Analýza AMSP ČR: Obchod s Itálií roste rekordním tempem

15. 11. 2016 | Zdroj: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR)

Čeští podnikatelé našli nové teritorium. Míra exportu do Itálie, stejně jako dovoz zboží z Apeninského poloostrova rostou nejvyšším tempem za posledních deset let a daří se i vzájemným investicím.

Malých a středním firmám vyhovuje kvalita, dostupnost teritoria i mentalita obchodních jednání založená na vztazích rodinného podnikání.

Itálie je mezi šesti nejvýznamnějšími obchodními partnery ČR. Vyplývá to z aktuální analýzy Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) a Komerční banky (KB) u příležitosti Česko-italského ekonomického fóra, které připravila AMSP ČR v rámci Dne podnikatelů České republiky dne 15. 11. 2016.

Export vzrosl o téměř 12 procent

Itálie je s podílem 3,77 % šestou nejvýznamnější exportní destinací tuzemských podniků, přičemž růst exportů do Itálie vzrostl za poslední rok o 11,9 %, což je výrazně více, než je průměrná míra exportu (7,5 %). Důležité pro malé a střední firmy je i to, že Itálie rovněž patří mezi nejvýznamnější obchodní partnery z pohledu tvorby přidané hodnoty exportérů, přičemž dosahuje 5,5 % z celkové přidané hodnoty tvořené našimi vývozci.  Hlavní položkou tuzemského exportu do Itálie jsou automobily a příslušenství pro automobilový průmysl, které v součtu tvoří 18,4 %, následují vývozy přístrojů na bázi výpočetní techniky a stroje a zařízení pro průmysl.

Itálie patří rovněž mezi největší obchodním partnery i s ohledem na importy, a to s podílem 4,1 %, čímž si udržuje pozici pátého největšího dovozce do ČR. Tempo růstu importů z Itálie (11,3 %) převyšuje celkovou míru růstu importů (8,6 %), dominují stroje a zařízení (12,3 %), následují položky automobilů a jejich příslušenstvíželezo a ocel.

Podíl služeb z celkové bilance tuzemských firem do Itálie činí 9,7 % z celkového exportu a 9,4 % z celkového importu, nejvýznamnějšími položkami jsou v obou případech cestovní ruch doprava.

Z pohledu dopadu tzv. čistého exportu a tedy i dopadu na HDP je přínos obchodování s Itálii pozitivní, neboť exportujeme celkem za 147 miliard Kč, zatímco import činil v posledním kalendářním roce 141 miliard.

Nezanedbatelné investice v ČR

Necelých 0,9 % ze všech investic do ČR od roku 1993 činí z Itálie investora pohybujícího se na hranici TOP 10 zahraničních investorů v tuzemsku. Hlavním zájmem italských investorů je automobilový segment, strojírenství, finanční služby, energetika, chemie a potravinářský průmyslČeské firmy zakládají v Itálii zejména obchodní pobočky, mimo velkých producentů z automobilového průmyslu jsou v Itálii investičně hodně aktivní i naše malé střední firmy z oblasti spotřebitelského průmyslu, strojírenství nebo potravinářství.

„V pozitivním a dynamicky se rozvíjejícím obchodním vztahu s Itálií sehrál v poslední době významnou roli vývoj kurzu české koruny, ale také inovativní a kreativní nabídka a přístup ze strany českých firem. Z našeho pohledu je klíčové, že se na italském trhu úspěšně prosazují finální strojírenské výrobky včetně přesného strojírenství s vysokou přidanou hodnotou,“ uvedl Leoš Souček, zástupce výkonného ředitele pro Marketing a Komunikaci v KB.

„Business Forum se nese v tónu nové ekonomické dynamiky v hospodářských vztazích mezi oběma zeměmi, která se projevuje impozantním zvýšením obchodní výměny (+ 20% za dva roky). Zájem se v současné době soustřeďuje především na technologicky pokročilé sektory, tak, aby Itálie spolu s Českou republikou mohly vstoupit do éry ekonomiky 4.0, při zachování zvláštního zřetele na sociální ochranu pracovníků,“ říká J. E. Aldo Amati, velvyslanec Itálie v ČR.

Analýza ke stažení:

Analýza obchodních a investičních aktivit mezi ČR a Itálií AMSP ČR 2016 (626 kB)

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek