Analýza potravinářské výroby v Polsku a Opolském vojvodství

15. 1. 2013

  • Země: Polsko
  • Datum zveřejnění: 15.01.2013
  • Zdroj: Velvyslanectví Polské republiky v Praze

ilustrační obrázekPotravinářský sektor tvoří významnou část národního hospodářství Polska. V roce 2011 se podnikání v potravinářském průmyslu věnovalo 31.946 hospodářských subjektů, které zaměstnávaly 414,9 tis. zaměstnanců, tj. 17,1 % osob zaměstnaných ve zpracovatelském průmyslu a 14,2 % osob pracujících v průmyslu. Potravinářská výroba v roce 2011 činila v Polsku (v běžných cenách) 140 mld. PLN (840 mld. CZK), tj. 15,7 % celkové průmyslové produkce a výroba nápojů dosáhla 29 mld. PLN (174 mld. CZK), tj. 3,2 % celkové průmyslové produkce.

Potravinářské odvětví zaujímá významné místo na hospodářské mapě Opolského vojvodství, o čem svědčí následující údaje:

- podnikání v potravinářském odvětví se v Opolském vojvodství v roce 2011 věnovalo 921 hospodářských subjektů, které zaměstnávaly více než 7,4 tis. zaměstnanců, tj. 7,7 % všech zaměstnaných v tomto vojvodství a 13,4 % zaměstnaných v průmyslu,

- průmyslová výroba zpracovaných potravin v Opolském vojvodství dosáhla úrovně 2.469 mil. PLN v roce 2010, tj. 16,9 % průmyslové výroby celého zpracovatelského průmyslu v regionu,

- z hlediska podílu podnikatelských subjektů v potravinářském průmyslu k celkovému počtu podnikatelských subjektů se Opolské vojvodství umístilo na 4. pozici v Polsku.

Podrobné informace jsou obsaženy v „Analýze v oblasti získávání přímých zahraničních investic do Opolského vojvodství v potravinářském průmyslu“.

Zdroj: Portál oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví Polské Republiky v Praze, www.coie.gov.pl.

Zpracoval kolektiv pracovníků obchodní mise MPO ve Varšavě.

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: