Argentina: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

8. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Buenos Aires (Argentina)
Obsah neuveden

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Zdůvodnění ZÚ

Energetika

7308 Konstrukce části desky tyče aj. ze železa oceli

Argentina má obrovský deficit ve výrobě a distribuci elektrické energie. Přestože udávaný instalovaný výkon je více než 32 000 MW, skutečná produkce nepřesahuje 25 000 MW. Ve výstavbě je několik menších tepelných elektráren, nicméně potřebám země zdaleka nedostačují. Musí se tedy modernizovat i starší, z nichž některé mají české technologie. Právě zde je prostor pro české firmy, které by se měly snažit své komparativní výhody využít. V provincii Santa Cruz, na řece stejného jména, jsou budovány vodní elektrárny, Presidente Néstor Kirchner a Gobernador Jorge Cepernic, které mají mít kapacitu 1.140 MW a 600 MW. Elektrárny staví konsorcium tvořené čínskou firmou Gezhouba Group Company Ltd. a argentinskými firmami Electroingeniería S.A. a Hidrocuyo S.A., celkový rozpočet je téměř 5 mld. USD. První elektrána má mít 6 Francisových turbín o kapacitě 190 MW, druhá Kaplanovy turbíny s výkonem 160 MW. České firmy mají šanci zapojit se do projektu jako subdodavatelé. V roce 2017 budou vyhlášeny tendry na elektrárny na kombinovaný cyklus a kogenerační, celkem 2.000 MW. V červenci 2017 budou vyhlášeny tendry na 3-4 elektrárny na kombinovaný cyklus, 800 MW každá. Celkem se jedná o investice ve výši 7 mld. USD.

Také distribuční sítě jsou zastaralé a na jejich modernizaci velké finanční prostředky. V červnu 2017 bude vyhlášen tendr na nové distribuční sítě vysokého a středního napětí, celkem za 3 mld. USD. Hlavní překážkou výstavby nových elektráren a modernizace přenosových sítí je regulace cen, které jsou hluboko pod výrobními náklady. Vláda si je toho vědoma a proto zahájila postupný proces zvyšování spotřebitelských cen s cílem dostat je na rentabilní úroveň. Bude trvat několik let, než k narovnání cen dojde. V posledních letech se rozvíjejí i obnovitelné zdroje, hlavně solární a eolické elektrárny, zajímavým oborem jsou i elektrárny zpracovávající biomasu. Koncem roku 2016 proběhl tendr na 1.000 MW, z toho 600 MW větrných elektráren, 300 MW solárních, 65 MW na biomasu a 35 MW biopalivo. Zájem byl obrovský, celková nabídka překročila 6.400 MW. Stejný se má opakovat v září 2017. Do roku 2025 má přibýt 20.000 MW kapacit, z nichž 20 % z obnovitelných zdrojů. Celkové investice se odhadují na 15 mld. USD.

7309 Nádrže, cisterny aj. ze železa, oceli nad 300 l

8507 Akumulátory elektrické včetně separátorů

8402 Kotle na výrobu vodní a jiné páry 

8406 Turbíny na vodní a jinou páru 

8410 Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory

Železniční doprava

8607 Části součásti vozidel žel. aj. dopravy kolej

Modernizace železnic je velkou prioritou pro argentinskou vládu. Poměrně široká síť železnic byla v posledních dekádách zanedbávána, dnes zbývá pouhý zlomek tratí. Svršky a vozový park jsou zastaralé, jejich obnova si vyžádá rozsáhlé investice. Do modernizace a elektrifikace příměstských tratí bude v Buenos Aires do roku 20025 investováno 14 mld. USD. Argentina koupila v první fázi pro příměstské vlaky od Číny 3.500 osobních vagónů a 100 dieselových lokomotiv. Nemožnost dlouhodobého financování českými firmami pravděpodobně neumožní dodávky kolových vozidel, možnosti pro české firmy se proto naskýtají spíše v dodávkách svršků, výhybek, kol a signalizačních zařízení. Velké investice půjdou i do modernizace nákladních železničních tratí Belgrano Cargas a San Martín, kam budou směřovat v letech 2016-2019 2,4 mld. USD. Celkem má být v letech 2016-2026 modernizováno 4.945 km železničních tratí převážně v severních provinciích, které jsou nejzaostalejší. Cílem je zvýšit přepravní kapacitu, která umožní dopravu zboží z tamních regionů do přístavů v Santa Fe, Rosariu a Buenos Aires. Velkou příležitostí pro výrobce tramvají a elektrických autobusů je tendr ve městě Córdoba, stejně tak Mendoza a Rosario budou muset v brzké době nahradit zastaralé trolejbusy ruské provenience.

8530 Přístroje a zařízení pro řízení žel. nebo tramvajového systému 

8602 Ostatní lokomotivy, a malé posunovací lokomotivy

8603 Železniční nebo tramvajové osobní a nákladní vozy s vlastním   pohonem 

Strojírenství

8419 Stroje ke zpracování materiálů změnou teplot

Argentina je vyspělou průmyslovou zemí, rozvoj strojírenství je pro vládu prioritou. Jedním z potenciálních odběratelů je např. automobilový průmysl, který produkuje až 900 000 aut ročně. Cílem vlády je navýšit výrobu aut na 1 milion ročně, zde se nabízí příležitosti pro české výrobce autodílů. Zájem je i o těžební stroje (plošiny) a stroje a zařízení pro hornický průmysl. Podle ministra hornictví vláda předpokládá investice na léta 2016-2018 v tomto odvětví ve výši 15 mld. USD. Jde hlavně o těžbu mědi a drahých kovů.

8428 Zařízení ost. zdvihací nakládací manipulační

8431 Součásti jeřábů vozíků ap. buldozerů fréz

8438 Stroje pro přípravu výrobu potravin

8474 Stroje k třídění prosévání ap. zemin kamenů

8479 Stroje mechanické s vlastní indiv. funkcí

Obranný průmysl

9304 Zbraně ostatní ne zbraně sečné bodné

České lovecké a sportovní zbraně mají v zemi velmi dobrý zvuk a tradičně se dovážejí. O sofistikovanější výrobky českého obranného průmyslu by mohl být zájem, ale přezbrojení armády není vzhledem k finančním potížím pro vládu prioritou. Navíc neexistence Memoranda o spolupráci (je připraveno k podpisu už několik let) neumožňuje vládě přímo oslovit české firmy.

Argentina vyřadila ze své výzbroje poslední stíhací letouny Mirage, takže je bez nadzvukového letectva a v součastnosti se rozhoduje, čím je nahradí. S tím souvisí i nákup cvičných letadel, která by nahradila zastaralé A4 Skyhawk. Zde se nabízí příležitost pro L-159 Aera Vodochody. Kromě toho armáda i policie potřebuje nové pistole a další střelné zbraně, vzdušné síly radary, pozemní vojsko obrněné transportéry. V Argentině neexistují centrální nákupy policie, každá provincie nakupuje samostatně. To by mohla být šance pro české firmy, protože provinční vlády jsou ve svém rozhodování mnohem pružnější a navíc se dá využít kontaktů zastupitelského úřadu v některých provinciích.

8802 Ostatní letadla, (vrtulníky, letouny) 

8710 Tanky a jiná obrněná motorová vozidla 

Chemický průmysl

2921 Sloučeniny s aminovou funkcí

Argentina povolí dovoz pouze u artiklů, které si neumí vyrobit sama.

3206 Barviva ost. výrobky anorg. použ. jako luminofor

Důlní a těžební průmysl

4010 Dopravníkové pásy nebo hnací řemeny

Rozvoj důlního a těžebního průmyslu je jednou z priorit nové vlády. Naleziště Vaca Muerta v provincii Neuquén je druhým největším nalezištěm břidlicového plynu na světě, jehož prokázané zásoby vystačí Argentině na 500 let. V příštích letech tam má být investováno přes 30 mld. USD. Země má velké zásoby mědi, zlata, stříbra, litia a dalších cenných kovů. V souvislosti s výstavbou nákladní železniční trati Belgrano Cargas do provinciíí Jujuy, Salta a Catamarca se očekávají investice do 11 důlních projektů ve výši 7,8 mld. USD. Možnosti se nabízejí i v těžbě uhlí v dole Río Turbio, který má 400 mil. tun prokázaných zásob.

8602 Ostatní lokomotivy, a malé posunovací lokomotivy

Služby v oblasti výpočetní techniky

CPA 62.01 Služby programování

Argentina má mnoho schopných lidí v IT oboru, speciálně v programování. České firmy mohou využít absolventy technických vysokých škol. jejich využití je ekonomicky výhodné jak z důvodu nižších platů než v ČR nebo jiných vyspělých zemích, tak i vysoké adaptibilitě.

CPA 62.02 - Poradenské služby v oblasti počítačů 

CPA 62.09 - Ostatní služby v oblasti informačních technologií a počítačů

Exportní riziko podle OECD: 6/7

Přestože argentinská ekonomika v posledních letech stagnuje, dochází k potřebě nových investic zejména v těchto odvětvích: energetika, obrana, telekomunikace, městská doprava, důlní a těžební průmysl, výpočetní technika,  rekonstrukce železničních tratí, zemědělství včetně potravinářského průmyslu a infrastruktura. Pro výraznější přítomnost našich podnikatelů v těchto investičně náročných oblastech bude však klíčovým momentem nalezení finančně silných partnerů ve třetích zemích, případně subdodavatelská účast v jednotlivých projektech a kooperace s domácími subjekty.

V příštích letech bude nutná rekonstrukce železničních nákladních tratí, vláda plánuje modernizaci 4.945 km tratí do roku 2026.  Možnost v budoucnu uspět se svými prodeji se může rýsovat českým výrobcům strojů a zařízení pro povrchovou těžbu,  neboť se předpokládají značné investice při odkrývání nových nalezišť minerálů (zejména mědi a zlata) v andských oblastech. V jižněji položených částech země se počítá s růstem těžby ropy. Při prospekci aktivně operují kanadské, jihoafrické a australské firmy. V oblasti těžebního průmyslu a geologického průzkumu neexistují žádné restrikce pro zahraniční investory. Brazílie, Argentina a Chile budou v několika příštích letech nuceny zvýšit propustnost hraničních přechodů a investovat velké částky do rozvoje silniční sítě. Zde by se mohly uplatnit české stavební stroje. Roste znovu zájem o české obráběcí stroje – tradičně silné položky českého vývozu.

Slibným odvětvím pro investice je v současné době těžební průmysl. Mnohé světové firmy investují do průzkumu a hledání nových nalezišť surovin a minerálů stovky milionů USD. V provincii Neuquén v lokalitě Vaca Muerta byla objevena naleziště břidlicového plynu, která jsou 2. největší na světě, investice do těžby mají v příštích několika letech přesáhnout 35 mld. USD.

Perspektivním oborem je kolejová doprava. V současné době je modernizace železnic v rukách dodavatelů z Číny. Argentina koupila v posledních letech 1 500 nových vagónů pro osobní dopravu, podepsané jsou i další smlouvy na modernizaci tratí, jako je Belgrano Cargo atd. Jde o částky v mld. USD, zakázky jsou přímo přidělovány čínským firmám na základě podepsaných dohod mezi prezidenty obou zemí (prezident Macri podepsal dohody při návštěvě Číny v květnu 2017). Čína plně financuje všechny projekty.

Probíhá modernizace tratí z Bs. As. do Rosaria, z Bs. As. do Mar del Plata, ale ty jsou již přiděleny a v současnosti se na nich pracuje. Firma DT – Výhybkárna a strojovna je s konsorciem, stavějícím trať do Rosaria, v kontaktu. Kromě toho tento výrobce dodává výhybky pro nově stavěné i modernizované trasy metra v Buenos Aires. Problémem jsou dodací lhůty, firma je vyprodaná na dlouho dopředu.

ZÚ spolu se zástupcem Czech Trade a HK pracuje na přípravě projektu tramvají ve městě Córdoba, jednání velmi pokročila.

Firma Ferrit spolu se státním podnikem Diamo nabízí integrovaný systém dopravy pro uhelný důl YCRT (Yacimiento Carbonífero Río Turbio) v Riu Turbio v provincii Santa Cruz. Tato firma má podporu jak MPaO, tak i MZV.

Vzhledem k energetickým potížím, do kterých se Argentina dostala v posledním desetiletí, se pro české investory otevírají možnosti v investičních dodávkách pro energetický sektor, hlavně v obnovitelných zdrojích, na které klade vláda velký důraz. Bude probíhat i modernizace stávajících paroplynových a tepelných elektráren.

Vzhledem ke stále rostoucím cenám zemědělských produktů na světových trzích by bylo možné uvažovat i o investicích do zemědělství, např. biotechnologií a lesnictví.

Aktuální sektorové příležitosti pro Argentinu

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

V Argentině se každoročně koná celá řada veletrhů a výstav. Na konkrétní výstavní akce lze získat reference na Subsecretaría de Negociaciones Económicas y Comercio Internacional, Dirección de Servicios de Apoyo a la Promoción del Comercio Exterior, Reconquista 1088, 1003 Buenos Aires, tel.: 0054 11 43108360, fax: 43108359.

Nejvýznamnější mezinárodní veletrhy a výstavy se zemědělskou tématikou jsou:

 • ExpoAgro
 • CITA
 • Sociedal Rural Argentina

Stavebnictví:

 • Batimat
 • Expovivienda

 Telekomunikace a informační technologie:

 • Expocomm

Strojírenství:

 • FIMAQH

Potravinářství:

 • SIAL (Salón Internacional de Alimentación y Bebidas)
 • FIAR

Nakladatelství:

 • Feria del Libro

Hornictví a energetika:

 • Feria Minera v provincii San Juan (každý sudý rok)
 • Arminera (každý lichý rok)
 • Oil and Gas

Seznam všech výstav a veletrhů včetně jejich stránek.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: