Arménie: Zahraniční obchod a investice

19. 10. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Jerevanu (Arménie)
Obsah neuveden

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2011

2012

2013

2014

2015

Vývoz

1 334,3

1 380,2

1 478,8

1 519,3

1 486,9

Dovoz

4 145,3

4 261,2

4 385,9

4 424,4

3 254,0

Saldo

-2 811,0

-2 881,0

-2 907,1

-1 094,9

-1 767,1

Údaje v mil. USD 
Zdroj:
www.armstat.am

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

AM obchod s ČS EU v roce 2015, zdroj: Eurostat. Údaje jsou v tis. EUR

 

No

Country

Export

Export share %

Import

Import share %

Total

Total share %

Change  % with 2014

Comments

(compared with 2014)

 

    
 1.  

Germany

131 228.6

9.7

148 771.4

5.0

280   000.0

6.5

32.3

Decrease by 67.7%

    
 1.  

Italy

30 843.4

2.3

108 649.7

3.7

139   493.1

3.2

79.7

Decrease by 20.3%

    
 1.  

Belgium

44 298.0

3.3

53 635.6

1.8

97   933.6

2.3

109.4

Increase by 9.4%

    
 1.  

Netherlands

37 687.8

2.8

31 506.9

1.1

69   194.7

1.6

323.3

Increase by  223.3%

    
 1.  

Poland

13 832.8

1.0

49 654.6

1.7

63   487.4

1.5

91.2

Decrease by 8.8%

    
 1.  

Spain

37 229.4

2.8

18 487.1

0.6

55   716.5

1.3

106.0

Increase by 6.0%

    
 1.  

France

2 582.7

0.2

39 807.8

1.3

42   390.5

1.0

178.1

Increase by 78.1%

    
 1.  

Austria

2 029.5

0.2

21 095.8

0.7

23   125.2

0.5

87.6

Decrease by 12.4%

    
 1.  

Czech Republic

1 373.7

0.1

20 850.4

0.7

22   224.1

0.5

69.4

Decrease by 30.6%

    
 1.  

Bulgaria

1 523.6

0.1

19 310.9

0.7

20   834.5

0.5

82.3

Decrease by 17.7%

    
 1.  

United Kingdom

350.0

0.0

18 156.3

0.6

18506.4

0.4

121.2

Increase by 21.2%

    
 1.  

Lithuania

1 825.6

0.1

16 530.7

0.6

18   356.3

0.4

100.7

Increase by 0.7%

    
 1.  

Hungary

425.3

0.0

14 409.5

0.5

14   834.8

0.3

93.3

Decrease by 6.7%

    
 1.  

Slovenia

62.1

0.0

12 403.5

0.4

12   465.6

0.3

90.1

Decrease by 9.9%

    
 1.  

Sweden

442.7

0.0

10 718.7

0.4

11   161.4

0.3

88.7

Decrease by  11.3%

    
 1.  

Greece

64.5

0.0

9 995.7

0.3

10   060.2

0.2

136.0

Increase by 36.0%

    
 1.  

Finland

502.4

0.0

7 392.2

0.2

7   894.6

0.2

170.6

Increase by 70.6%

    
 1.  

Latvia

1 685.5

0.1

5 101.5

0.2

6   787.0

0.2

192.7

Increase by 92.7%

    
 1.  

Denmark

116.7

0.0

6 612.1

0.2

6   728.8

0.2

183.3

Increase by 83.3

    
 1.  

Slovakia

37.9

0.0

6 058.1

0.2

6   096.0

0.1

83.9

Decrease by 16.1%

    
 1.  

Romania

4.7

0.0

4 231.5

0.1

4   236.2

0.1

166.6

Increase by 66.6%

    
 1.  

Portugal

22.9

0.0

2 895.9

0.1

2   918.8

0.1

77.8

Decrease by 22.2%

    
 1.  

Croatia

101.1

0.0

2 485.6

0.1

2   586.7

0.1

72.0

Decrease by 28.0%

    
 1.  

Ireland

36.2

0.0

1 415.0

0.0

1   451.3

0.0

132.6

Increase by 32.6%

    
 1.  

Estonia

218.7

0.0

450.8

0.0

669.5

0.0

91.5

Decrease by 8.5%

    
 1.  

Cyprus

0.9

0.0

647.7

0.0

648.7

0.0

82.3

Decrease by  17.7%

    
 1.  

Luxembourg

457.1

0.0

99.8

0.0

556.9

0.0

54.8

Decrease by  45.2%

    
 1.  

Malta

7.4

0.0

14.7

0.0

22.0

0.0

118.1

Increase by  18.1%

Total

 

308 991.0

22.9

631389.5

21.3

940380.8

21.8

95.2

Decrease by  4.8%

 

 AM obchod s ČS EU v roce 2015, zdroj: Armstat. Údaje jsou v tis. EUR.

 

No

Country

Export

Import (countries of origin)

Total 

Share  from total in %

1)         

Germany

121 347.2

166 090.2

287 437.4

6.7

2)         

Italy

42 272.6

117 475.1

159 747.7

3.7

3)         

Bulgaria

63 518.8

20 618.6

84 137.5

2.0

4)         

Belgium

41 230.3

41 094.3

82 324.6

1.9

5)         

Netherlands

39 273.4

23 990.2

63 263.6

1.5

6)         

France

4 943.7

54 910.0

59 853.7

1.4

7)         

Romania

29 938.5

15 169.6

45 108.0

1.0

8)         

Poland

11 568.7

27 784.7

39 353.5

0.9

9)         

Spain

1 559.5

22 492.7

24 052.2

0.6

10)   

United Kingdom

1 457.2

22 566.0

24 023.2

0.6

11)   

Czech Republic

1 412.3

16 857.8

18 270.1

0.4

12)   

Sweden

372.5

16 585.8

16 958.3

0.4

13)   

Austria

1 772.2

12 703.9

14 476.1

0.3

14)   

Greece

463.9

13 287.6

13 751.6

0.3

15)   

Finland

6.4

12 581.8

12 588.2

0.3

16)   

Hungary

669.9

10 149.0

10 818.9

0.3

17)   

Portugal

32.1

7 566.8

7 598.9

0.3

18)   

Denmark

168.2

6 464.0

6 632.2

0.2

19)   

Ireland

7.9

5 933.8

5 941.7

0.1

20)   

Lithuania

1 978.6

3 412.3

5 390.9

0.1

21)   

Slovenia

58.5

5 214.9

5 273.5

0.1

22)   

Slovakia

34.9

4 665.3

4 700.2

0.1

23)   

Latvia

1 555.1

2 920.2

4 475.3

0.1

24)   

Croatia

84.0

1 628.7

1 712.7

0.0

25)   

Estonia

148.1

1 489.6

1 637.7

0.0

26)   

Cyprus

0.9

939.2

940.1

0.0

27)   

Luxembourg

75.1

330.5

405.6

0.0

28)   

Malta

1.9

106.7

108.6

0.0

Total

 

365   952

635   029

1 000 982

24

 

 

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavní exportní položky

název položky

Stat. hodnota USD (tis.)

Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap

 3 442

Soustrojí generátorová elektr měniče rotační

 2 167

Přípravky na vlasy

 2 134

Hygienické vložky,tampony,dětské pleny a pod. hygien. výrobky

 1 170

Stroje přístroje klimatizační

 1 002

Stroje,přístr.pro tisk s pomůckami HS 8442 (vč.kopírek,faxů);části

 994

Části přístr vysílacích přijímacích televizí

 875

 Mýdlo ap výrobky papír plsť aj pokryté mýdlem

 870

Akumulátory elektrické vč separátorů

 821

Přístroje telefonní,ost.přístroje pro vysílání,příjem hlasu,dat jn

 788

Sklo stolní domácenské kuchyňské aj zboží

 771

Hlavní dovozní položky

název položky

Stat. hodnota USD (tis.)

Ethylalkohol nedenat pod 80% destiláty   likéry

 1 086

Feroslitiny

 612

Přístroje regulační kontrolní   automatické

 75

Sklo pro účely zdravot farmaceut   laboratorní

 64

Fólie hliníkové o síle pod 0,2 mm

 54

Dřevo rozřezané, štípané, loupané,   i hoblov. apod.,>6mm

 45

Moučky fosilní křemičité ap   zeminy křemičité

 41

Cisterny sudy kádě ap z železa   oceli do 300 l

 31

Mince

 31

Víno z čerstvých hroznů mošt   vinný jiný

 22

Zavařeniny želé kaše ovocné aj   pasty slazené

 21

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

 

Arménie je spolu s dalšími státy Eurasijské hospodářské unie (Rusko, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzská republika) součástí společné obchodní zóny. V těchto zemích a v Gruzii platí režim volného obchodu.

Zóny volného obchodu byly zavedeny, aby přilákaly exportující domácí a globální společnosti. Zákon o volných ekonomických zónách byl přijat v roce 2011 a vedl k založení zón volného obchodu v Arménii. V současnosti fungují dvě zóny volného obchodu na třech místech v Jerevanu.  Výroba a export v těchto oblastech jsou zacíleny na oblasti elektroniky, přesného inženýrství, farmaceutické přípravky a biotechnologie, informační technologie, alternativní energie, průmyslový design a telekomunikace, klenoty, broušené démanty a hodinky.

Obchodní společnosti fungující v těchto zónách volného obchodu získávají daňová zvýhodnění týkající se daní z příjmu, z nemovitosti, ze zisku, cel, DPH (pro služby dodávané organizátorovi a provozovateli a výrobky na území zóny volného obchodu). Pro poskytování služeb společnostem v zóně volného obchodu je v činnosti režim jednoho správního místa.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice přilákané do Arménie v posledních letech byly převážně investicemi vyhledávajícími trh (telekomunikace, finanční služby, energetika, nemovitosti), které jen malou měrou přispěly do arménské exportní základny. Arménie byla schopna přilákat přímé zahraniční investice vyhledávající vyšší efektivitu pouze v omezeném počtu sektorů, zvláště pak v oblasti informačních a komunikačních technologií. Přímé zahraniční investice vyhledávající přírodní zdroje (převážně hornictví) se přímo vztahují k exportu, ale jsou globálně spojeny s kolísavými fluktuacemi cen komodit s příslušnými následky (více o tomto: http://www.state.gov/documents/organization/241675.pdf, http://eba.am/)

 

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Veškeré informace o podmínkách vstupu zahraničního kapitalu do Arménie lze najít na následujících webových stránkách:

http://www.mfa.am/en/invest/

http://www.mfa.am/en/business/

http://jurist.am/en/investment

http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1552&lang=eng

http://www.investinarmenia.am/en/

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: