Argentina: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Buenos Aires (Argentina)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoj obchodní bilance mezi ČR a Argentinou

 

       2011 

2012         

2013        

2014        

2015

Export

85 803 000

69 838 000

98 527 000

90 721 000

88 955 000

Import

87 960 000

80 717 000

47 329 000

77 586 000

98 812 000

Saldo

-2 157 000

-10 879 000

51 198 000

13 135 000

- 9 857 000

Údaje jsou v USD

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejvýznamnější položky českého vývozu do Argentiny za rok 2015 ( USD)

Kód zboží (HS 4)

Název zboží

Objem

8517

Přístroje telefonní,ost.přístroje pro vysílání,příjem hlasu,dat jn

21 611 000

8708

Části součásti vozidel motor osob aj traktorů

5 618 000

3917

Trouby trubky hadice z plastů příslušenství

4 064 000

8415

Stroje přístroje klimatizační

2 720 000

8429

Buldozery srovnávače rypadla apod. s pohonem

2 295 000

9012

Mikroskopy jiné než optické difraktografy

1 863 000

8414

Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory apod.

1 809 000

7308

Konstrukce části desky tyče ze železa oceli

1 701 000

4813

Papír cigaretová i řezanýve tvaru složek apod.

1 644 000

7302

Materiál pro stavbu tratí žel. tramvaj.

1 606 000

Údaje jsou v USD

Nejvýznamnější položky českého dovozu z Argentiny za rok 2015 (USD)

Kód zboží (HS 4)

Název zboží

Objem

8708

Části součásti vozidel motor osob aj traktorů

49 310 000

5101

Vlna nemykaná nečesaná

10 063 000

2308

Látky odpady zbytky rostlin pro výživu zvířat

7 826 000

1202

Oříšky arašídové nepražené jinak neupravené

3 910 000

0201

Maso hovězí čerstvé chlazené

3 587 000

0805

Plody citrusové čerstvé sušené

3 587 000

8704

Vozidla motorová pro dopravu nákladní

 3 057 000

2008

Ovoce ořechy a jiné části rostlin

1 934 000

2204

Víno z čerstvých hroznů mošt vinný jiný

1 746 000

8409

Části součásti pro motory pístové

1 597 000

Údaje jsou v USD

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V roce 2015 měly služby podíl 62,4 % na tvorbě HDP, celková hodnota vytvořená v rámci sektoru služeb byla 337 mld. USD. Největší podíl připadl na státní administrativu, obranu a zahraniční organizace, celkem 23 %. (www.cesla.com)

V roce 2015 byla nejrychleji rostoucím sektorem mobilní telefonní komunikace, 7% nárůst oproti roku 2014.

Česká republika se prostřednictvím stánku Czech Tourism pravidelně účastní turistického veletrhu FIT, který se koná v září v Buenos Aires. Loňský ročník byl dle vyjádření zástupce Czech Tourism velmi úspěšný. (www.desarrolloturistico.gov.ar)

Argentina začíná být českými firmami jen velmi pomalu znovu objevována. Jedná se především o oblasti cestovního ruchu, dopravy a kultury. ZÚ zaznamenává jen minimální počet dotazů v oblasti služeb.

Stejně tak lze charakterizovat i žádosti o informace z argentinské strany. V minulém roce se na zastoupení CzechTourism začaly častěji obracet cestovní kanceláře, stejně tak se zvyšuje počet individuálních tazatelů obracejících se přímo na ZÚ. Tento subsektor se také jeví do budoucna jako perspektivní.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Největší českou firmou v Argentině je firma Moravia, která se zabývá IT a softwarem. Sídlí v Rosariu a má cca 300 zaměstnanců.

Lahvárna Vítkovice a.s. v roce 2005 investovala do místní výroby plynových lahví CIDEGAS cca 6 mil. USD. Sídlí ve městě Olavarría v provincii Buenos Aires.

ZKL Rodamientos S.A. – ZKL Rodamientos S.A. je úspěšná argentinská akciová společnost vlastněná z 97 % českou firmou ZKL Brno a.s. (zbývající 3 % vlastní arg. společník). Tato firma v roce 2004 expandovala do Brazílie, Chile a Bolívie, pobočku má rovněž v Uruguayi. V roce 2006 dosáhly prodeje téměř 4 milionů USD, v roce 2007 již 7 mil. USD. Vlivem ochranářských opatření Argentiny v roce 2012 prodeje výrazně klesly, nicméně se drží na úrovni 2 mil. USD ročně.

TRAFULTEX S.A.  je argentinská firma (jedním z většinových vlastníků je krajan pan V. F. Beneš) zastupující české textilní strojírenství v Argentině. Je reprezentantem českých firem Rieter Ústí nad Labem, ZTM Mareal Vsetín a úzce spolupracuje s Textilním výzkumným ústavem v Liberci.

V Argentině mají dále zastoupení české firmy:

  • Sindat spol. s r.o. (zastupuje společnost Baremes)
  • Brisk Tábor (zastupuje firma Tristan Marek Corp.)
  • JAWA CZ(reprezentant Roberto Martínez)
  • Česká zbrojovka a.s. (zastupuje firma Barraldo)
  • Sellier&Bellot a.s.(reprezentuje firma Barraldo)
  • BEZ Motory, a.s. (zastupuje firma Amero Trading)
  • Walter Engines a.s. (servisní středisko u firmy Alagro)
  • ČSA (reprezentuje společnost Lambertini)

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Během návštěvy prezidenta V. Havla v Argentině v září 1996 byla podepsána Dohoda o podpoře a ochraně investic. V souvislosti se vstupem ČR do EU byl argentinské straně předán pozměňovací návrh, nová dohoda není zatím uzavřena a zdá se, že ani nebude. Argentina argumentuje tím, že v připravované Asociační dohodě mezi EU a Mercosur bude tato otázka řešena.

Se vstupem ČR do EU (1. 5. 2004) pozbyla platnost Dohoda o ekonomické a obchodní spolupráci mezi vládou ČR a vládou Argentinské republiky z roku 1999.

Předseda vlády ČR podepsal u příležitosti své návštěvy 6. března 2006 Smlouvu o hospodářské a průmyslové spolupráci. Argentinská strana ratifikovala dokument na podzim roku 2008, o čemž informoval během své návštěvy v Praze ministr zahraničních věcí, Jorge Taiana. Termín konání první Smíšené komise nikdy nebyl stanoven a argentinská strana o ní nemá zájem. 

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Argentina je podle klasifikace OECD zemí, která nemá nárok na rozvojovou spolupráci, takže ČR jí žádnou neposkytuje.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: