Argentina: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

8. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Buenos Aires (Argentina)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoj obchodní bilance mezi ČR a Argentinou (v USD)

 

2012         

2013        

2014        

2015

2016 

Export

69 838 000

98 527 000

90 721 000

88 955 000

89 956 000 

Import

80 717 000

47 329 000

77 586 000

98 812 000

117 502 000 

Saldo

-10 879 000

51 198 000

13 135 000

- 9 857 000

- 27 546 000 

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejvýznamnější položky českého vývozu do Argentiny za rok 2016 ( USD)

Kód zboží (HS 4)

Název zboží

Objem

8708

Části součásti vozidel motor osob aj traktorů

6 876 000

8517

Přístroje telef., ostatní přístroje pro vysílání, příjem hlasu

 5 567 000

8537 

Rozvaděče panely rozvodové stoly aj. 

 4 748 000

8429

Buldozery srovnávače rypadla apod. s pohonem

4 035 000

3917

Trouby trubky hadice přísl. z plastů 

3 646 000

8536

Zařízení el. k ochraně, spínání el. obvodů

3 569 000

8502

Soustrojí generátorová elektr. měniče rotační

3 202 000

8477

Stroje na zpracování kaučuku plastů jn.

2 910 000

8427

Vozíky stohovací vidlicové aj. s zaříz. manip.

2 864 000

8414

Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory apod.

2 576 000

Údaje jsou v USD

Nejvýznamnější položky českého dovozu z Argentiny za rok 2016 (USD)

Kód zboží (HS 4)

Název zboží

Objem

8708

Části součásti vozidel motor osob aj traktorů

58 080 000

5101

Vlna nemykaná nečesaná

21 505 000

0805 

Plody citrusové čerstvé sušené

 

5 194 000

0201 

Maso hovězí čerstvé chlazené

 

 4 321 000

1202

Oříšky arašídové nepražené jinak neupravené

4 276 000

0201

Maso hovězí čerstvé chlazené

3 587 000

2304

Pokrutiny odpad po extrahování soj. oleje

3 608 000

2401

Tabák nezprac. odpad tabákový

 3 359 000

2008

Ovoce ořechy a jiné části rostlin

2 063 000

8409

Části součásti pro motory pístové

1 553 000

5105 

Vlna chlupy zvířecí jemné hrubé mykané česané 

 1 549 000

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V roce 2016 měly služby podíl 55 % na tvorbě HDP, celková hodnota vytvořená v rámci sektoru služeb byla 316 mld. USD. Největší podíl připadl na velkoobchod, maloobchod a opravy, sektor nemovitostí,

státní administrativu, zdravotnictví, školství (www.indec.com)

V roce 2016 byl nejrychleji rostoucím sektorem obchod, státní administrativa (je to dáno hlavně vysokou inflací při stálém kurzu dolaru).

Česká republika se prostřednictvím stánku Czech Tourism pravidelně účastní turistického veletrhu FIT, který se koná v září v Buenos Aires. Loňský ročník byl dle vyjádření zástupce Czech Tourism velmi úspěšný. (www.desarrolloturistico.gov.ar)

Argentina začíná být českými firmami jen velmi pomalu znovu objevována. Jedná se především o oblasti cestovního ruchu, dopravy a kultury. ZÚ zaznamenává jen minimální počet dotazů v oblasti služeb.

Stejně tak lze charakterizovat i žádosti o informace z argentinské strany. V minulém roce se na zastoupení CzechTourism začaly častěji obracet cestovní kanceláře, stejně tak se zvyšuje počet individuálních tazatelů obracejících se přímo na ZÚ. Tento subsektor se také jeví do budoucna jako perspektivní.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Největší českou firmou v Argentině je firma Moravia, která se zabývá IT a softwarem. Sídlí v Rosariu a má cca 300 zaměstnanců.

Lahvárna Vítkovice a.s. v roce 2005 investovala do místní výroby plynových lahví CIDEGAS cca 6 mil. USD. Sídlí ve městě Olavarría v provincii Buenos Aires. V současné době má vážné finanční problémy a je na pokraji bankrotu.

ZKL Rodamientos S.A. – ZKL Rodamientos S.A. je úspěšná argentinská akciová společnost vlastněná z 97 % českou firmou ZKL Brno a.s. (zbývající 3 % vlastní arg. společník). Tato firma v roce 2004 expandovala do Brazílie, Chile a Bolívie, pobočku má rovněž v Uruguayi. V roce 2006 dosáhly prodeje téměř 4 milionů USD, v roce 2007 již 7 mil. USD. Vlivem ochranářských opatření Argentiny v roce 2012 prodeje výrazně klesly, nicméně se drží na úrovni 2 mil. USD ročně.

TRAFULTEX S.A.  je argentinská firma (jedním z většinových vlastníků byl krajan V. F. Beneš) zastupující české textilní strojírenství v Argentině. Je reprezentantem českých firem Rieter Ústí nad Labem, ZTM Mareal Vsetín a úzce spolupracuje s Textilním výzkumným ústavem v Liberci.

V Argentině mají dále zastoupení české firmy:

  • Sindat spol. s r.o. (zastupuje společnost Baremes)
  • Brisk Tábor (zastupuje firma Tristan Marek Corp.)
  • JAWA CZ(reprezentant Roberto Martínez)
  • Česká zbrojovka a.s. (zastupuje firma Baraldo)
  • Sellier&Bellot a.s.(reprezentuje firma Baraldo)
  • BEZ Motory, a.s. (zastupuje firma Amero Trading)
  • Walter Engines a.s. (servisní středisko u firmy Alagro)
  • ČSA (reprezentuje společnost Lambertini)

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Během návštěvy prezidenta V. Havla v Argentině v září 1996 byla podepsána Dohoda o podpoře a ochraně investic. Jedná se o prezidentskou smlouvu. V r. 2005 byl z důvodu harmonizace Dohody s právem EU zaslán argentinské straně návrh jednotlivých ustanovení, které MF ČR navrhuje doplnit do platné Dohody. AR strana na návrh nereagovala. Od té doby česká strana argentinskou stranu již dvakrát urgovala, argentinská strana vzala český zájem o renegociaci stávající DPOI na vědomí a zavázala se (v r. 2011 na 1. zasedání CZ-AR Komise pro vzájemnou hospodářskou spolupráci), že bude informovat jejich příslušnou instituci. Žádná další oficiální reakce Argentiny nebyla dosud obdržena, ale neoficiálně víme, že Argentina odmítá podepisovat bilaterální dohody s argumentem, že problematika bude řešena v rámci Asociační dohody EU-Mercosur.

 

Se vstupem ČR do EU (1. 5. 2004) pozbyla platnost Dohoda o ekonomické a obchodní spolupráci mezi vládou ČR a vládou Argentinské republiky z roku 1999.

Předseda vlády ČR podepsal u příležitosti své návštěvy 6. března 2006 Smlouvu o hospodářské a průmyslové spolupráci. Argentinská strana ratifikovala dokument na podzim roku 2008, o čemž informoval během své návštěvy v Praze ministr zahraničních věcí, Jorge Taiana. V roce 2011 proběhlo v Praze jednání první Smíšené komise, od té doby se jej nepodařilo z důvodu nezájmu argentinské strany zorganizovat. Při návštěvě náměstka ministra průmyslu a obchodu V. Bartla v březnu 2017 došlo ke shodě, že je potřebné zorganizovat další setkání Smíšené komise, nejlépe ještě v roce 2017.

 

Dohoda o vydávání

Jednání o dohodě o vydávání (extradici), která zajistí efektivnější mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech s Argentinou, bylo zahájeno 1. kolem v srpnu 2015 v Praze. V únoru 2016 pak jednání pokračovalo 2. kolem v Buenos Aires. Dle informací od naší delegace bylo dosaženo úplné shody nad textem, takže smlouva je připravena k podpisu a následné ratifikaci (jedná se o smlouvu prezidentské kategorie).

 

Memorandum o spolupráci mezi ministerstvy obrany

ČR má velký zájem o podpis Memoranda. V současné době je text Memoranda v meziresortním připomínkovém řízení, musí jej schválit Parlament. Memorandum umožní získání přímých zakázek bez potřeby se účastnit výběrového řízení.

 

Smlouva mezi Celními správami

V říjnu 2016 navštívili Argentinu zástupci Celní správy, kteří dohodli znění textu Smlouvy o vzájemné výměně informací.

 

 Smlouva o sociálním zabezpečení

Jedná se o prezidentskou smlouvu. MZV předalo v květnu 2014 žádost o provedení sondáže zájmu argentinské strany na sjednání dvoustranné smlouvy o sociálním zabezpečení, tj. o předání textu vzorové smlouvy v angličtině, Argentina na návrh ČR zatím nereagovala, nicméně zájem ČR na sjednání dvoustranné smlouvy o sociálním zabezpečení nadále trvá.

 

 

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Argentina je podle klasifikace OECD zemí, která nemá nárok na rozvojovou spolupráci, takže ČR jí žádnou neposkytuje.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: