Alžírsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Alžíru (Alžírsko)

.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Údaje v mil. USD

2012

2013

2014

2015

2016

Vývoz z ČR do ADLR

180

222

349

222

143

Dovoz z ADLR do ČR

92

69

3

2

2

Bilance

88

153

346

200

141

 

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

 

Vývoz

%

1

osobní automobily

33,4

2

komponenty výpočetní techniky

11,4

3

železářská produkce

5,2

4

obráběcí a tvářecí stroje

4,7

5

armatury

4,2

6

hliníková pouzdra na aerosoly

3,9

7

elektrotechnická zařízení a materiály

3,8

8

civilní zbraně

3,4

9

dieselové motory

3,1

10

pneumatiky

2,3

 

jiné položky

24,6

 

celkem

100,0

 

Dovoz

%

1

fíky

43,3

2

datle

25,2

3

močovina

22,0

 

jiné položky

9,5

 

celkem

100,0

 

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V roce 2016 činila vzájemná výměna v obasti služeb 155,1 mil. Kč a dominoval v ní vývoz z ČR ve výši 152,7 mil. Kč. Jednalo se hlavně o dopravní služby (42,4 %) a zpracování zboží (38,9 %).

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

České investice a joint-ventures nejsou zaznamenány, jen firma Pamco Int. Praha má v Alžíru svoji kontaktní kancelář. Seznamy vývozců nebo dovozců se nezveřejňují, ale je možné je odhadovat ze zbožové statistiky zahraničního obchodu ČSÚ.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

 • Dohoda o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky (30. 7. 2012)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky o úpravě dluhu (4. 12. 1995)
 • Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky o zamezení dvojího zdanění příjmů z využívání mezinárodní letecké dopravy (17. 5. 1987)
 • Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou (18. 2. 1987)
 • Úvěrová dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky (6. 3. 1985)
 • Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních (23. 11. 1983)
 • Úmluva o spolupráci mezi Ministerstvem financí Československé socialistické republiky a Ministerstvem financí Alžírské demokratické a lidové republiky (23. 1. 1981)
 • Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické repubiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky (9. 5. 1973)
 • Úmluva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví změněná výměnou nót ze dne 8. 3. 1994 a 19. 1. 1995 (16. 9. 1966)
 • Dohoda o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou (16. 9. 1964)
 • Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou (15. 9. 1964)

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Dříve spočívala naše rozvojová spolupráce s Alžírskem v poskytování českých vysokoškolských stipendií a v letech 2012, 2013 a 2016 byly realizovány malé projekty MZV ČR na podporu mimoškolních aktivit mládeže v chudinské čtvrti Bab el Oued v Alžíru.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: