Argentina: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

21. 6. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Buenos Aires (Argentina)

   

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoj obchodní bilance mezi ČR a Argentinou (v tis. USD)

 

2013        

2014        

2015

2016 

2017

Export

98 527

90 721

88 955

89 956

92 442

 

Import

47 329

77 586

98 812

117 502

98 116

Saldo

51 198

13 135

- 9 857

- 27 546

- 5 674

Zdroj: ČSÚ

 

Ze statistik vzájemného obchodu je v případě Argentiny velice těžké vyvozovat nějaké hlubší závěry. Do roku 2015 přetrvácající problémy a omezení zahraničního obchodu se odbourávají jen postupně a meziroční změny proto nevypovídají příliš o ekonomické aktivitě v Argentině a z toho plynoucí dovozní poptávce. Je vidět, že český vývoz je objemově víceméně stabilní, což lze chápat jako jen pomalé (znovu)objevování Argentiny ze strany českých firem, protože celkový dovoz Argentiny roste meziročně o desítky procent. Výkyvy v objemech vývozu způsobují především kolísající ceny zemědělských komodit, které tvoří velkou část argentinských vývozů k nám.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejvýznamnější položky českého vývozu do Argentiny za rok 2017 (tis. USD)

Kód zboží (HS 4)

Název zboží

Objem

8429

Buldozery, srovnávače, rypadla apod. s pohonem 

10 957

8707

části, součásti a příslušenství motorových vozidel

8 112

8536

Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů

4 127

8414

Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory apod.

3 638

8517

Telefonní přístroje včeetně telefonů pro celulární sítě

3 114

3917

Trouby, trubky hadice příslušenství z plastů

2 792

8413

Čerpadla i se zařízením měřícím, zdviže na kapaliny

2 731

8537

Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a jiné základny

2 653

5603

Textilie netkané i inpregnované laminované

2 344

8427

Vozíky stahovací vidlicové aj. s manipulačním zařízením

2 119

 

 

  

Nejvýznamnější položky českého dovozu z Argentiny za rok 2017 (tis. USD)

Kód zboží (HS 4)

Název zboží

Objem

8708

 

Části, součásti a příslušenství motorových vozidel

45 376

5101

Vlna nemykaná nečesaná

11 742

2401

Tabák nezpracovaný, odpad tabákový

7 523

1202

Oříšky arašidové nepražené jinak neupravené

4 985

0201

Maso hovězí čerstvé chlazené

4 961

3004

Léky odměřené ne krev amtisera apod. vata

3 647

1701

Cukr třtinový řepný sacharoza chemicky čistá

2 485

2008

Ovoce ořechy aj. části rostlin

2 111

2304

Pokrutiny odpad pro extrahování sojového oleje

1 951

0805

Plody citrusové čerstvé sušené

1 871

 

Srovnání vzájemného česko-argentinského obchodu odpovídá struktuře obchodu i dalších vyspělých, především evropských zemí. Argentina poptává průmyslové produkty a hlavní pozice v jejím vývozu zaujímají položky, spojené se zemědělstvím a potravinovou produkcí. 

 

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Argentina je velkým poskytovatelem turistických služeb, z čehož má každý rok miliardové příjmy v dolarech. I čeští turisté začínají více objevovat argentinskou nabídku a utrácet tak za služby v Argentině. Český vývoz služeb do Argentiny je minimální, struktura a ekonomický stav argentinské ekonomiky nedává vzniknout přílišnému prostoru pro velký vývoz služeb, což je příznakem vyspělých ekonomik jako např. USA (prodej software, filmů a hudby, konzultačních služeb aj.). Většina vzájemné obchodní výměny v oblasti služeb se proto odehrává v oblasti dopravy a turistiky. V roce 2017 naše firmy vyvezly služby v hodnotě 64,6 mil. Kč a spotřebovaly služby za 118,8 mil. Kč. Česká republika tak vloni zaznamenala v oblasti služeb deficit 54,2 mil. Kč.

Zdroj: statistika ČNB

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Vzhledem na geografickou vzdálenost Argentiny od ČR je většina zde přítomných českých firem zastoupena místních zástupcem nebo dealerem, který obchoduje na svoje jméno, bez uvedené české firmy. Za vxyložené české investory do argentinských společností tak lze považovat pouze firmy Moravia IT, Vítkovice Lahvárna, Mega, ZKL.

 

České firmy v Argentině:

 

Brand Embassy

Eduardo Mendoza

Mob.: +54 9 11 5400 2868

E-mail: eduardo.mendoza@brandembassy.com

www.brandembassy.com   

 

Mega

Jorge Fesenko

Tel:    +540 353 450 7540
Mob.: +549 353 417 2910
 
Moravia IT
Mariana Penachi
Nordlink PWP Building
Av. Madres de Plaza 25 de Mayo 3020 - 6th Floor 
S2013SWJ Rosario
 Tel: +54 0341 5302 406
Mob.: +549341 3669 933
 
Vítkovice Lahvárna
(CIDEGAS)
Los Ciruelos
5993 PIO 1, (7400) Olavarría, Buenos Aires
Tel.:: +54 2284 44-6344/45
 
ZKL Rodamientos
Pablo Mendez
Av. Alicia Moreau de Justo 1848
Tel.: +54  9 113944 6505

www.zklgroup.com.ar

 

Zástupci českých firem v Argentině:

Aberdeen International (Budvar)

Carlos Paulik

Av. del Libertador 13925

Martinez, Buenos Aires

Tel.: +54 11 4798 3142

E-mail: cpaulik@aberdeenfoods.com

www.aberdeenfoods.com

 

Ángel Baraldo (Česká zbrojovka)

Alejandro Baraldo

Av. Belgrano 270

Buenos Aires

Tel.:+54 114342 4233

E-mail: alebaraldo@angelbaraldo.com

www.angelbaraldo.com 

 

Altemaq (TOS Varnsdorf)

Federico Brandt

Defensa 665 

Buenos Aires

Tel: +54 11 5238 9873

E-mail: federicobrandt@altemaqsa.com.ar

www.altemaqsa.com.ar

 

Baremes (Technistone)

Lionel Barese

Espinosa 2253

Buenos Aires

Tel.: +54 9 11 4044-0596

E-mail: lbarese@baremes.com.ar

www.baremes.com.ar 

 

Brisk Latinoamerica (Brisk Tábor)

Tristan Marek 

Tel.: +54 911 6594 6954

E-mail: tristan.marek@briskla.com 

 

Henia (Ekopanely)

Juan Manuel Vázquez

Tel.: +54 9 3548 467 342

E-mail: jmvz@henia.com.ar

www.hwnia.com.ar 

 

VKING SAS (LET - Aircraft Industries)

Juan Manuel Tobio

Av. del Libertador 1254

Buenos Aires

Tel.: +54 11 3093 1292

jmtobio@vking-ar.com 

www.vking-argentina.com 

 

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

ČR má s Argentinou od roku 1998 platnou Dohodu i podpoře a vzájemné ochraně investic

 

Předseda vlády ČR podepsal u příležitosti své návštěvy 6. března 2006 Smlouvu o hospodářské a průmyslové spolupráci. Argentinská strana ratifikovala dokument na podzim roku 2008, o čemž informoval během své návštěvy v Praze ministr zahraničních věcí, Jorge Taiana. V roce 2011 proběhlo v Praze jednání první Smíšené komise, od té doby se jej nepodařilo z důvodu nezájmu argentinské strany zorganizovat. Při návštěvě náměstka ministra průmyslu a obchodu V. Bartla v březnu 2017 došlo ke shodě, že je potřebné zorganizovat další setkání Smíšené komise.

 

Dohoda o spolupráci mezi ministerstvy obrany

ČR má velký zájem o podpis Memoranda. V současné době je text Memoranda v meziresortním připomínkovém řízení. 

 

Smlouva mezi Celními správami o spolupráci v elních otázkách

Na jaře 2018 proběhlo v Buenos Aires tzv. technické čtení, které odhalilo některé chyby. Text se proto musel vrátit na opětovné projednání do ČR a nyní (květen 2018) ještě nedošlo k opětovnému zaslání upraveného textu do Argentiny.

  

 

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Argentina je podle klasifikace OECD zemí, která nemá nárok na rozvojovou spolupráci, takže ČR jí žádnou neposkytuje.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: