Angola: Zahraniční obchod a investice

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2011

2012

2013

2014

Dovozy

12 716 16 871 17 143 21 185

Vývozy

42 792 51 014 48 137 44 316

Saldo

30 076

34 143

30 994

23 130

Údaje v mil. EUR
Zdroj: European Commission, Directorate for Trade

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

EU je (především díky Portugalsku) největším dovozcem do Angoly, která je druhým největším trhem pro EU v jižní Africe.

Za rok 2014 byly po EU, která pokrývala 35% dovozu do země (v hodnotě  7,4 mld EUR), dalšími největšími dovozci do Angoly Čína (23,4%), USA (8%), Jižní Korea (7%) a Brazílie (4,9%)

U angolského vývozu dominuje čínský trh (48%). Dalšími největšími dovozci jsou: EU (19,2%), USA (8,8%) a Indie (8,7%).

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Autoři neuvádějí.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Největší zahraniční investice směřovaly v Angole do ropného průmyslu, především ze strany amerických, britských a francouzských investorů. Ve stavebnictví investuje zejména Portugalsko a Brazílie, v těžbě diamantů Rusko a Izrael, který se v Angole zabývá i zemědělstvím. Portugalské investice jsou zastoupeny v sektoru bankovnictví. Velmi významné je angažmá Číny v angolské infrastruktuře, stavebnictví a rovněž v sektoru ropného průmyslu. Investice do ostatních sektorů ekonomiky jsou zatím minimální, ale existuje potenciál růstu. Např. kanadští investoři se zajímají vedle sektoru těžby nerostů také o vodohospodářství a energetiku.

Po hospodářské a finanční krizi v r. 2008 některé angolské instituce a firmy jako Sonagol a Santoro (spojené s dcerou prezidenta Isabel dos Santos) investovaly v zahraničí, zejména v Portugalsku, kde získaly majetkové podíly v bankovnictví a energetice.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Podmínky vstupu pro zahraniční kapitál jsou stanoveny v Zákoně o soukromých investicích z roku 2003, novelizovaném v r.  2011. Kontaktním místem pro zahraniční investory je agentura ANIP.  

Pobídky se v současné době vztahují na investice nad 1 mil. USD. Ve vybraných strategických sektorech jsou zahraniční investice vyloučeny. Zahraniční investor, který chce v Angole otevřít pobočku, musí uzavřít kontrakt o joint-venture s investiční agenturou ANIP. Podmínky pro repatriaci zisků jsou pak výsledkem negociací s ANIP jako součást tohot kontraktu.

Privatizace prozatím není aktuální. Státní sektor je značně netransparentní: jen 23 z 80 státních firem v r. 2011 zpracovalo finanční zprávy v souladu s příslušným zákonem. V r. 2012 byly státní firmy příjemci dotací v celkové výši 3 mld. USD.

Mezi rizika investování v Angole je nutno počítat nízkou vymahatelnost práva, zásahy státu, korupci, absenci kvalifikované pracovní síly.

Ze sektorového hlediska jsou jsou kromě těžby pro investice v Angole perspektivní maloobchod, telekomunikace, energetika, potravinářství a stavebnictví.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: