AMSP ČR: Více jak 40% malých a středních exportérů by brexit pocítilo negativně

21. 6. 2016 | Zdroj: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR)

motiv článku - AMSP ČR: Více jak 40% malých a středních exportérů by brexit pocítilo negativně Velká Británie je v kurzu českých exportérů. Za první čtyři měsíce 2016 zlomila ostrovní země rekord a dostala se mezi tři nejvýznamnější destinace našich vývozců. Malé a střední firmy neberou případný odchod klíčové evropské země z EU na lehkou váhu. Pro každou jedenáctou firmu by měl tzv. brexit velmi významné negativní dopady, každý třetí exportér by odchod z EU pocítil částečně negativně.

AMSP ČR společně s Komerční bankou předkládají Analýzu obchodních a investičních aktivit mezi ČR a Velkou Británii, spojenou s rychlým průzkumem dopadů případného brexitu. Průzkum zaměřený na vnímání případného brexitu probíhal týden před britským hlasováním o setrvání Velké Británie v EU. Zúčastnilo se jej padesát malých a středních exportérů, napříč regiony a odvětvími. Žádný z respondentů nedisponoval více jak 200 zaměstnanci. 

58 % z oslovených firem by se brexit nijak nedotknul, na 33 % firem by měl odchod Velké Británie z EU částečný negativní dopad, 9 % vnímá případný brexit pro svoje podnikání jako významný negativní dopad. Žádná z firem nevnímá brexit jako přínos.

AMSP ČR a Komerční banka předkládají současně analýzu obchodních a investičních aktivit mezi ČR a Velkou Británií. Z ní vyplývá, že ostrovní země je dlouhodobě čtvrtým nejvýznamnějším exportním teritoriem, za kalendářní rok 2015 dosáhli naši exportéři do této země rekordního obratu ve výši 206 miliard korun a Velká Británie tak činila 5,3 % našeho celkového vývozu. 

Míra růstu exportů do Velké Británie za uplynulý rok ve výši 12,2 % překonává významně průměrný růst všech našich exportů (7,5 %). Téměř 2/3 našeho exportu do Velké Británie tvoří dopravní prostředky, stroje a elektrické přístroje.

To, že je Velká Británie v mimořádném kurzu, potvrzuje podle analýzy i rok 2016. Za první čtyři měsíce letošního roku je již dokonce na třetím místě, hned za Německem a Slovenskem, těsně před Polskem, přičemž tempo růstu vývozů do Velké Británie (7,7 %) je v tomto roce z pěti největších vývozních destinací hned druhé za Slovenskem (10,4 %).

Za rok 2015 jsme z Velké Británie importovali za 73 miliard, což činí 2,1 % našeho celkového dovozu, přičemž míra importů z ostrovní země je nepatrně nižší (7,8 %), než je náš importní průměr (8,6 %). Nejčastějšími dovozními položkami jsou stroje, elektrické přístroje, dopravní prostředky a farmaceutické výrobky.

Významnou měrou se na vzájemném obchodu projevují služby, z našeho exportu činí 16 %, z importu dokonce 32 %.

Celková obchodní bilance mezi ČR a Velkou Británií je tak pro nás vysoce pozitivníkladné saldo se navíc stále zvyšuje a za poslední rok činilo již 133 miliard korun. Velká Británie je z pohledu obchodní bilance naším třetím nejefektivnějším teritoriem (po Německu a Slovensku).

Kladně pro nás vyznívá i celkový převis přímých zahraničních investic. Ve vzájemné bilanci jednoznačně převládají přímé zahraniční investice britských podnikatelů u nás, naopak naše investiční aktivity ve Velké Británii jsou spíše sporadické.

„Pokud by se scénář brexitu naplnil, bude to - po uvalení sankcí na Ruskou federaci - pro český export znamenat v poměrně krátké době již druhou zásadní výzvu. Zejména pro některé vývozce ze strojírenského sektoru by tak mohlo jít o velmi nepříjemnou situaci. I když dnes nikdo neví, jaké budou reálné dopady brexitu na EU a její jednotlivé země, čeští exportéři historicky prokázali, že se změněným podmínkám na trhu dokáží pružně přizpůsobit a aktivně hledat nové vývozní příležitosti,“ uvedl Radek Basár, zástupce výkonného ředitele pro Marketing a Komunikaci v KB.

Karel Havlíček, předseda AMSP ČR shrnuje výsledky analýzy a rychlého průzkumu: „Velká Británie je v posledních měsících obchodním hitem, exportérům se v ostrovní zemi mimořádně daří. Firmy se proto obávají, a to jak přímého, tak nepřímého dopadu brexitu. Nejenže je pro nás strategickým přímým partnerem, ale jen přes Německo směřují do Velké Británie reexporty v řádu dalších desítek miliard korun“ a dodává:

„Díky velkému pozitivnímu saldu obchodní bilance je navíc Británie zcela zásadním přispěvatelem čistého exportu České republiky. Zjednodušeně řečeno, více jak 400 miliardový negativní obchodní schodek s Čínou nám Velká Británie vyrovnává z jedné třetiny.“

Analýza ke stažení:

Obchodni a investicni aktivity mezi CR a Velkou Britanii (PDF, 623,17 KB) 

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek