AMSP ČR a profesní spolky zahajují změny v tuzemském řemesle

21. 1. 2016 | Zdroj: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR)

motiv článku - AMSP ČR a profesní spolky zahajují změny v tuzemském řemesle Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, společně s 23 profesními spolky zahajuje historicky největší ofenzivu na podporu řemesel. I přes různorodost živnostenských profesí, začínají tuzemští řemeslníci a jejich odborní zástupci sjednocovat zájmy v oblasti kvality výrobků a služeb, přístupu ke vzdělávání a prezentace odborné práce.

Řemeslný fortel, česká dovednost, univerzálnost a technická zručnost měly ve světě vždy velmi dobý zvuk. Vyspělost tuzemské ekonomiky a velmi dobrá obslužnost měst a obcí byly vždy úzce spojeny s široku nabídkou řemeslných profesí ve všech regionech. Systémy kvalitního českého vzdělávání byly vždy spojeny s výukou předmětů, které dávaly základ pro udržení trendu české tvořivosti a uznávané kvality výrobků i služeb. Bohužel, ve všech těchto oblastech začínáme ztrácet.

Analýza AMSP ČR ukazuje, že v ČR je sice vydáno 907 tisíc živnostenských oprávnění v živnosti řemeslné, což činí 27,8 procent všech vydaných živnostenských listů. Varující je ale trend, kdy rapidně klesá dynamika vzniku nových řemeslných oprávnění, zatímco za posledních 15 let byl průměr více jak 24 tisíc nových řemeslných živností/rok, v posledním roce je to již pouhých necelých 10 tisíc nových živnostenských řemeslných oprávnění. Nejvíce řemeslníků je v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji, kde je v každém kraji vydaných více jak 100 tisíc řemeslných živnostenských listů, nejméně potom v Karlovarském kraji, kde je vydaných pouhých 26 tisíc řemeslných oprávnění. Cizinci podnikající v ČR si zřizují řemeslnou živnost ve 13 %, což je méně jak polovina než naši podnikatelé.

Chybí podpory

Nesystémová podpora profesně orientovaného vzdělávání, vysoká orientace na virtuální ekonomiku, dlouhodobá absence koncepční podpory řemesel, ale i roztříštěnost zájmů jednotlivých spolků a řemeslníků samých mají za důsledek, že v mnoha oborech rapidně ubývá kvalifikovaných lidských zdrojů, naopak roste počet těch, kteří podnikají v oblasti odborných řemesel bez jakékoliv kvalifikace, garance bezpečnosti, nemluvě o kvalitě. Například podíl takzvaných hodinových manželů na dodávkách činí podle analýzy AMSP ČR již 20 procent.

To přináší nejen pokles kvality řemeslné  práce, ale roste tím i podíl šedé ekonomiky, neboť dodavatelé nemohou řádně vykázat dodávku, ke které nemají oprávnění. Rok řemesel 2016 si klade za cíl tento trend otočit a zahájit ve všech oblastech spojených s řemeslem klíčové změny.

Rok řemesel bude cílit jak na koncové zákazníky, pro které bude vytvořen jasný systém porovnávání a garantování kvality, tak na odbornou veřejnost, v rámci které dojde k zásadnímu posílení profesních spolků a odborných škol. Dalším cílovým segmentem bude státní správa, kde dojde jak k zahájení legislativních změn v živnostenském podnikání, tak k cílené podpoře vzdělávání. Důležité zaměření Roku řemesel bude i na domácnostech, s cílem vyšší motivace při rozhodování o studiu na odborných a středních technických školách.

Karel Havlíček, předseda AMSP ČR, k tomu uvádí: „Pouštíme se do jedné z nejnáročnějších aktivit v novodobé historii tuzemského podnikání. Naším cílem není nahodilá podpora, založená na rozdání grantů, ale vytvoření systémového přístupu k podpoře a vnímání významu řemesla jako takového. Sjednocujeme zájmy všech rozhodujících profesních spolků, nicméně to hlavní bude změnit zažité postupy úředníků, smýšlení politiků i pohled veřejnosti. Neděláme si iluze, že tak nastane za rok. Zaspali jsme jednu generaci a stejnou dobu bude trvat i náprava. Zahajujeme dlouhodobou kampaň, na konci které se řemeslo opět stane prestižní a respektovanou profesí.“

Jak na kvalitu?

Tlakem na odbornost, posílení rolí profesních spolků a odborných škol, vysvětlováním veřejnosti, jak vybírat kvalitní službu a výrobek. Ve spolupráci se společností Mediatel představujeme největší tuzemský internetový vyhledávač Mistři řemesel (www.mistriremesel.cz), který bude nejen zdarma nabízet největší výběr řemeslníků, ale jako vůbec první rozlišuje jejich kvalitu a u prověřených z nich garantuje odbornou práci. Zahajujeme současně masivní kampaň na podporu odborného školství, včetně vyhodnocování kvalitních škol učňovského a středního typu.

„Zapojení společnosti Mediatel do projektu Rok řemesel 2016 je logickým pokračováním dvacetileté tradiční spolupráce s řemeslníky a živnostníky a zároveň podporou rozvoje malého a středního podnikání v České republice,“ uvádí generální ředitel společnosti Mediatel Luboš Čipera.

„Portál Mistriremesel.cz si klade za cíl uspokojit požadavky koncového zákazníka hledajícího služby nebo produkty s maximální kvalitou, garantovanou příslušností k cechu nebo profesnímu spolku,“ doplňuje Luboš Čipera.

Co s legislativou?

Připravujeme změny živnostenského zákona, které upraví podmínky pro vstup do řemeslných oborů, a to zejména s ohledem na bezpečnost a kvalitu odváděné práce. Ve spolupráci s profesními spolky, Hospodářskou komorou a příslušnými resorty připravíme podmínky pro mistrovské zkoušky. Budeme iniciovat vytvoření legislativní podpory pro výuku praktických předmětů na základních školách, aktualizaci oborů středních technických škol a jejich větší provázanost s učňovským vzděláváním.

„Rok řemesel přichází po Roce technického vzdělávání a pro Ministerstvo průmyslu a obchodu jsou obě témata velmi důležitá. V tomto ekonomicky silném období, kdy je dlouhodobě vysoká poptávka po technicky vzdělaných zaměstnancích, je potřeba zaměřit veškerou možnou podporu na tato odvětví, aby se Česká republika co nejdříve dokázala vyrovnat s nedostatkem techniků a řemeslníků,“ řekl ministr průmyslu Jan Mládek.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová k tomu doplňuje: „Technické a odborné vzdělávání patří dlouhodobě k prioritám MŠMT, dostatečná pozornost a finanční prostředky mohou zajistit růst kvality a vzdělávání této oblasti. Řemesla potřebujeme, techniky taky. Mým cílem proto je umožnit každému dítěti  rozvíjet se v manuálních dovednostech a tvořivosti. Aktuálně máme několik programů, které cílí na podporu manuální zručnosti, polytechnického vzdělávání, odborné přípravy a dalších aktivit již od útlého věku až po středoškolské vzdělání. Rok řemesel velice vítám, jistě přispěje k obnovení prestiže a pomůže popularizovat řemeslo jako důležitou součást udržitelného rozvoje regionů a zajímavou profesní volbu pro mladou generaci.“

Jak přesvědčit veřejnost?

Připravíme desítky předváděcích řemeslných akcí a podpoříme stovky profesních aktivit v regionech. Společně s Komerční bankou a dalšími partnery zviditelníme nejvýznamnější řemeslné počiny a konkrétní profese. Připravujeme pořady s Českou televizí a speciální řemeslné seriály s vydavatelstvím MAFRA. Chystáme desítky publikací, průzkumů, analýz a budeme cíleně přesvědčovat veřejnost, jak vybírat vhodné dodavatele řemeslných služeb, v jakých cenových relacích se jejich služby pohybují, jak porovnávat kvalitu nebo třeba jak přistupovat k reklamacím.

Ministr zemědělství Marian Jurečka k projektu Rok řemesel 2016 uvádí: „Řemesla a venkov k sobě tradičně patří, jsou jedním z velmi důležitých způsobů, jak udržet na venkově nejenom zaměstnanost, ale i dobrý životní standard obyvatel. Ministerstvo zemědělství podporuje řemesla například investicemi na založení nebo rozvoj pekárny, pivovaru, nebo truhlářské dílny.  Jde nám o to, aby se na venkově rovnoměrně rozvíjely všechny oblasti, které jsou nezbytné pro kvalitní a plnohodnotný život.“

„Jsme rádi, že můžeme navázat na dosavadní spolupráci s AMSP na projektu Fandíme řemeslu a dále tak rozšířit podporu řemeslníků a řemeslných cechů jako tradičně významné skupiny klientů Komerční banky“, uvádí Radek Basár, zástupce výkonného ředitele Marketing a Komunikace Komerční banky.

„Úlohou médií je společenskou odpovědností podporovat smysluplné projekty. Mediální skupina MAFRA chce přispět ke snaze  přesvědčit veřejnost, že řemeslo, které mělo v ČR kdysi tradici, si opět  zaslouží větší respekt.  AMSP ČR  přišla v loňském roce s nabídkou na partnerství  k projektu, který má řemeslnou tradici  v ČR obnovit,  a tak v MF DNES, největším zpravodajském deníku u nás,  vycházel  na podzim seriál NEJ řemeslníci, kde jsme představovali nejlepší  zástupce jednotlivých cechů a řemeslných profesí ve všech krajích. Toto předkolo naší spolupráce  bylo úspěšné, a proto jsme se dohodli na spolupráci i v roce 2016 a stali se Generálním mediálním partnerem projektu Rok řemesel 2016,“ říká Štěpán Košík, předseda představenstva MAFRA.

Rok řemesel podporuje i Svaz průmyslu

Rok průmyslu a technického vzdělávání, který v loňském roce uskutečnil Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) má své následovníky v podobě Roku řemesel 2016. Ten má za cíl zvýšení prestiže řemesel a jejich přiblížení mladé generaci a zvýšení jejich zájmu. Ještě před deseti lety ukončilo studium oborů zaměřených na řemesla 24 tisíc mladých lidí, zatímco nyní je to pouze 10 tisíc.

 Pomyslnou štafetu při zahájení Roku řemesel předal předsedovi představenstva AMSP ČR Karlu Havlíčkovi člen představenstva SP ČR Petr Jonák. „Jsme velice rádi, že jsme inspirovali další a že vzniklo několik dalších iniciativ. Já osobně pokládám Rok řemesel za nejvýznamnější z nich. Kvalifikovaní řemeslníci mají velkou budoucnost a jsem přesvědčený, že nastupující čtvrtá průmyslová revoluce a digitalizace bude pro ně spíš příležitostí než hrozbou,“ uvedl a popřál Roku řemesel hodně štěstí.

 

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek