Alžírsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

22. 5. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Alžíru (Alžírsko)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Údaje v mil. USD

2011

2012

2013

2014

2015

Vývoz z ČR do ADLR

136

180

222

349

222

Dovoz z ADLR do ČR

3

92

69

3

2

Bilance

133

88

153

346

200

 

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

 

Vývoz

%

1

osobní automobily

45,1

2

kovozpracující stroje

8,0

3

jiné stroje a průmyslová zařízení

6,1

4

zařízení výpočetní techniky

3,8

5

železo a ocel

3,6

6

pneumatiky

3,1

7

integrované obvody

2,8

8

hliníkové plechovky pro aerosoly

2,1

9

dieselové motory

1,8

10

tělesa a kotle ústředního topení

1,6

 

jiné položky

22,0

 

celkem

100,0

 

Dovoz

%

1

fíky

44,1

2

stříbrný šrot

36,0

3

radioaktivní izotopy

12,3

 

jiné položky

7,6

 

celkem

100,0

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Vzájemná výměna v obasti služeb činila v roce 2014 cca 8,3 mil. USD a dominoval v ní vývoz z ČR ve výši 7,9 mil. USD. Jednalo se hlavně o dopravní služby (65,4 %) a zpracování zboží (26,5 %).

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

České investice a joint-ventures nejsou zaznamenány, jen firma Pamco Int. Praha má v Alžíru svoji kontaktní kancelář. Seznamy vývozců nebo dovozců se nezveřejňují, ale je možné je odhadovat ze zbožové statistiky zahraničního obchodu ČSÚ.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

 • Dohoda o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky (30. 7. 2012)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky o úpravě dluhu (4. 12. 1995)
 • Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky o zamezení dvojího zdanění příjmů z využívání mezinárodní letecké dopravy (17. 5. 1987)
 • Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou (18. 2. 1987)
 • Úvěrová dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky (6. 3. 1985)
 • Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních (23. 11. 1983)
 • Úmluva o spolupráci mezi Ministerstvem financí Československé socialistické republiky a Ministerstvem financí Alžírské demokratické a lidové republiky (23. 1. 1981)
 • Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické repubiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky (9. 5. 1973)
 • Úmluva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví změněná výměnou nót ze dne 8. 3. 1994 a 19. 1. 1995 (16. 9. 1966)
 • Dohoda o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou (16. 9. 1964)
 • Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou (15. 9. 1964)

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Dříve spočívala naše rozvojová spolupráce s Alžírskem v poskytování českých vysokoškolských stipendií a v letech 2012 a 2013 byly realizovány malé projekty MZV ČR na podporu mimoškolních aktivit mládeže v chudinské čtvrti Bab el Oued v Alžíru.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: