Albánie – nový celní kodex vstoupil v platnost

2. 6. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Albánie – nový celní kodex vstoupil v platnost Dnem 1. června 2017 vstoupil v Albánii v platnost nový celní kodex. Samotný celní kodex byl schválen již v roce 2014, ale nebyl dosud aplikován. Celní kodex byl vypracován v souladu s direktivami Evropské unie a nabízí sérii hladších exportních a importních procedur za účelem usnadnění obchodu a posílení obchodní výměny.

Implementaci nových ustanovení celního kodexu zajišťuje Generální ředitelství cel Albánie a tato vstupují v platnost současně s celním kodexem.

Nový celní kodex předpokládá zavedení nejmodernějších systémů v oblasti informačních technologií. Konkrétně by nový celní kodex měl přispět k racionalizaci celních předpisů a postupů, měl by zajistit větší právní jistotu pro ekonomické subjekty a jasnější pravidla pro celní úředníky, zjednodušit celní pravidla a postupy pro celní transakce, zajistit úplný přechod k bezpapírovému a plně elektronickému celnímu prostředí a zavést rychlejší celní řízení pro důvěryhodné podniky dodržující předpisy.

Vysvětlení všech změn a inovací nového celního sazebníku je možno nalézt na web stránkách Generálního ředitelství cel Albánie, zatím však pouze v albánštině.

Generální ředitelství cel Albánie začalo při propagaci nových pravidel s osvětou mezi albánskými obchodními firmami poněkud později. Teprve den před vstupem celního kodexu v platnost uspořádalo setkání s podnikateli, aby s nimi novinky v celním kodexu prodiskutovalo. Předchozí informační kampaň Generálního ředitelství cel Albánie byla poněkud neviditelná a zjevně nezasáhla většinu zainteresovaných firem.

Právě ne právě dobrá znalost pravidel celního kodexu albánskými firmami-partnery zahraničních exportérů byla v minulosti příčinou některých problémů s určováním celní hodnoty zboží. Celní orgány toho využívaly k aplikaci přepočtů této hodnoty na vyšší částky, čímž se pak takový dovoz stával nekonkurenceschopným. Tuto praxi zaznamenalo i Velvyslanectví České republiky v Tiraně, na které se obrátil jeden český exportér do Albánie.

Velvyslanectví České republiky v Tiraně může na požádání doporučit českým firmám v případě potřeby pro konzultaci celních pravidel kontakt na místního celního specialistu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Tiraně (Albánie). Autor: Svatopluk Opěla, vedoucí obchodně ekonomického úseku.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek