Analýza Danske Bank k vývoji dánské ekonomiky

10. 8. 2015

  • Země: DK - Dánsko
  • Datum zveřejnění: 10.08.2015

Největší dánská banka Danske Bank A/S zveřejnila nejnovější ekonomickou analýzu celého severoevropského regionu. Hodnotí jej jako ekonomicky silný a stabilní region s rostoucím HDP, který by nebyl m.j. nijak kriticky zasažen případným vystoupením Řecka z měnové unie.

Podobně jako květnové zprávy dánského ministerstva hospodářství a vnitra či politicky nezávislé organizace Danish Economic Council, zdůrazňuje ekonomická analýza Danske Bank A/S oživení dánského hospodářství spočívající na solidních ekonomických základech. Za posledních sedm čtvrtletí byl zaznamenán stabilní ekonomický růst, který je podporován nízkými cenami ropy a úrokových sazeb i oslabením dánské koruny. V souladu s vládní prognózou očekává Danske Bank A/S v roce 2015 růst HDP o 1,7 % a v roce 2016 růst o 2,1 %.

Ekonomický výhled je sice pozitivní, ale analytici zdůrazňují, že v dánské ekonomice stále existují hospodářské výzvy. V reálných číslech je HDP, úroveň zaměstnanosti a ceny nemovitostí stále na nižších hodnotách než před krizí. Ač došlo k určitému růstu soukromé spotřeby, její hodnota nedosáhla dříve zaznamenané silné a půjčkami financované úrovně. Proto v této oblasti není očekáván zásadní průlom ani v následujícím období. Růst spotřeby je podle ekonomů z Danske Bank A/S omezen přetrvávajícími vysokými dluhy dánských domácností, které v průměru dosahují tří měsíčních příjmů.

Velmi pozitivně je hodnocen dánský trh práce s rostoucí zaměstnaností, a to zejména v soukromém sektoru. Od jara 2013 vzrostla zaměstnanost v Dánsku o cca 38 000 osob a v dubnu 2015 dosáhla nezaměstnanost pouhých 4,8%. Vzhledem k této nízké nezaměstnanosti upozorňuje Danske Bank A/S na možnost vzniku tzv. bottlenecks a doporučuje proto přijetí vládních opatření pro udržení flexibility pracovního trhu.

Zotavení je spatřováno také na trhu s nemovitostmi, kde byl v první polovině roku 2015 zaznamenán stabilní růst cen. Pozitivní vývoj v této oblasti je podporován právě nízkými úrokovými sazbami. Do budoucna je očekáván další růst cen nemovitostí. V souvislosti s nízkými úrokovými sazbami upozorňuje zpráva na větší nebezpečí vzniku finančních bublin.

V prvním pololetí 2015 byl zaznamenán prudký růst inflace, a to z 0,1 % v lednu 2015 na 0,6 % v červnu 2015. Očekává se, že se tato hodnota bude zvyšovat i do budoucna.

Tlak na dánskou korunu vedl od začátku roku 2015 k čtyřnásobnému snížení úrokových sazeb a zvýšení finančních rezerv Dánské národní banky. Účelem těchto aktivních intervencí Dánské národní banky bylo oslabit revalvaci dánské koruny vůči měnové jednotce euro. Danske Bank A/S v této souvislosti očekává, že Dánská národní banka do budoucna raději znovu omezí své finanční rezervy před tím, než sáhne po navýšení úrokových sazeb. Dánská koruna by podle jejich posouzení měla i do budoucna zůstat slabší, což povede k posílení exportu dánského zboží do zahraničí. Danske Bank A/S odhaduje nárůst dánského vývozu v roce 2015 o 3,4 %.

Ačkoliv dne 18. června 2015 proběhly v Dánsku parlamentní volby a došlo ke změně politické situace, kdy se po třech a půl letech levicové sociálně-demokratické vlády ujala správy státu pravicová liberální strana Venstre, neočekávají experti z Danske Bank A/S výhledově žádné klíčové změny ve směrování dánské hospodářské politiky. Ekonomický manévrovací prostor je totiž v Dánsku omezen pravidly Evropské unie a snahou vyvarovat se vysokému deficitu veřejných financí. Za rok 2014 byl poprvé od vypuknutí finanční krize zaznamenán kladný přebytek veřejných financí, který dosáhl 1,8 % HDP, odpovídající 34,6 mld. DKK (cca 126,3 mld. CZK). Do budoucna však ekonomové očekávají deficit veřejných financí na hranici povolených 3 % HDP a upozorňují, že tedy není ponechán manévrovací prostor pro případ negativních překvapení.

 

Aktuální prognóza dánské ekonomiky z Danske Bank A/S

 

     2015         

          2016        

HDP

1,7 %

2,1 %

Soukromá spotřeba

1,9 %

1,9 %

Veřejná spotřeba

1,0 %

0,3 %

Vývoz zboží a   služeb       

3,4 %

4,9 %

Dovoz zboží a služeb

1,9 %

4,6 %

Nezaměstnanost

4,7 %

4,4 %

Inflace

0,7 %

1,7 %

Tisknout Vaše hodnocení: