Angola: Zahraniční obchod a investice

2. 6. 2017

Obsah neuveden

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2012

2013

2014

2015 

2016 

Dovozy

26 331 28 580 21 185 20 693 22 999

Vývozy

68 247 59 170 44 316 33 181 31 034

Saldo

41 916

30 590

23 130 12 489 11 788

Údaje v mil. USD

Zdroj: Economic Inteligence Unit, www.eiu.com

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Největším dovozcem do Angoly se stala od roku 2015 Čína s celkovou hodnotou 2,86 mld. USD. Překonala tak Portugalsko, které se tak dostalo na druhou pozici s hodnotou dovozu 2,63 mld. USD. Dalšími dovozními partnery jsou Singapur, Jižní Korea, Belgie, USA, Brazílie, Malajsie, JAR a další. EU jako celek však překonává Čínu a je tak největším dovozním partnerem mezi ekonomickými bloky pro Angolu.

 

U angolského vývozu má však své prvenství Čína a EU je na 2. místě. Dalšími vývozními trhy jsou Indie, USA, JAR, Taiwan a SAE.

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Autoři neuvádějí.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Největší zahraniční investice směřovaly v Angole do ropného průmyslu, především ze strany amerických, britských a francouzských investorů. Ve stavebnictví investuje zejména Portugalsko a Brazílie, v těžbě diamantů Rusko a Izrael, který se v Angole zabývá i zemědělstvím. Portugalské investice jsou zastoupeny v sektoru bankovnictví. Velmi významné je angažmá Číny v angolské infrastruktuře, stavebnictví a rovněž v sektoru ropného průmyslu. Investice do ostatních sektorů ekonomiky jsou zatím minimální, ale existuje potenciál růstu. Např. kanadští investoři se zajímají vedle sektoru těžby nerostů také o vodohospodářství a energetiku.

Po hospodářské a finanční krizi v r. 2008 některé angolské instituce a firmy jako Sonagol a Santoro (spojené s dcerou prezidenta Isabel dos Santos) investovaly v zahraničí, zejména v Portugalsku, kde získaly majetkové podíly v bankovnictví a energetice.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Podmínky vstupu pro zahraniční kapitál jsou stanoveny v Zákoně o soukromých investicích č. 14/15 z 11. srpna 2015. Kontaktním místem pro zahraniční investory je agentura APIEX - http://apiexangola.co.ao/

Pobídky v podobě daňových a celních úlev se v současné době vztahují na zahraniční investice nad 1 mil. USD či domácí investice nad 500 mil. kwanza. Ve vybraných strategických sektorech jsou zahraniční investice podmíněny partnerstvím s angolským subjektem (alespoň 35 % podíl)- elektřina, voda, hotely, logistika, doprava, stavebnictví, telekomunikace, ICT a komunikační prostřeky. Také jsou stanovena pravidla pro povinné zaměstnávání angolských pracovníků.

Mezi rizika investování v Angole je nutno počítat nízkou vymahatelnost práva, zásahy státu, korupci, absenci kvalifikované pracovní síly.

Ze sektorového hlediska jsou jsou kromě těžby pro investice v Angole perspektivní maloobchod, telekomunikace, energetika, potravinářství a stavebnictví.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: