Argentina: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Buenos Aires (Argentina)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Zdůvodnění ZÚ

Energetika

7308 Konstrukce části desky tyče aj. ze železa oceli

Argentina má obrovský deficit ve výrobě a distribuci elektrické energie. Přestože udávaný instalovaný výkon je více než 32 000 MW, skutečná produkce nepřesahuje 25 000 MW. Ve výstavbě je několik menších tepelných elektráren, nicméně potřebám země zdaleka nedostačují. Musí se tedy modernizovat i starší, z nichž některé mají české technologie. Právě zde je prostor pro české firmy, které by se měly snažit své komparativní výhody využít. Také distribuční sítě jsou zastaralé a na jejich modernizaci půjdou v příštích letech velké finanční prostředky. Hlavní překážkou výstavby nových elektráren a modernizace přenosových sítí je regulace cen, které jsou hluboko pod výrobními náklady. Vláda si je toho vědoma a v posledních měsících zahájila proces zvyšování spotřebitelských cen s cílem dostat je na rentabilní úroveň. V posledních letech se rozvíjejí i obnovitelné zdroje, hlavně solární a eolické elektrárny, zajímavým oborem jsou i elektrárny zpracovávající biomasu. I tady je ale problém s jejich rentabilitou.

7309 Nádrže, cisterny aj. ze železa, oceli nad 300 l

8507 Akumulátory elektrické včetně separátorů

Železniční dorpava

8607 Části součásti vozidel žel. aj. dopravy kolej

Modernizace železnic je velkou prioritou pro argentinskou vládu. Poměrně široká síť železnic byla v posledních dekádách zanedbávána, dnes zbývá pouhý zlomek tratí. Svršky a vozový park jsou zastaralé, jejich obnova si vyžádá rozsáhlé investice. Argentina uzavřela s Čínou kontrakt na dodávku 1 000 vagónů, první již byly dodány na dlouhodobý úvěr.Možnosti pro české firmy se naskýtají v dodávkách svršků, výhybek, kol a signalizačních zařízení.

Strojírenství

8419 Stroje ke zpracování materiálů změnou teplot

Argentina je vyspělou průmyslovou zemí, rozvoj strojírenství je pro vládu prioritou. Jedním z potenciálních odběratelů je např. automobilový průmysl, který produkuje až 900 000 aut ročně. Zájem je i o těžební stroje (plošiny) a stroje a zařízení pro hornický průmysl.

8428 Zařízení ost. zdvihací nakládací manipulační

8431 Součásti jeřábů vozíků ap. buldozerů fréz

8438 Stroje pro . přípravu výrobu potravin

8474 Stroje k třídění prosévání ap. zemin kamenů

8479 Stroje mechanické s vlastní indiv. funkcí

Obranný průmysl

9304 Zbraně ostatní ne zbraně sečné bodné

České lovecké a sportovní zbraně mají v zemi velmi dobrý zvuk a tradičně se dovážejí. O sofistikovanější výrobky českého obranného průmyslu by mohl být zájem, ale přezbrojení armády není vzhledem k finančním potížím pro vládu prioritou. Navíc neexistence Memoranda o spolupráci (je připraveno k podpisu už několik let) neumožňuje vládě přímo oslovit české firmy.

Chemický průmysl

2921 Sloučeniny s aminovou funkcí

Argentina povolí dovoz pouze u artiklů, které si neumí vyrobit sama.

3206 Barviva ost. výrobky anorg. použ. jako luminofor

Služby v oblasti výpočetní techniky

I.B 263 Tvorba softwarů (např. locating).

Argentina má mnoho schopných lidí v IT oboru, speciálně v programování. České firmy mohou využít absolventy technických vysokých škol. jejich využití je ekonomicky výhodné jak z důvodu nižších platů než v ČR nebo jiných vyspělých zemích, tak i vysoké adaptibilitě.

Exportní riziko podle OECD: 7/7

Přestože argentinská ekonomika v posledních letech stagnuje, dochází k potřebě nových investic zejména v těchto odvětvích: energetika, telekomunikace, těžební průmysl, výpočetní technika, hornictví, rekonstrukce železničních tratí, zemědělství včetně potravinářského průmyslu a infrastruktura. Pro výraznější přítomnost našich podnikatelů v těchto investičně náročných oblastech bude však klíčovým momentem nalezení finančně silných partnerů ve třetích zemích, případně subdodavatelská účast v jednotlivých projektech a kooperace s domácími subjekty.

V příštích letech bude nutná rekonstrukce železničních nákladních tratí, vláda plánuje modernizaci 4.945 km tratí do roku 2026.  Možnost v budoucnu uspět se svými prodeji se může rýsovat českým výrobcům strojů a zařízení pro povrchovou těžbu,  neboť se předpokládají značné investice při odkrývání nových nalezišť minerálů (zejména mědi a zlata) v andských oblastech. V jižněji položených částech země se počítá s růstem těžby ropy, i když její nízká cena a vysoké náklady na těžbu mohou rozvoj těžby ropy zbrzdit. Při prospekci aktivně operují kanadské, jihoafrické a australské firmy. V oblasti těžebního průmyslu a geologického průzkumu neexistují sice žádné restrikce pro zahraniční investory. Brazílie, Argentina a Chile budou v několika příštích letech nuceny zvýšit propustnost hraničních přechodů a investovat velké částky do rozvoje silniční sítě. Zde by se mohly uplatnit české stavební stroje. Roste znovu zájem o české obráběcí stroje – tradičně silné položky českého vývozu.

Slibným odvětvím pro investice je v současné době těžební průmysl. Mnohé světové firmy investují do průzkumu a hledání nových nalezišť surovin a minerálů stovky milionů USD. V provincii Neuquén byla objevena naleziště břidlicového plynu, která jsou údajně 2. největší na světě.

Perspektivním oborem je kolejová doprava. V současné době je modernizace železnic v rukách dodavatelů z Číny. Argentina koupila v posledních letech 1 200 nových vagónů pro osobní dopravu, podepsané jsou i další smlouvy na modernizaci tratí, jako je Belgrano Cargo atd. Jde o částky v mld. USD, zakázky jsou přímo přidělovány čínským firmám na základě podepsaných dohod mezi prezidenty obou zemí (v červenci 2014 zde v Bs. As., v únoru 2015 v Číně). Čína plně financuje všechny projekty.

Probíhá modernizace tratí z Bs. As. do Rosaria, z Bs. As. do Mar del Plata, ale ty jsou již přiděleny a v současnosti se na nich pracuje. Firma DT – Výhybkárna a strojovna je s konsorciem, stavějícím trať do Rosaria, v kontaktu. Kromě toho tento výrobce dodává výhybky pro nově stavěné i modernizované trasy metra v Buenos Aires. Problémem jsou dodací lhůty, firma je vyprodaná na dlouho dopředu.

ZÚ spolu se zástupcem Czech Trade pracuje na přípravě projektu tramvají ve městě Córdoba, zatím nedošlo k rozhodnutí o realizaci projektu.

Firma Ferrit spolu se státním podnikem Diamo nabízí integrovaný systém dopravy pro uhelný důl YCRT (Yacimiento Carbonífero Río Turbio) v Riu Turbio v provincii Santa Cruz. Tato firma má podporu jak MPaO, tak i MZV.

Vzhledem k energetickým potížím, do kterých se Argentina dostala v posledním desetiletí, se pro české investory otevírají možnosti v investičních dodávkách pro energetický sektor.

Dalšími perspektivními obory jsou turistika a hoteliérství, která zažívají boom v důsledku devalvace místní měny, čímž se současně zlevnila dovolená pro zahraniční turisty a zároveň se ze stejného důvodu prodražila zahraniční dovolená pro Argentince, takže roste i domácí turistický ruch.

Zajímavé by mohly být i investice do nemovitostí, zvláště pak v oblasti luxusního bydlení a nadstandardních kancelářských prostor a to hlavně v Buenos Aires, stejně jako investice do půdy a pozemků.

Vzhledem ke stále rostoucím cenám zemědělských produktů na světových trzích by bylo možné uvažovat i o investicích do zemědělství, např. biotechnologií a lesnictví.

Aktuální sektorové příležitosti pro Argentinu

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

V Argentině se každoročně koná celá řada veletrhů a výstav. Na konkrétní výstavní akce lze získat reference na Subsecretaría de Negociaciones Económicas y Comercio Internacional, Dirección de Servicios de Apoyo a la Promoción del Comercio Exterior, Reconquista 1088, 1003 Buenos Aires, tel.: 0054 11 43108360, fax: 43108359.

Nejvýznamnější mezinárodní veletrhy a výstavy se zemědělskou tématikou jsou:

 • ExpoAgro
 • CITA
 • Sociedal Rural Argentina

Stavebnictví:

 • Batimat
 • Expovivienda

 Telekomunikace a informační technologie:

 • Expocomm

Strojírenství:

 • FIMAQH

Potravinářství:

 • SIAL (Salón Internacional de Alimentación y Bebidas)
 • FIAR

Nakladatelství:

 • Feria del Libro

Hornictví:

 • Feria Minera v provincii San Juan

Seznam všech výstav a veletrhů včetně jejich stránek.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: