Arménie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

14. 8. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Jerevanu (Arménie)

viz níže

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

Vzájemný obchod ČR- Arménie 2012-2016 (v tis. EUR)

 

2012

2013

2014

2015

2016

vývoz ČR

30399

19078

19757

20866

14165.5

dovoz ČR

1703

2335

1604

1981

2198.1

obrat

32102

21413

21361

22847

16363.6

saldo

28696

16743

18153

18885

11967.4

 

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

10 nejvýnamnějších položek českého vývozu

 

HS Code

Product Name

thousand US $, 2015

Thousand US $, 2016

Change, %

8471

Automatic data processing machines and units

4124.9

4968.2

120.4

8517

Telephone sets, including telephones for cellular networks or for other wireless networks

363.6

1172.8

322.6

7013

Glassware of a kind used for table, kitchen, toilet, office, indoor decoration or similar purposes

713.6

650.4

91.1

8507

Electric accumulators, including separators

656.5

609.1

92.8

8481

Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like

36.6

434.1

1186.1

3402

Organic surface-active agents (not soap); surface-active, washing and cleaning preparations

487.9

433.5

88.9

6815

Stone or other mineral substances

160.6

409.4

254.9

8528

Monitors and projectors, reception apparatus for television, radio-broadcast receivers or sound or video recording or reproducing apparatus

421.3

354.8

84.2

8421

Centrifuges, including centrifugal dryers; filtering or purifying machinery and apparatus for liquids or gases

351.5

347.7

98.9

7326

Articles from iron or steel

22.7

220.9

973.1

 

10 nejvýznamnějších položek českého dovozu

 

HS Code

Product Name

thousand US $, 2015

Thousand US $, 2016

Change, %

7607

Aluminium foil of a thickness not exceeding 0.2mm

46.9

930.6

19.8 times

2208

Ethyl alcohol, undenatured of an alcoholic strength by volume of less than 80% volume

1194.6

843.5

70.6

9032

Regulating or controlling instruments and apparatus of automatic type

68.9

82.1

119.2

7020

Glass articles

63.5

76.2

120.0

6403

Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather

68.8

0

6802

Monumental or building stone, worked and articles of mosaic cubes

8.1

57.5

709.9

2204

Wine of fresh grapes, including fortified wines

19.6

44

224.5

2512

Siliceous fossil meals and similar siliceous earths

11.6

34.9

300.9

2005

Vegetables preparations n.e.c.; prepared or preserved

1.5

27.1

18 times

8529

Transmission apparatus; parts suitable for use solely or principally with the apparatus

15

22.3

148.7

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V oblasti služeb lze po otevření konzulárního úseku ZÚ Jerevan v květnu 2015 zmínit zvýšený objem turistického ruchu.

 

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

České firmy mají zájem navázat na dodávky z minulosti, kdy byly z ČR vyvezeny do Arménie např. turbíny pro vodní elektrárny, a podílet se na modernizaci arménské infrastruktury svou vyspělou technologií a výrobky. Je rozpracován projekt na dodávku cca 120 traktorů Zetor pro kraj Armavir, na dodávku 200 nákladních vozů Tatra pro nový projekt těžby molybdenu, na dodávku elektrických železničních souprav pro Jihokavkazskou železnici Škody Vagonka, na dodávku trolejbusů Škoda pro Jerevan.

Existuje prostor pro spolupráci v oblasti ekologického energetického strojírenství (kogenerační jednotky na bioplyn či turbíny do čističek odpadních vod a systémů zásobování pitnou vodou) a potravinářského strojírenství. Čeští vědci spolupracují v rámci mnohostranných projektů rozvojové spolupráce na zvyšování bezpečnosti jaderné elektrárny Metsamor, na pravidelné údržbě se podílí Škoda JS.

Škoda JS – realizován kontrakt na provozní prohlídky tlakové nádoby reaktoru na Jaderné elektrárně Metsamor

CINK Hydro-Energy k.s. – připravovaný projekt na dodávku 4 ks turbín pro větší investiční celek - kaskádu elektráren MVE Amberd. Financující banka – ČSOB, a.s., dovozce – Amberd HEK, Ltd., dlužník – Ardshininvestbank CJSC, pojištění EGAP

Zetor – jednání o dodávkách traktorů (cca 120 ks pro kraj Armavir). Jednání se v posledních týdnech zadrhla na vyšší ceně Zetoru v porovnání s polskou konkurencí.

Škoda Vagónka – jednání o dodávkách elektrických železničních souprav pro Jihokavkazskou železnici, což je dceřiná společnost RŽD (Ruské železnice), která má veškerou železniční dopravu v Arménii v koncesi na 30 let.

Škoda Electric – jednání o dodávkách trolejbusů pro Jerevan, nabídka předložena prostřednictví ZÚ, město hledá možnosti financování.

Tatra – jednání o dodávkách 200 ks nákladních automobilů pro nový projekt těžby molybdenu, momentálně se čeká na legislativní změny, které investor vyžaduje.

Škoda Auto – úspěšně působí na arménském trhu, zásobuje především taxislužby a podnikové flotily, má zájem i o dodávky pro státní sektor, jako např. v Moldavsku, či policii, jako např. v Gruzii; na příkladu Škody je možné vnímat jistou diskriminaci některých dovozců a prodejců motorových vozidel, na něž se nevztahují stejné podmínky státní podpory při prodejích určitým skupinám obyvatelstva – vláda subvencuje prodeje motorových vozidel mladým rodinám, ale pouze značky Kia.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Arménie oficiálně oznámila, že není právním nástupcem bývalého SSSR, a proto neuznává platnost žádné smlouvy či dohody z dřívějšího období, a prohlásila, že dává přednost vytvoření nové smluvní základny. K uzavření sukcesní problematiky s Arménskou republikou došlo k 28. 4. 2004 s tím, že ve vzájemných vztazích neplatí smlouvy sjednané mezi bývalým Československem a SSSR.

Mezi oběma zeměmi jsou podepsány následující bilaterální dokumenty:

 • Protokol o spolupráci mezi MZV ČR a MZV Arménie - Jerevan, 1. 3. 1996
 • Smlouva mezi Českou republikou a Arménskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku – Jerevan, 6. 7. 2008
 • Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Arménské republiky o vojenské spolupráci – Jerevan, 26. 3. 2010
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o letecké dopravě – Jerevan, 17. 5. 2010
 • Smlouva mezi Českou republikou a Arménskou republikou o předávání a přebírání protiprávně pobývajících osob – Jerevan, 17. 5. 2010
 • Prováděcí protokol mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem územní správy Arménské republiky k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Arménskou republikou o předávání a přebírání protiprávně pobývajících osob – Jerevan, 17. 5. 2010
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu – Jerevan, 10. 12. 2010
 • Memorandum o porozumění mezi Diplomatickou akademií MZV ČR a Diplomatickou školou Arménie – Praha, 25. 4. 2013
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti – Praha 30. 1. 2014
 • Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Arménské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy – Praha 30. 1. 2014
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci – Praha 30. 1. 2014
 • Memorandum o spolupráci v celních záležitostech mezi Generálním ředitelstvím cel České republiky a Státním daňovým a celním výborem Arménské republiky – Praha 30. 1. 2014
 • Společné prohlášení o záměru spolupráce v oblasti životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem ochrany přírody Arménské republiky– Praha 30. 1. 2014
 • Memorandum o záměrech spolupracovat v oblasti předcházení a likvidace mimořádných událostí, požární ochrany a ochrany obyvatelstva mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem pro mimořádné situace Arménské republiky – Praha 30. 1. 2014
 • Memorandum o vzájemném porozumění mezi vedením Karlovarského kraje a vedením Vajoc dzorské oblasti o obchodně-ekonomické, humanitární a kulturní spolupráci – Praha 31. 1. 2014
 • Memorandum o porozumění mezi Moravskoslezským krajem a Armavirským krajem – Praha 31. 1. 2014
 • Memorandum o spolupráci mezi Krkonošským národním parkem a Národním parkem Dilijan – Praha 31. 1. 2014
 • Memorandum o spolupráci mezi Ústavem hematologie a krevní transfuze a Hematologickým centrem prof. R.H. Jeoljana – Praha 31. 1. 2014
 • Smlouva o společném vývoji metod buněčné terapie – Praha 31. 1. 2014
 • Dohoda mezi Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s. a Arménskou exportní pojišťovací agenturou – Praha 31. 1. 2014
 • Memorandum o porozumění mezi Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR a Asociací podnikatelů ve stavebnictví Arménské republiky – Praha 31. 1. 2014.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V Arménii se ČR v rámci rozvojové spolupráce zaměřovala v uplynulých letech převážně na prevenci migrace do ČR (dvoustranné projekty Ministerstva vnitra) a na jadernou energetiku (mnohostranné projekty Státního úřadu pro jadernou bezpečnost).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: