Asociace ACERA připravena pomoci českým firmám v pronikání do Chile

29. 3. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Asociace ACERA připravena pomoci českým firmám v pronikání do Chile Chilská asociace výrobců obnovitelných energií (ACERA) je připravena poskytovat poradenství a orientaci na chilském trhu pro české firmy. V rámci programu „Landing in Chile“ mohou české firmy kontaktovat ACERA a za relativně nízké poplatky získat velmi cenné poradenství pro úspěšné působení na chilském trhu.

Zastupitelský úřad Santiago de Chile má dlouhodobě dobré zkušenosti ze spolupráce s Chilskou asociací výrobců obnovitelných energií (ACERA). Během úspěšné podnikatelské mise zaměřené na české energetické firmy, která se uskutečnila v rámci projektů ekonomické diplomacie ve dnech 19. až 21. října 2016 za účasti náměstka ministra zahraničních věcí pro řízení sekce mimoevropských zemí, ekonomické a rozvojové spolupráce Martina Tlapy, patřila ACERA k nejaktivnějším partnerům z chilské strany.

Vzhledem ke skutečnosti, že oblast energetiky se nadále v Chile ukazuje jakožto nejvíce perspektivní pro export a investice českých firem, uskutečnil obchodní rada ZÚ Santiago de Chile Ondřej Kašina jednání s výkonným ředitelem ACERA Carlosem Finatem Díazem s cílem identifikovat nové možnosti spolupráce v zájmu českých firem.

Z jednání vyplynulo, že ACERA je momentálně nejvíce dynamickou asociací v Chile v oblasti energetiky. Má 122 členů, které je možno nalézt na webu asociace

ACERA sdružuje chilské a zahraniční firmy vyrábějící energii jakýmkoliv způsobem, který spadá do kategorie obnovitelných energií. V současné době je trh energie v Chile rozdělen více méně paritně na 50 % regulovaných zákazníků a 50 % zákazníků soukromých. Pro tzv. zákazníky regulované se ceny energie odvíjejí z licitací, které organizuje státní instituce Národní komise pro energii (CNE). Ve významné licitaci v srpnu 2016 patřili členové ACERA k jednoznačným vítězům a získali naprostou většinu kontraktů na dlouhodobé budoucí dodávky energie.

Dá se předpokládat, že v příštích licitacích budou členové ACERA rovněž dominovat, protože díky zvýšené kapacitě obnovitelných energií mohou nabízet nižší ceny za udržitelných podmínek. Rovněž v případě zákazníků soukromých (doly, podniky, farmy atd.) jsou členové ACERA úspěšní.

Následující grafika ukazuje prudký nárůst podílu obnovitelných energií (v Chile uváděny pod zkratkou ERNC) na chilském trhu energie:

Graf energetiky v Chile

Rozložení struktury obnovitelných energií v Chile k únoru 2017
Bioenergie 3,0 %
Větrná 3,9 %
Vodní 2,4 %
Solární 5,3 %
Celkem ERNC 14,7 %

Výkonný ředitel ACERA Carlos Finat Díaz zdůraznil, že významný je nejen růst instalovaného výkonu obnovitelných energií, ale zejména velké množství projektů, které jsou ve stadiu schvalování a přípravy ke stavbě.

Momentální situace ke konci února 2017
Druh obnovitelné energie Již dodává Ve výstavbě Schválený projekt V posuzování Celkem
Malé a střední hydro (do 20 MW) 600 MW 55 MW 304 MW 124 MW 1 082 MW
Větrná energie 1 424 MW 230 MW 6 875 MW 2 123 MW 10 653 MW
Sluneční energie 1 673 MW 1 219 MW 12 392 MW 3 577 MW 18 862 MW
Termosolární   110 MW 1 292 MW 1 515 MW 2 917 MW
Geotermická 48 MW   70 MW   118 MW
Biomasa/Bioplyn 481 MW   171 MW 70 MW 722 MW

Považujeme za přínosné pro české firmy, které již v Chile působí, i pro firmy, které to zvažují, že prostřednictvím ACERA mohou získat aktuální informace o vývoji nejen na trhu chilské energie, ale rovněž o úctyhodném počtu projektů, které jsou ve výstavbě, ve stadiu schvalování nebo v posuzování.

Nabídka pomoci ACERA pro české firmy

Výkonný ředitel ACERA Carlos Finat Díaz sdělil, že ACERA je připravena poskytovat poradenství a orientaci na chilském trhu pro české firmy. V rámci programu „Landing in Chile“ mohou české firmy kontaktovat ACERA a za relativně nízké poplatky získat velmi cenné poradenství pro úspěšné působení na chilském trhu.

Konkrétní podmínky je možno vidět na webu ACERA. Firmy, které mají zájem o tuto službu, mohou kontaktovat ACERA přímo prostřednictvím mailu: Alejandra.manriquez@acera.cl, případně prostřednictvím mailu: paula.vicens@acera.cl.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Santiagu de Chile (Chile). Autor: Ondřej Kašina, obchodní rada.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek