Argentina: Vztahy země s EU

8. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Buenos Aires (Argentina)
Obsah neuveden

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace Evropské komise sídlí v Buenos Aires na adrese
Ayacucho 1537, 1113 Buenos Aires
tel.: 0054-11-4805 3759
web: http://eeas.europa.eu/delegations/argentina/index_es.htm

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Obchod s EU měl v uplynulých letech klesající tendenci a EU byla minulými vládami rodiny Kirchnerů prakticky ignorována. To dokazuje i fakt, že za celých 12 let vlády rodina Kirchnerů nenavštívila Brusel.

V roce 2016 činil deficit argentinského zahraničního obchodu s EU 1,351 mld. USD, když argentinský vývoz stoupl o 3,5 % ( 8,539mld. USD), dovoz klesl o 2,5 % (9,891 mld. USD). Za vlády Kirchnerů existovala ve vzájemném obchodu různá omezení tarifního i netarifního charakteru.

S nástupem vlády M. Macriho v prosinci 2015 se situace radikálně změnila. Byla zrušena veškerá devizová omezení, byl sjednocen kurs pesa, zrušena vývozní cla (s výjimkou sóji). Byl zrušen systém dovozních licencí a byl nahrazen systémem automatických a neautomatických licencí, který je liberálnější, i když nelze stále hovořit o úplné liberalizaci dovozů. Nová vláda se snaží zlepšit vztahy hlavně se zeměmi EU, tradičním obchodním partnerem země. O tom svědčí i pokrok v jednáních mezi EU a Mercosurem, která dosud Argentina spolu s Brazílií bojkotovala. Zdá se, že do konce roku 2017 by mohl dojít k podpisu dohody.

 

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Argentina patří mezi státy poskytující rozvojovou pomoc. Sama byla vzhledem k zařazení mezi Mid Income Countries v roce 2000 z přijímání rozvojové spolupráce vyřazena, nicméně po ekonomickém debaklu v roce 2001 se vrátila mezi příjemce. V současné době je pro země EU opět nad úrovní příjemců, takže většina zemí EU ukončila bilaterální projekty a zrušila svá oddělení rozvojové spolupráce v rámci ZÚ. EU financuje projekty hlavně v oblastech good governance, gender otázek apod.

Bližší podrobnosti o poskytování rozvojové spolupráce najdete na webu: eeas.europa.eu/delegations/argentina

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: