Angola: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

2. 6. 2017

Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2012

2013

2014

2015

 2016

Vývoz, mil. USD

32,7

25,7

28,2

80,8

 16,88

Dovoz, tis. USD

160

30

8

5

 4

Bilance, mil. USD

32,5

25,7

28,2

80,8

 16,88

Zdroj: ČSÚ / MPO ČR

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Zanedbatelné dovozy z Angoly do ČR představují především opracované kameny (HS6802).

Ve vývozu z ČR do Angoly byly za střednědobé období od 1. 1. 2011 do 31. 1. 2016 výrazněji zastoupeny následující položky (dle Databáze zahraničního obchodu ČSÚ): 

 • HS 7304 Trouby, duté profily ap, bezešvé, ze železa, oceli
 • HS 8471 Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap.
 • HS 8502 Soustrojí generátorová elektr měniče rotační
 • HS 8481 Kohouty ventily aj pro potrubí kotle vany aj.
 • HS 7311 Nádoby tlakové pro plyn z železa oceli
 • HS 4202 Kufry aktovky brašny pouzdra kazety vaky apod.
 • HS 8311 Dráty tyčky aj k pájení sváření ap z kovů

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Autoři neuvádějí.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Angolské firmy bývalých studentů v Československu:

 • Organizações José Veríssimo, LDA., Tr. Henrique G. Da Graca, Cx.P. 6285, Luanda, tel.: +244 222 263 565, fax: +244 222 261721, mail: orgverissimo@snet.co.ao
 • Tanned Equipamentos, s.a.r.l., Cónego Manuel das Neves 84, Luanda, tel.: +244 222 442 676, fax: +244 222 445 428, mail: dovala@tanned-equipamentos.com                                                                
 • Yoani & Yoani, Deolinda Rodrigues 76, Luanda, tel.: +244 222 262 429, mail: ioanin21@yahoo.com
 • Angola Central Trade, Av. 4 de Fevereiro 52-B, Luanda, tel.: +244 222 330 744, fax: +244 222 333 778

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

 • Dohoda z Cotonou, 2000 (upravuje vztahy zemí EU a jejích členských zemí a zemí skupiny afrických, karibských a tichomořských států, ACP).
 • Starší bilaterální smlouvy již nejsou platné.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Z hlediska bilateriální zahraniční spolupráce (ZRS) ČR Angola již není v současné době považována za tzv. programovou zemi. V koncepci ZRS ČR na období 2010–17 byla Angola zařazena mezi prioritní země bez programu spolupráce, „v nichž bude pokračovat spolupráce v jiném rozsahu a zaměření než v předchozím programovém období“. Prakticky jsou od r. 2013 v Angole možné jen tzv. malé lokální projekty, popř. tzv. trilaterální spolupráce (např. organizace Člověk v tísni realizuje projekty v Angole ve spolupráci s dalšími donory).

V období 2006–2010 byla důvodem zařazení Angoly mezi prioritní země české ZRS zejména vysoká míra potřebnosti, silná tradice vztahů a potenciál dalších přínosů (např. v obchodních vztazích). Hlavními sektory ZRS ČR bylo zemědělství a školství. Z geografického hlediska se ZRS ČR v Angole zaměřovala na provincii Bié a Moxico. Příklady realizovaných projektů:

 • Centrum zemědělského vzdělávání v provincii Bié, který navázal na projekt „Ustavení Centra pro zemědělské vzdělávání“ ve městě Kuitu
 • Sociálně pedagogické centrum v provincii Bié (2008–2010)
 • Chov drůbeže a tržní uplatnění zemědělských produktů v provincii Bié (2007–2010)
 • Podpora základního školství o odlehlých okresech provincie Bié (2009–2012)
 • Podpora středního zemědělského školství v provincii Bié (2009–2011), gestor ČRA
 • Trilaterální projekt: Cleaning up of Cuemba (2010–2011)

V dávnější minulosti spolupráce probíhala na základě dohody o vědeckotechnické spolupráci pod dohledem zvláštní Československo-angolské smíšené komise pro vědeckotechnickou spolupráci. Detailnější podmínky, např. pro vysílání československých expertů do Angoly, definovaly dílčí protokoly. Spolupráce se rozvíjela v oblasti papírnictví, zpracování dřeva, textilního, kožedělného a obuvnického průmyslu, v oblasti lesnictví a energetiky (v provinciích Benguela, Huambo, Bié a Moxico – rozvodné sítě a budování malých vodních elektráren). V r. 1983 v Angole došlo k únosu 66 československých expertů a jejich rodin povstaleckým hnutím UNITA.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: