AMSP ČR: Návrh na místní příslušnost exekutorů je nezodpovědná populistická hra

13. 1. 2016 | Zdroj: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR)

motiv článku - AMSP ČR: Návrh na místní příslušnost exekutorů je nezodpovědná populistická hra Poslanecká sněmovna má na jedné ze svých nejbližších schůzí opětovně projednávat návrh zavádějící tzv. místní příslušnost soudních exekutorů. Velmi kontroverzní opatření by podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) v případě jeho schválení zasadilo další ránu věřitelům, paradoxně by ale poškodilo i dlužníky.

Potvrzuje to i nezávislá studie, kterou si nechalo vypracovat Ministerstvo spravedlnosti a ze které jednoznačně vyplývá, že by zavedení teritoriality vedlo ke snížení vymahatelnosti pohledávek.

Zatímco dnes si věřitel může vybrat exekutora, nově by mu byl přidělen exekutor z regionu, odkud pochází dlužník, bez ohledu na jeho kvalitu a názor věřitele.

Původní návrh z dílny ministra pro lidská práva a rovné příležitosti Jiřího Dienstbiera, který tvrdě kritizují nejen podnikatelé a banky, část exekutorů, soudci a který byl odmítnut i Ministerstvem spravedlnosti ČR, se přesto dostal až na půdu Poslanecké sněmovny.

Tam by se v nejbližších dnech měla začít diskutovat jeho obdobná varianta, zaměřená na teritorialitu krajskou, kterou Asociace malých a středních podnikůa živnostníků ČR (AMSP) označuje za „prakticky stejný zmetek“ jako původní návrh, pouze s kosmetickou úpravou působnosti exekutorů na větším územním celku. Režim, od kterého upouští celá Evropa, se tak může stát noční můrou každého slušného věřitele u nás, tvrdí představitelé AMSP ČR.

AMSP ČR proto zahájila již v minulém roce intenzivní odbornou diskuzi se všemi aktéry soudních exekucí, připravila řadu odborných seminářů s respektovanými zahraničními i tuzemskými osobnostmi z oblasti soudnictví a předložila řadu argumentů a analýz.

AMSP ČR striktně odmítá návrh předložený Poslanecké sněmovně PČR a předkládá argumenty, proč by měl být bez jakýchkoliv kompromisních variant smeten ze stolu:

  1. Jedná se o nemotivační systém, který by postupně zničil snahu zkvalitnění exekutorských služeb a naopak umožní podnikání jakéhokoliv exekutorského úřadu, který, nehledě na profesionalitu svých služeb, bude dostávat zakázky bez odborného přičinění. Socialistický model založený na úřední eliminaci konkurence povede ke zhoršení průběhu exekucí, a to jak s ohledem na čas, tak kvalitu.
  2. Jakákoliv teritorialita v tuzemském dlužním prostředí je nelogická už jen z důvodu, že přibližně u 50 % dlužníků, vůči kterým je vedena exekuce, nesouhlasí jejich adresa s faktickým místem bydliště.
  3. Nejenže dojde k tomu, že si věřitel nebude moci vybrat svého exekutora, ale tím, že ani exekutor nebude s věřitelem v žádném historickém obchodním vztahu, bude logicky požadovat zálohu na svoji aktivitu.  Ta se bude pohybovat mezi 30-50 %, což bude znamenat, že se přesune částka v řádu několika miliard korun od věřitelů k exekutorům, aniž by věřitelé měli jakoukoliv pozitivní zkušenost s přiděleným exekutorským úřadem. Kvalita exekutorských úřadů je přitom velmi rozdílná, zatímco některé pracují s úspěšností 40 %, jiné s maximálně 15 %.
  4. Zavedení teritoriality nepovede ani ke snížení nákladů exekuce (například za cestovné), jelikož tyto jsou již několik let vyhláškou zastropovány.
  5. Chybný je i argument zastánců teritoriality, srovnávající exekutora se soudcem, který je rovněž přidělován, nikoliv vybírán. Zatímco soudce rozhoduje o spravedlnosti, exekutor je pouhým vykonavatelem již rozhodnutého případu. Věřitel by proto měl mít právo výběru tohoto vykonavatele.
  6. Menší věřitelé nebudou mít důvěru v tento režim a pohledávky začnou vymáhat alternativními cestami, což povede k chaosu a vztahy mezi věřiteli a dlužníky se stranou nepřehledné. Jiní věřitelé, například banky, přibrzdí úvěrové aktivity, příp. promítnou nejistotu do ceny obchodu s klientem, neboť pokud ztratí kontrolu nad výběrem exekutora, hrozí jim zvýšení podílu nesplacených úvěrů.

Karel Havlíček, předseda AMSP ČR,  k tomu dodává: „Rok jsme se snažili přesvědčovat všechny aktéry tohoto návrhu argumenty, analýzami, zahraničními zkušenostmi nebo i kupeckými počty. Někteří zákonodárci ve snaze získat laciné politické body u dlužníků si ale neuvědomují, že tento zákon by v důsledku poškodil zejména ty slušné z nich, po kterých budou vymáhány nesplacené dluhy různými alternativními cestami.“

A pokračuje: „Pokud k tomu připočteme, že dojde prokazatelně k poškození věřitelů, že novela zvýší administrativní nároky na soudy a dojde k časovým průtahům řešení i banálních dluhů, potom lze tento návrh vyhodnotit zatím jako největší legislativní úlet posledních let. Ti, kteří pro něj zvednou ruku, ponesou odpovědnost za ztráty věřitelů i zhoršení podmínek slušných dlužníků.“

Analýza ke stažení (979,84 KB) 

Redakčně upravená tisková zpráva AMSP ČR

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek