Analýza veletržního průmyslu v České republice za rok 2014

14. 9. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Každoročně na prahu prázdnin jsou velice očekávány výsledky dosažené celým odvětvím veletržního průmyslu České republiky v roce minulém. Jako v předcházejících letech Analýzu veletržního průmyslu též za rok 2014 pro Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR vypracovala Agentura pro výzkum efektivnosti veletrhů a výstav AMASIA EXPO.

Máme k dispozici kompletní data za rok 2014 – a je to zajímavé srovnání, protože SOVA ČR má k dispozici kontinuální vývojovou řadu od roku 1997, tedy za posledních 18 let! A protože jednoznačně platí, že veletrhy jsou svým charakterem poměrně dobře vypovídajícím indikátorem celkové pohody v ekonomice, podívejme se krátce na základní ukazatele.

I když stále můžeme slyšet úvahy o tom, že veletrhy se jako marketingová a komerční forma už přežily, získaná fakta hovoří o něčem jiném! Na veletrzích a výstavách pořádaných v ČR v roce 2014 bylo prodáno celkem 1 021 168 m2 výstavní plochy. A překročení magické milionové hranice je pozoruhodné – naposledy k němu došlo v roce 2008, a to prakticky v obdobných hodnotách. Předtím jsme překonání milionové mety mohli zaznamenat jen v letech 1998 a 1997!

Stoupl také počet pořádaných akcí – předmětem analýzy se stalo celkem 276 veletrhů a výstav pořádaných celkem 39 organizátory. Takovýchto hodnot (39 organizátorů) bylo dosaženo naposledy v roce 2008 a počet analyzovaných akcí je nejvyšší dokonce od roku 1999! Bohužel dvě společnosti, Terinvest a Výstaviště Lysá nad Labem, odmítly pro výzkum poskytnout detailnější data – proto byly jejich výsledky podrobeny profesionálnímu odhadu a je s nimi uvažováno pouze v celkové bilanci, nikoli už v detailnějším členění.

Oproti posledním čtyřem letům stoupl i počet zúčastněných vystavovatelů, v roce minulém dosáhl 31 497. A více bylo i návštěvníků, celkem ve všech našich areálech 3 192 438 – a to je vůbec nejvíce dokonce od roku 2004.

Výsledky českého veletržního průmyslu jsou ve svém komplexu velice příznivé a pro mnohé možná až překvapující. Samozřejmě je nutné zdůraznit, že globální čísla nepostihují rozdílnosti v jednotlivostech, a to zejména z hlediska jednotlivých komodit. Některá z odvětví prezentovaných na veletrzích jsou silnější jiná slabší. Platí to též o roku 2014, ovšem jednoznačný trend rozvoje je nepopiratelný.

Detailnější pohled na jednotlivé výsledky

TOP 5 podle počtu prodaných m2 výstavní plochy:

 1. Veletrhy Brno, 236 936 m2
 2. Výstaviště České Budějovice, 170 341 m2
 3. ABF – Veletržní správa, 124 877 m2
 4. INCHEBA EXPO Praha, 54 008 m2
 5. Ostravské výstavy, 22 844 m2

Pozn.: jedna se o hlavní ukazatel hovořící o skutečné velikosti organizátora i velikosti jeho akci.

TOP 5 podle počtu vystavovatelů:

 1. Výstaviště České Budějovice, 6801
 2. ABF – Veletržní správa, 5125
 3. Veletrhy Brno, 4812
 4. OMNIS EXPO – Olomouc, 1850
 5. INCHEBA EXPO Praha, 1786

Pozn.: toto je do značné míry doplňkový ukazatel, protože nezohledňuje velikost vystavovatele ve vztahu k jeho výstavní ploše.

TOP 5 podle počtu návštěvníků:

 1. Veletrhy Brno, 539 572
 2. Výstaviště České Budějovice, 535 726
 3. ABF – Veletržní správa, 403 470
 4. INCHEBA EXPO Praha, 250 045
 5. Výstaviště FLORA Olomouc, 196 485

Pozn.: tento ukazatel má rozdílnou vypovídací schopnost - např. u ryze odborně zaměřených akci není počet návštěvníků určující, důležitější je jejich profesní skladba a také rozhodovací pravomoci.

Zajímavé jsou také výsledky v dalším dílčím ukazateli – tj. „počet zahraničních vystavovatelů“. Zde se na prvním místě opět umisťují Veletrhy Brno (1212), dále pak ABF – Veletržní správa (324) a na místě třetím pak INCHEBA EXPO Praha (232).

Průměrná veletržní akce v roce 2014 dosáhla 3700 m2. Tuto metu překonalo celkem 66 veletrhů 16 organizátorů a zde je pořadí a počet akcí: 1. Veletrhy Brno (22), 2. Výstaviště České Budějovice (17), 3. ABF – Veletržní správa (8) a 4. INCHEBA EXPO Praha (5).


Převzato z přílohy deníku E15 „Mezinárodní strojírenský veletrh Brno“.
Autor:
Jan Novotný, předseda SOVA ČR.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek