují také místní média. Některé hromadné sdělovací prostředky přitom současně zdůrazňují skutečnost, že je stále otevřena otázka profinancování tohoto projektu, což by mohlo ohrozit realizaci této důležité zakázky.

Otázce profinancování realizace projektu II. bloku TE Pljevlja se některá černohorská média věnovala již v období před zářijovým podpisem Dohody (Pljevlja, 29. 9. 2016; 1. EWA – Early Working Agreement / Smlouva o zahájení prací na projektování a 2. EPC Engineering Procurement Constructing / Smlouva o výstavbě na klíč) i v období po jejich podpisu.

Příspěvky některých novinářů přitom zdůrazňují především skutečnost, že je stále otevřena otázka profinancování tohoto projektu, přičemž finanční schéma realizace tohoto projektu (324,5 mil. EUR) je stále v jednání. Otázkou byla účast ČEB a klíčové bylo i pojištění od EGAP. Pojištění, resp. pouhé ručení za dodávky slovenského podniku SES Tlmače mělo být zajištěno ze strany slovenské EXIM banky.

V současné době stále není ani zřejmé, jakou část nákladů na výstavbu bude hradit černohorská strana z nerozdělených zisků EPCG z posledních let. Přitom se předpokládá, že tato část může výrazně přesáhnout minimálních 15 % (rozhodné při zahrnutí platby za pojištění), nyní se uvažuje až o 30 % – EPCG a 70 % – Škoda Praha.

V této souvislosti lze připomenout, že slavnostnímu podpisu obou výše uvedených Dohod (Pljevlja, 29. 9 .2016) byla přítomna delegace MPO, kterou vedl ředitel Odboru zahraničně ekonomických politik I, Martin Pospíšil. Za součinnost je třeba poděkovat i místní pobočce CzechTrade Podgorica (ředitel Izudin Gušmirović), vedoucímu obchodně-ekonomického úseku (OEÚ) ZÚ Bělehrad (Ing. Jiří Král) i všem dalším zúčastněným.

Podnik Škoda Praha a.s. je dodavatelem této zakázky, přičemž subdodávky se stále řeší a předpokládají se zvláště od slovenské společnosti SES Tlmače (kotel), Škoda Doosan (turbína) a od dalších menších subdodavatelů. Podíl podle zemí by v tomto případě zhruba činil ČR 55 %, SR 30 % a zbytek ostatní (zejména Černá Hora, Německo – SIEMENS, Polsko – firma Rafaco i slovinská firma ESOTECH d.d., Velenje).

Černohorská strana zahájila jednání o Projektu koncem roku 2012. Z původních 9 soutěžitelů postoupily do posledního kola dvě nabídky, a to Škoda Praha a China Machinery Engineering Corporation (CMEC). Dne 30. 4. 2015 potvrdilo představenstvo EPCG posouzení speciální komise, která jako nejvýhodnější vyhodnotila nabídku Škody Praha. Ve zvláštním výběrovém řízení se Vláda Černé Hory rozhodla oslovit společnosti z vybraných zemí, se kterými má tato země uzavřenu dohodu o ekonomické spolupráci, což je současně v souladu s černohorským zákonem o veřejných zakázkách (reálně nejde o veřejný tendr podle černohorského práva).

Tento postup z právních důvodů na černohorské straně také vedl k potřebě sjednání mezivládního smluvního dokumentu, který by sloužil jako základ pro přijetí zvláštního zákona (Protokol mezi Vládou České republiky a Vládou Černé Hory o spolupráci v oblastech energetiky a infrastruktury, Podgorica, 12. 7. 2016). Ratifikace Protokolu, který v Podgorici podepsala vv Ivana Hlavsová, představovala dokončení právního rámce pro zahájení realizace výstavby II. bloku TE Pljevlja a zároveň umožnila sjednání komerční dohody mezi EPCG a Škoda Praha.

Přípravu vlastního zahájení realizace projektu II. bloku komplikovala skutečnost, že teprve během léta 2016 došlo k dohodě mezi EPCG (Elektroprivreda Crne Gore) a minoritním spoluvlastníkem italskou firmou A2A, jež vedla jednání o možném odchodu, stavěla se proti realizaci a hledala ExitStategy. Tato dohoda umožnila zahájit přípravy realizace projektu výstavby a „zelené světlo“ k zahájení vlastní přípravy dala rovněž poslední valná hromada EPCG (9. 9. 2016). Investorem je EPCG (majoritní vlastnictví státu 57 % a minoritní vlastník je italská A2A 41,7 %), a to buď přímo, nebo prostřednictvím nově zřízené dceřiné společnosti (v takovém případě by investorem zřejmě byla i Černé Hora jako stát).

Otázky spojené s profinancováním realizace tohoto významného projektu a účasti českého podniku dlouhodobě představují téma v černohorských médiích. Pro ilustraci opoziční deník Vijesti k zářijovému podpisu dohody Škoda Praha – EPCG přinesl příspěvek s titulkem „Peníze pro novou TE ještě nejsou zajištěny“. V říjnu tyto noviny přinesly článek s názvem „Čeká se český CEB (ČEB), rozhovory pokračují“ a koncem října následoval již příspěvek s titulkem „Ztroskotaly rozhovory s ČEB bankou?“

Vijesti, jež odkázaly na zprávu agentury Reuters s tím, že přípravné práce na TE nebudou dokončeny do konce roku, tedy před vstupem nových pravidel OECD v platnost (Pařížská dohoda ke změně klimatu). Opoziční týdeník Monitor upozornil, že „Druhý blok zůstal bez financiérů“ a během listopadu média (opoziční Vijesti i provládní deník Pobjeda či internetové informační portály) přinášely informace, že ČEB nebude financovat výstavbu II. bloku a že Škoda Praha hledá druhého investora, kterým by se mohlo stát EPCG. Pobjeda, která připomněla, že „Škoda do konce listopadu bude muset najít peníze na TE“. 

V období po podpisu Dohody se znovu potvrdilo, že obě strany mají stále zájem o realizaci tohoto náročného projektu prostřednictvím české firmy. V této souvislosti lze rovněž připomenout, že zahájení prací na výstavbě II. bloku TE použil v předvolební kampani i černohorský premiér Milo Đukanović. Černohorští představitelé přitom poukazují i na to, že spolupráce v této oblasti napomůže dalšímu rozvoji bilaterální relace v oblasti obchodně-ekonomické spolupráce.

Spolu se stále otevřenou otázkou profinancování se příležitostně objevují příspěvky některých NGO včetně nejvýznamnější černohorské MANS, jež neustále pokračuje ve své anti-kampani spolu s Green Home ve snaze o diskreditaci projektu TE Pljevlja s tím, že projekt není ekonomicky životaschopný, nesplňuje potřebná ekologická kritéria a bude mít negativní dopady na životní prostředí i na zdraví místních obyvatel.

Přehled finální nabídky: Škoda Praha: původní cena: 338,5 mil. €; výkon TE – 254 MW; účinnost/efektivita 39,5 % s naplněním evropských standardů a čínský CMEC: 326 mil. €; výkon TE – 250 MW; účinnost/efektivita 39,2 %. Některá média ve svých příspěvcích připomněla, že stále otevřená otázka profinancování tohoto projektu může ohrozit realizaci této významné zakázky.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Podgorici (Černá Hora).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek